Garantipolicy

Produktene våre er produsert i samsvar med de høyeste standarder når det gjelder kvalitets- og ytelse, og vår garantipolicy er en tillitserklæring.


Garanti og service etter salg
Stiga AS garanterer at Stiga-produktene er fri for material- og produksjonsfeil. Produktene våre er produsert i henhold til de høyeste kvalitetsstandarder og er garantert fri for defekte deler og produksjonsfeil i produkter beregnet for hjemmebruk.


Garantien dekker alle inkluderte deler og arbeider utført på maskinen som faller innenfor rammen av denne policyen. For at garantien skal gjelde, må garantisaken og service vedrørende det aktuelle produktet håndteres og tidligere ha vært håndtert gjennom et serviceverksted autorisert av Stiga (www.stiga.com/no/finn-en-forhandler/)


For hageprodukter er eieren ansvarlig for levering og henting av maskinen, og det dekkes ikke av garantien.

 

Garantiperiode
Garantiperioden for produkter bestilt av forbrukeren utgjør to (2) år fra forbrukerens inngåelse av avtale om kjøp av det aktuelle produktet, eller inntil fem (5) år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Unntak av reservedeler - som gjelder tilsvarende garantiperiode på ett (1) år. For startbatterier gjelder en tilsvarende garantiperiode på seks (6) måneder.

Garantiperioden for produkter bestilt av en næringsdrivende er ett (1) år fra den næringsdrivendes inngåelse av avtale om kjøp av det aktuelle produktet, med unntak av reservedeler - som gjelder tilsvarende garantiperiode på ett (1) år. For startbatterier gjelder en tilsvarende garantiperiode på seks (6) måneder.

Garantiperioden trer i kraft fra kjøpsdatoen og er publisert i Stiga-dokumentene på våre nettsider. En betingelse for garantien er at produktet brukes i kjøperens land i hendhold til anbefalingene og bruksanvisningen, og at det blir gjennomført service med anbefalte intervaller.
Ved produktbytte regnes garantiperioden fra inngåelse av avtale om kjøp av originalproduktet.


Unntak
Det gis ingen garanti for produkter som i sin natur er slik at de slites raskt eller på annen måte har begrenset estimert levetid.

Garanti under dette vilkåret gjelder ikke: - Ved kundens håndteringsfeil vedrørende produktet eller ved at feilen på produktet kan på annen måte tilskrives kunden.

- Bruktkjøp

– Mangler som etter STIGAs mening kan spores til følgende på en eller annen måte:
vanlig slitasje,
feil bruk / utilsiktet skade,
unnlatelse av å utføre tiltakene beskrevet i bruksanvisningen og håndboken,
mangel på rimelig aktsomhet
montering av deler, reservedeler eller ekstra komponenter som ikke er levert eller godkjent av STIGA,
forurenset/gammelt drivstoff.
– Produkter som i dag lagres utenfor Norge.
– Deler som skal vedlikeholdes med jevne mellomrom i henhold til bruksanvisningen eller er utskiftbare, som olje, filtre, batterier, bremseklosser, oppsamlingsposer, sikringer og andre forbruksvarer, med mindre det kan påvises at slike artikler har produksjonsfeil. Disse delene kan gå i stykker på grunn av normal slitasje eller manglende vedlikehold.


Produktregistrering
Registrerer ditt nye kjøp hos STIGA ved å opprette en konto i «MySTIGA» og deretter registrere kjøpet på www.stiga.com/no/produktregistrering. For å validere garantien i tilfelle reparasjon, må du gi det originale kjøpsbeviset til reparatøren, med mindre du har registrert produktet ditt i «MySTIGA». Denne policyen gjelder ikke uten et originale kjøpsbeviset.


Deler

Under spesielle omstendigheter kan STIGA AS, etter eget skjønn, erstatte deler som anses å være defekte etter at de er installert av en autorisert STIGA-forhandler. Garantisaker håndteres alltid av et STIGA-autorisert serviceverksted.


Ansvarsfraskrivelse
Garantien gjelder kun mangler ved STIGA-produkter.
Ingen er autorisert til å gi underforståtte eller utrykkelige garantier, påstander eller løfter på vegne av STIGA AS, eller på noen måte endre vilkårene, betingelsene eller begrensningene i denne garantipolicyen.
STIGA AS skal under ingen omstendigheter ta ansvar for spesifikke uforutsette skader eller følgeskader dersom disse er forårsaket av feil bruk av produktene.
STIGA AS sine forpliktelser i henhold til denne garantien er reparasjon eller utskifting av defekte produkter som oppfyller vilkårene ovenfor. Beslutningen om reparasjon eller utskiftning tas av STIGA AS etter eget skjønn. Garantisaker håndteres alltid av et STIGA-autorisert serviceverksted.
STIGA-garantien gis i tillegg til dine lovfestede rettigheter.

Search engine powered by ElasticSuite
Mål på hagen
Tegn inn området i hagen din på kartet og finn de best egnede produktene
Zoom inn på eiendommen din. Klikk eller trykk for å tegne en sti rundt hagen din for å måle området.