REACH Information

 

Oplysninger om artikel 33 i REACH-forordning vedrørende STIGA Gruppens produkter.

I henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er virksomheder, der producerer, importerer eller distribuerer produkter, som indeholder ét eller flere af de såkaldte særligt problematiske stoffer i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, underlagt visse oplysningsforpligtelser. Stoffer, der er identificeret som særligt problematiske, er medtaget i den såkaldte REACH-kandidatliste af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

Den 27.06.2018 er bly (Cas-nr. 7439-92-1) tilføjet til REACH-kandidatlisten.
Bly er et stof, som er indeholdt i en lang række af de metalkomponenter, som er installeret på vores maskiner. Eksempler på salgsartikler, som har et blyindhold på mere end 1.000 ppm:

  • artikler indeholdende maskinstål.
  • artikler indeholdende aluminiumslegeringer.
  • artikler indeholdende kobberlegeringer.
  • lodningsarbejde.
  • forseglede batterier.

Vi indsamler kontinuerligt data og oplysninger fra vores leverandører. Vi offentliggør REACH artikel 33-oplysninger på det følgende websted: www.stiga.com – klik på [•] og derefter på [REACH information].

Vi overholder den ovenfor anførte forpligtelse ved at fremlægge oplysninger om den følgende komponentliste og relevante stoffer:

Stiga produkter - Særligt problematiske stoffer (SVHC'er under REACH)

Del indeholdende et særligt problematisk stof
Installeret på de følgende artikler
Model
Stoffer på kandidatliste
CAS-nummer
Tændspole
Dækselpakning til brændstoftank
EF-etiket
118563147/0
118563148/0
118563149/0
118563150/0

(motorer)
COLLECTOR 43 4-nonylphenol, forgrenet og ligekædet, ethoxyleret -
COLLECTOR 43 S Diarsenpentaoxid 1303-28-2
COLLECTOR 46 S Diarsentrioxid 1327-53-3
COLLECTOR 48 S Triethylarsenat 15606-95-8
COMBI 48 Q Arsensyre 7778-39-4
COMBI 48 SEQ Calciumarsenat 7778-44-1
COMBI 48 SQ Dibutylphthalat (DBP) 84-74-2
COMBI 48 SVQ
COMBI 50 SQ
COMBI 50 SVEQ
COMBI 53 SEQ
COMBI 53 SQ
COMBI 55 SQ
DINO 47
MULTICLIP 47
MULTICLIP 47 S
MULTICLIP 47 SEQ
MULTICLIP 47 SQ
MULTICLIP 50 SX
MULTICLIP 50 SXE
TURBO POWER 50 S
Svinghjulkomponent
Ånderør
Tætningsring
Rørholder
EF-etiket
Ensretter
Forbindelseskabel
118563096/2
118563127/1
118562929/2
118562905/3
118563015/1
118563137/1
118563146/1
118563152/1

(motorer)
VILLA 12 4,4'-diaminodiphenylmethan 101-77-9
PARK 120 Formaldehyd, oligomeriske reaktionsprodukter med anilin 25214-70-4
PARK 320 G Alkaner, C10-13, chlor (korte chlorparaffiner) 85535-84-8
PARK 340 GX DEHP (bis-(2-ethylhexyl)-phthalat) 117-81-7
PARK 416 P VM Dibutylphthalat (DBP) 84-74-2
COMBI 1066 F 4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol, ethoxyleret -
COMBI 1066 H 4,4'-Isopropylidendiphenol bisphenol Α (ΒΡΑ) 80-05-7
COMBI 2072 H 4-nonylphenol, forgrenet og ligekædet, ethoxyleret -
ESTATE 4092 H Diarsenpentaoxid 1303-28-2
TORNADO 2098 AP Diarsentrioxid 1327-53-3
TORNADO 2098 Triethylarsenat 15606-95-8
TORNADO 2098 H Arsensyre 7778-39-4
TORNADO 2098 H AP Calciumarsenat 7778-44-1
TORNADO 2108 H AP
ESTATE 4102 H
TORNADO 4108 H
TORNADO 4108 HF
ESTATE 2084
ESTATE 2084 H

Reservedele - Særligt problematiske stoffer (SVHC'er under REACH)

ARTIKELNUMMER/MODEL PRODUKT /DEL INDEHOLDENDE ET SÆRLIGT PROBLEMATISK STOF STOF PÅ KANDIDATLISTEN CAS-NUMMER
383037000/0 STARTING SYSTEM EASY‐STARTER DC 45/P55/P Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
6995188 PIPE Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
6995116 PIPE Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
6995184 PIPE Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
6995248 SEAL  Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
6995324 PIPE  Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
4180215 MASTER ELECTRIC GRINDER Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
Borsyre; rå, naturlig  10043‐35‐3;11113‐50‐1
Dinatriumtetraborat, vandfrit  12179‐04‐3, 1303‐96‐4, 1330‐43‐4
Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat  12267‐73‐1
Dibortrioxid  1303‐86‐2
Bisphenol Α (ΒΡΑ)  80‐05‐7
118563122/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
118563121/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S52 22.5cc YELLOW Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
118563113/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
118563115/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S55‐M 26.3cc YELL Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
118563112/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S51‐M 34.4cc RED Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
118563116/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S52‐M 34.4cc YELL Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
118563117/0 KAWASAKI ENGINE TJ45E_S57‐M45.4cc YELLO Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
118563114/0 KAWASAKI ENGINE TJ053_S50‐M53.2cc RED Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
118563118/0 KAWASAKI ENGINE TJ053E_S51‐M 53.2cc YELL Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7
118563111/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S52‐M 26.3cc RED Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)  117‐81‐7

Artikel 33-oplysninger vedr. STIGA-produkter af 01.09.2017