BETINGELSER FOR DELTAGELSE STIGA CASHBACK

"STIGA CASHBACK"-kampagnen (i det følgende også benævnt "kampagnen") arrangeres af STIGA S.p.A., Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto, Italien (i det følgende også kaldet STIGA i forkortet form).


BETINGELSER FOR KAMPAGNEN

 1. De deltagende lande er: Italien, Storbritannien, Tyskland, Østrig, Spanien, Frankrig, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Benelux-landene og Tjekkiet (i det følgende også benævnt "de deltagende lande"). 

 1. STIGA CASHBACK-kampagnen starter den 19.04.2022 og slutter den 21.05.2022 ("Købs- og kampagneperioden"). I Danmark gælder en anden periode: I Danmark starter kampagnen den 02.05.2022 og slutter den 22.05.2022. For at deltage i kampagnen skal kunder (i det følgende også kaldet "deltagere") købe ét eller flere af kampagneprodukterne i løbet af denne købs- og kampagneperiode. 

 1. Sidste frist for køb af kampagneprodukterne er derfor den 21.05.2021, kl. 23:59 CET. I Danmark gælder en anden deltagelsesfrist: Her er sidste frist den 22.05.2022, kl. 23.59 CET. Deltagelse er mulig op til disse datoer. 

 1. Fristen for de relevante kvitteringer for alle deltagende lande er 18.06.2022. Den pågældende kvittering skal uploades senest på denne dato. Alle kvitteringer, der uploades i løbet af kampagneperioden vedrørende køb af kampagneprodukter foretaget i kampagneperioden, er berettigede til at deltage. 

 1. Efter at have købt ét eller flere kampagneprodukter skal forbrugeren uploade kvitteringen på kampagnesiden https://www.stiga.com/dk/registration/products/detail/ Følgende formater accepteres: jpg, .png og .pdf med en maksimal filstørrelse på i alt 4 MB.  Hvis kvitteringen er ufuldstændig eller ulæselig eller er forkert dokumenteret under en upload af købte kampagneprodukter eller indeholder en utilstrækkelig/forkert mængde eller værdi, er hele deltagelsen ugyldig.  I forbindelse med uploaden skal kunden afgive korrekte personoplysninger. Personoplysningerne er kundens fulde navn, dennes bankoplysninger og en gyldig e-mailadresse.  Dataene kontrolleres derefter for korrekthed og fuldstændighed.  Hvis alle data er korrekte, foretages tilbagebetalingen (kreditnotaen) inden for 4 uger til den bankkonto, der er angivet af kunden. Tilbagebetalingen foretages af EMIRAT AG, Elisabethplatz 1, 80796 München, Tyskland

 1. STIGA forbeholder sig af kontrolhensyn retten til at kræve den originale kvittering indtil kampagnens afslutning. 

 1. Det er ikke muligt at kombinere med andre værdibeviser (vouchere) eller kampagner. Betalingsanmodninger kan ikke overføres til tredjeparter. 

 1. Deltagelse kan kun finde sted online.

 1. Kampagneprodukterne kan ses online her:

https://issuu.com/stiga.group/docs/epower_cashbackskus_1_?fr=sNWRlMTIxOTM0NTA 1. KVALIFICERING TIL DELTAGELSE OG KVALIFICERINGSKRAV 

 1. Private slutkunder på 18 år og derover, der bor i de deltagende lande, er berettigede til at deltage. Grossister og detailhandlere er ikke berettigede til at deltage, herunder på vegne af slutkundefællesskaber. 

 1. En lovbestemt eller kontraktlig fortrydelsesret må ikke være udøvet. 

 1. Kontant betaling eller betaling via check er udelukket. 

 1. STIGA forbeholder sig retten til at udelukke personer, der mistænkes for at bruge uautoriserede hjælpemidler ifm. deltagelsen i kampagnen, eller som på anden måde forsøger at opnå fordele for sig selv eller tredjeparter gennem manipulation, fra deltagelse. I sådanne tilfælde kan afslag på tilbagebetaling overvejes. Ved mistanke om misbrug kan det bureau, der er udpeget af STIGA, eller STIGA selv kræve den originale kvittering med henblik på verifikation. 

 1. Deltageren er til enhver tid berettiget til at trække sig fra deltagelse i kampagnen. 1. PRÆMIEBELØB (TILBAGEBETALING)

 1. Når kunden køber ét eller flere kampagneprodukter i løbet af den angivne deltagelsesperiode gennem et enkelt køb med en kvittering, modtager kunden følgende tilbagebetalinger som en del af kampagnen:

0,00-1.899 kr.:  0,00 kr. (ingen tilbagebetaling)

1.900-3.399 kr.: Tilbagebetaling: 190 kr.

3.400-7.499:Tilbagebetaling: 550 kr.

+7.500 kr.:           Tilbagebetaling: 1.500 kr.


 1. I deltagende lande, der har en anden valuta end euro, udbetales de tilsvarende beløb i den aktuelt gældende nationale valuta.

 1. En efterfølgende korrektion af de overførte adressedata er ikke mulig.  1. UDELUKKELSE FRA KAMPAGNEN 

 1. Hvis ikke alle dokumenter er indsendt i tide og fuldt ud inden for registreringsperioden, er der ingen ret til en cashback-betaling (tilbagebetaling). 

 1. Deltagere, der registrerer ufuldstændige oplysninger og/eller indsender ufuldstændige kvitteringer, kan udelukkes fra kampagnen. 

 1. Hvis der er grund til udelukkelse, har STIGA ret til - selv med tilbagevirkende kraft - at tilbagekalde og tilbagekræve allerede tilbagebetalte beløb.  1. ANSVAR 

 1. STIGA påtager sig intet ansvar for, at tilmeldingssiden og eventuelle links er tilgængelige og teknisk set er fejlfri og fuldt ud kan hentes af deltageren. Navnlig påtager STIGA sig - inden for de juridiske grænser – intet ansvar for skader og tab eller sletning af data som følge af tekniske funktionsfejl eller forsinkelser, virusser eller lignende årsager.

 1. Deltageren er ansvarlig for nøjagtigheden af de leverede data, herunder især bankoplysningerne. 

 1. STIGA påtager sig intet ansvar for tekniske fejl, der fører til, at tilbuddet ikke er tilgængeligt, datatab, især i form af dataoverførsel, og andre tekniske fejl uden for STIGA's indflydelsesområde, medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt.  

 1. I tilfælde af manglende opfyldelse af tilbagebetalingen af ovenstående årsager vil der ikke blive gjort yderligere forsøg på tilbagebetaling.  1. FØRTIDIGT OPHØR AF KAMPAGNEN 

 1. STIGA forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere eller afbryde kampagnen uden forudgående varsel. Dette gælder især, hvis det af tekniske årsager (f.eks. virus i computersystemet, manipulation eller fejl i hardwaren og/eller softwaren) eller af juridiske årsager ikke kan garanteres, at handlingen gennemføres korrekt, navnlig i tilfælde af force majeure. 

 1. Krav om opfyldelse og erstatning fra deltagerens side i tilfælde af et førtidigt ophør af kampagnen i overensstemmelse med afsnit VI.1. er udelukket. 

 1. STIGA er til enhver tid berettiget til at ændre kampagnens vilkår og betingelser. I tilfælde af en ændring i betingelserne for deltagelse vil deltageren straks blive informeret via e-mail; deltageren vil få en rimelig frist, inden for hvilken denne kan gøre indsigelse mod de nye betingelser for deltagelse. De ændrede betingelser for deltagelse anses for at være godkendt, hvis deltageren ikke gør indsigelse inden for fristen. Deltageren kan ikke nægte sit samtykke uden væsentlige grunde. 1.  PRIVATLIV 

 1. STIGA gemmer og behandler kun de indsamlede deltagerdata, dvs. navn, adresse, e-mailadresse, den angivne bankkonto og kvitteringen for gennemførelsen af kampagnen. 

 1. Hvis de eksisterende personoplysninger ikke længere er nødvendige for gennemførelsen af kampagnen, sletter eller spærrer STIGA dem. 1. ANDRE REGLER 

 

 1. Disse betingelser for deltagelse og hele retsforholdet mellem deltagerne og STIGA er udelukkende underlagt italiensk ret. Alle øvrige retsmidler er udelukket. 

 1. Skulle enkelte bestemmelser være eller blive ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. En ugyldig bestemmelse erstattes af en bestemmelse, der - inden for rammerne af, hvad der er juridisk muligt - kommer tættest på det, der oprindeligt var hensigten. Det samme gælder for smuthuller I lovgivningen. 

 1. Ændringer i betingelserne for deltagelse vil blive foretaget i tekstform. Dette gælder også for selve annulleringen af dette formelle krav. 

 1. Værnetinget er, så vidt det er tilladeligt, STIGA's vedtægtsmæssige hjemsted. 

 

 
Search engine powered by ElasticSuite
Mål havens størrelse
Tegn området i din have på kortet og find de mest passende produkter.
Zoom ind på din ejendom. Klik eller tryk for at tegne en sti rundt om din have for at måle området.