Takuukäytäntö ja myynninjälkeinen tuki

Takuukäytäntö ja myynninjälkeinen tuki

Tuotteemme valmistetaan noudattaen erityisiä laatu- ja suorituskykyvaatimuksia, mistä takuukäytäntömme on osoitus. 

STIGA myöntää STIGA-tuotteilleen takuun, joka on voimassa takuuajan. Takuu koskee takuuaikana ilmenneitä materiaalivirheitä, kuten viallisia osia, sekä valmistusvirheitä. Takuu kattaa viallisen laitteen takuun piiriin kuuluvien vikojen korjaukseen tarvittavat osat ja työn edellyttäen, että korjauksen suorittaa valtuutettu STIGA – jälleenmyyjä.  

Työnnettävien ruohonleikkureiden ja käsikäyttöisten puutarhakoneiden osalta laitteen toimitus ja sen noutaminen ovat asiakkaan vastuulla, eikä takuu kata näistä aiheutuvia kustannuksia.

 

Takuuajat

Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja ostaa tuotteen.

 • Kaikilla verkkokaupassa myytävillä tuotteilla on kahden (2) vuoden takuu yksityiskäytössä, jollei toisin mainita.

 • Ammattikäyttöön tarkoitetuilla ja ammattikäytössä olevilla tuotteilla on yhden (1) vuoden takuuaika.

 • Moottorin käynnistämiseen tarkoitettujen akkujen takuuaika on kuusi kuukautta.

Takuu edellyttää, että tuotetta käytetään käyttöohjeen suositusten mukaisesti ja että tuote huolletaan suositelluin aikavälein.

Tuotteen tai osan vaihtaminen uuteen tai korjaaminen takuun voimassaoloaikana ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

 

Takuun rajoitukset

STIGA-takuu EI kata seuraavaa:

 • Kuluvat osat, kuten renkaat, hihnat ja terät (paitsi, jos STIGA:a tyydyttävä todiste osoittaa niissä olleen mekaaninen vika).

 • Käytetyt tuotteet.

 • Puutteita, jotka STIGAn arvion mukaan johtuvat jossain määrin seuraavista tekijöistä:

  • tavallinen kuluminen;

  • väärinkäyttö/satunnainen vahinko;

  • käyttöohjeissa kuvattujen toimien ja toimintaohjeiden laiminlyönti;

  • kohtuullisen huolenpidon laiminlyönti;

  • muiden kuin STIGAn toimittamien tai hyväksymien osien tai komponenttien asentaminen tai ylimääräisten komponenttien käyttäminen;

  • likaisen/vanhan polttoaineen käytön aiheuttama rikkoontuminen.

 • Tuotteita, joita käytetään Suomen ulkopuolella.

 • Käyttöohjeiden mukaiset säännölliset huollot tai osien, kuten öljyn, suodattimien, akkujen, jarrupalojen, tekstiilistä valmistettujen keräyssäkkien, sulakkeiden ja muiden huolto-osien korvaaminen, paitsi jos voidaan osoittaa, että kyseisessä tavarassa on valmistusvirhe. Nämä tuotteet voivat vioittua normaalin kulumisen tai puutteellisen huollon vuoksi.

 

Tuoterekisteröinti

 

Uusi hankintasi on rekisteröitävä STIGA:n tuoterekisteriin käyttämällä ostamasi tuotteen mukana tullutta takuutodistusta tai luomalla tili MySTIGA-palveluun ja rekisteröimällä uusi hankinta verkko-osoitteessa https://www.stiga.com/fi/tuoterekisterointi.Ellet ole rekisteröinyt tuotetta MySTIGA-palvelussa ja ladannut ostokuittia palveluun, sinun tulee takuukorjausta varten esittää alkuperäinen ostokuitti huoltoliikkeelle. Takuuta ei sovelleta ilman tuotteen rekisteröintiä tai alkuperäistä ostokuittia.

 

Varaosat

Huomioithan, että tämä takuukäytäntö ei koske hankkimiasi varaosia. STIGA voi poikkeuksellisissa olosuhteissa oman harkintansa mukaan vaihtaa vialliseksi todetun varaosan, jonka valtuutettu STIGA-jälleenmyyjä on asentanut.

 

Vastuuvapauslauseke

Takuuta sovelletaan ainoastaan STIGA-tuotteiden virheisiin. Kenelläkään ei ole STIGA:n puolesta kelpoisuutta antaa mitään muita takuita, lausuntoja tai lupauksia, jotka muuttaisivat näitä takuukäytännön ehtoja, määräyksiä tai rajoituksia millään tavalla. 

STIGA ei vastaa välillisistä vahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteiden väärinkäytöstä tai käytöstä muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen.

STIGA on oikeus valintansa mukaan korjata, vaihtaa tai hyvittää tuotteet, joiden tarkastuksessa on voitu todeta materiaali- tai valmistusvirheitä.

STIGA-takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia myyjän virhevastuuseen liittyen.


Search engine powered by ElasticSuite
Puutarhan koon mittaus
Piirrä puutarhasi alue kartalle ja löydä sopivimmat tuotteet.
Tuo kotisi lähemmäksi. Napsauta tai napauta piirtääksesi polun puutarhan ympärille alueen mittaamiseksi.