Batterigjenvinning

Batterier består av verdifulle tungmetaller som kan gjenbrukes, men millioner av batterier havner i søpla.

De giftige stoffene i batteriene kan være skadelig for miljøet dersom batteriene ikke kastes på riktig måte.


Stiga AS er medlem i Renas som administererer ett nasjonalt system for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Du finner nærmeste gjenbruksstasjon på din kommmunes hjemmesider.


Industri batterier
Stiga AS leverer blybatterier. Stiga AS er medlem i Renas som administererer ett nasjonalt system for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Startbatterier fra kjøretøy
Stiga AS er medlem i Renas som administererer ett nasjonalt system for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Du finner nærmeste gjenbruksstasjon på din kommmunes hjemmesider

Bærbare batterier
Stiga AS er medlem i Renas som administererer ett nasjonalt system for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Du finner nærmeste gjenbruksstasjon på din kommmunes hjemmesider.

Search engine powered by ElasticSuite
Mål på hagen
Tegn inn området i hagen din på kartet og finn de best egnede produktene
Zoom inn på eiendommen din. Klikk eller trykk for å tegne en sti rundt hagen din for å måle området.