BETINGELSER FOR DELTAKELSE I STIGA CASHBACK

«STIGA CASHBACK»-kampanjen (heretter også kalt «kampanjen») arrangeres av STIGA S.p.A., Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto, Italia (heretter også kalt STIGA i forkortet form).


 1. BETINGELSER FOR KAMPANJEN


 1. Deltakerlandene er: Italia, Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Spania, Frankrike, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, BeNeLux og Tsjekkia (heretter også kalt «deltakerlandene»). 


 1. STIGA CASHBACK-kampanjen starter 19.04.2022 og avsluttes 22.05.2022 («kjøps- og kampanjeperiode»).  I Storbritannien gjelder en annen periode: I Storbritannien begynner kampanjen 02.05.2022 og slutter 05.06.2022. Kampanjen starter 02.05.2022 og slutter 22.05.2022 i Danmark, Finland, Sverige og Norge. For å delta i kampanjen må kunder (heretter også kalt «deltakere») kjøpe ett eller flere av kampanjeproduktene i løpet av denne kjøps- og kampanjeperioden. 


 1. Siste frist for kjøp av kampanjeprodukter er 21.05.2022, 23:59 CET. I Danmark, Finland, Sverige og Norge gjelder en annen siste frist for kjøp av kampanjeprodukter: Her er siste frist for kjøp av kampanjeprodukter den 22.05.2022, 23.59 CET. I Storbritannien gjelder en annen siste frist: Her er sluttdatoen 05.06.2022 kl. 23.59 CET. Deltakelse er mulig frem til disse datoene. 


 1. Fristen for å registrere relevante kvitteringer for alle deltakerlandene er 18.06.2022 kl 23:59. Utenom Storbritannia, der er tidsrifsten for registrering 03.07.2022 kl. 23.59 CET og i Danmark, Finland, Sverige og Norge, er tidsrifsten for registrering av kvitteringen 19.06.2022 kl 23:59 CET. Den aktuelle kvitteringen må lastes opp senest innen denne datoen. Alle kvitteringer som lastes opp i løpet av denne perioden angående kjøp av kampanjeprodukter gjort i løpet av kampanjeperioden, er kvalifisert til å delta. 


 1. Etter å ha kjøpt ett eller flere kampanjeprodukter, må kunden laste opp kvitteringen på kampanjesiden https://www.stiga.com/no/registration/products/detail/. Husk å laste opp en gyldig og lesbar kvittering i det aktuelle feltet. Følgende formater godtas: jpg, png eller pdf med en maksimal filstørrelse på totalt 4 MB. Hvis kvitteringen er ufullstendig eller uleselig eller er feilaktig dokumentert under en opplasting av kjøpte kampanjeprodukter eller inneholder et utilstrekkelig/feilaktig antall eller verdi, er hele deltakelsen ugyldig.  I forbindelse med opplastingen må kunden oppgi korrekte personopplysninger. Personopplysningene er kundens fulle navn, bankopplysninger og en gyldig e-postadresse. Kunden må samtidig fylle ut  detaljer fra kvitteringen (serienummer, artikkelnummer og modellnavn) og kjøpsdato før selve kvitteringen lastes og legges ved. Note: details still need to be precisely defined once the promotion page is completed).  Dataene blir deretter kontrollert for korrekthet og fullstendighet.  Hvis alle data er riktige, blir tilbakebetalingen (kreditnotaen) gjort innen 4 uker til bankkontoen som er spesifisert og angitt av kunden. Tilbakebetalingen blir foretatt av EMIRAT AG, Elisabethplatz 1, 80796 München, Tyskland. 


 1. Av kontrollhensyn forbeholder STIGA seg retten til å kreve den originale kvitteringen frem til kampanjens slutt. 


 1. Det er ikke mulig å kombinere med andre kuponger eller kampanjer. Betalingskrav kan ikke overføres til tredjeparter. 


 1. Deltakelse kan kun skje online.


 1. Kampanjeproduktene kan ses online her:

https://issuu.com/stiga.group/docs/epower_cashback-skus_norway?fr=sNzU1ZTIxOTM0NTA 1. KVALIFIKASJON FOR DELTAGELSE OG KVALIFIKASJONSKRAV 


 1. Privatkunder over 18 år som bor i deltakerlandene, kan delta. Grossister og forhandlere er ikke kvalifisert til å delta, inkludert på vegne av sluttkundemiljøer. 


 1. En lovfestet eller kontraktsfestet angrerett må ikke utøves. 


 1. Kontant betaling eller betaling med sjekk er utelukket. 


 1. STIGA forbeholder seg retten til å ekskludere personer som mistenkes for å bruke uautoriserte hjelpemidler i form av deltagelse i kampanjen, eller som på annen måte prøver å oppnå fordeler for seg selv eller tredjeparter gjennom manipulering, ved deltakelse. I slike tilfeller kan avslag på tilbakebetaling vurderes. Ved mistanke om misbruk kan byrået på oppdrag fra STIGA eller STIGA selv kreve den originale kvitteringen for verifisering. 


 1. Deltakeren har til hver tid rett til å trekke seg fra deltakelse i kampanjen. 1. BONUSBELØPET (TILBAKEBETALINGEN)


 1. Når kunden kjøper ett eller flere kampanjeprodukter i løpet av den angitte deltakelsesperioden gjennom ett enkelt kjøp med én kvittering, mottar kunden følgende refusjoner som en del av kampanjen:


0,00 Kr –2.499,90 Kr:  0,00 Kr  (ingen tilbakebetaling)

2.500 Kr – 4.499,90 Kr: 250,- Kr i tilbakebetaling

4.500 Kr – 9.999,90 Kr:750,- Kr i tilbakebetaling

+10.000 Kr:           2.000,- Kr i tilbakebetaling


 1. I deltakerland som har en annen valuta enn euro, betales tilsvarende beløp i gjeldende nasjonale valuta.


 1. En etterfølgende korreksjon av de overførte adressedataene er ikke mulig.  1. UTELUKKELSE FRA KAMPANJEN 


 1. Hvis ikke alle dokumenter er sendt inn i tide og i sin helhet innenfor registreringsperioden, er det ingen rett til tilbakebetaling (refusjon). 


 1. Deltakere som registrerer ufullstendig informasjon og/eller sender inn ufullstendige kvitteringer, kan bli ekskludert fra kampanjen. 


 1. Dersom det er en grunn til utelukkelse, har STIGA rett – selv med tilbakevirkende kraft– til å oppheve og inndrive allerede tilbakebetalte beløp.  1. ANSVAR 


 1. STIGA påtar seg ikke noe ansvar for at registreringssiden og eventuelle lenker er tilgjengelige og teknisk feilfrie og fullstendig nedlastbare av deltakeren. Spesielt påtar STIGA - innenfor de juridiske grensene - intet ansvar for skader og tap eller sletting av data som følge av tekniske feil eller forsinkelser, virus eller lignende årsaker.


 1. Deltakeren er ansvarlig for at de oppgitte dataene er korrekte, spesielt bankdetaljene. 


 1. STIGA påtar seg ikke noe ansvar for tekniske feil som fører til at tilbudet ikke er tilgjengelig, tap av data, spesielt ved dataoverføring og andre tekniske feil utenfor STIGAs innflytelse, med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller hensikt.  


 1. Ved manglende oppfyllelse av refusjonene (tilbakebetalingen) av årsakene ovenfor, vil det ikke bli gjort forsøk på ytterligere refusjon.  1. TIDLIG AVSLUTNING AV KAMPANJEN 

 

 1. STIGA forbeholder seg retten til å kansellere eller kansellere kampanjen når som helst uten forvarsel. Dette gjelder spesielt hvis det av tekniske (f.eks. virus i datasystemet, manipulering eller feil i maskin- og/eller programvaren) eller juridiske årsaker ikke kan garanteres at handlingen blir utført korrekt, spesielt i tilfeller av force majeure. 


 1. Krav om oppfyllelse og kompensasjon fra deltakeren ved tidlig avslutning av kampanjen i henhold til avsnitt VI.1. er utelukket. 


 1. STIGA er til enhver tid berettiget til å endre vilkårene og betingelsene for kampanjen. De endring i deltakelsesvilkårene vil deltakeren umiddelbart bli varslet via e-post; deltakeren vil ha en rimelig frist for å protester mot de nye deltakelsesvilkårene. De endrede vilkårene for  deltakelse anses som godkjent dersom deltakeren ikke protesterer innen fristen. Deltakeren kan ikke nekte sitt samtykke uten saklige grunner. 1.  PERSONVERN 


 1. STIGA lagrer og behandler kun de innsamlede deltakerdataene, det vil si navn, adresse, e-postadresse, den oppgitt bankkonto og kvittering for gjennomføring av kampanjen. 


 1. Dersom eksisterende personopplysningene ikke lenger er nødvendige for gjennomføringen av kampanjen, vil STIGA slette eller blokkerer den. 1. ANDRE VILKÅR 

 • Disse deltakelsesbetingelsene og helde det juridiske forholdet mellom deltakerne og STIGA styres utelukkende av italiensk lov. Alle andre juridiske rettsmidler er utelukket. 

 • Dersom enkeltbestemmelser er eller blir ugyldige, påvirker ikke dette gyldigheten av de resterende bestemmelsene. En ugyldig bestemmelse erstattes med en bestemmelse som innenfor grensene av det som er rettslig mulig, kommer nærmest det som opprinnelig var ment. Det samme gjelder smutthull i lovverket. 

 • Endringer i vilkårene for deltakelse blir gjort i tekstform. Dette gjelder også selve hevingen av dette formelle kravet. 

 • Jurisdiksjonsstedet er, så langt det er tillatt, STIGAs registrerte kontor.  Kampanjen gjelder kun produkter på lager. Sortimentet kan variere hos de ulike forhandlerne. Vi tar forbehold om utsolgte produkter.

 

 
Search engine powered by ElasticSuite
Mål på hagen
Tegn inn området i hagen din på kartet og finn de best egnede produktene
Zoom inn på eiendommen din. Klikk eller trykk for å tegne en sti rundt hagen din for å måle området.