REACH Informasjon

 

Informasjon om artikkel 33 i REACH-forskriften om STIGA Group-produkter.

I henhold til artikkel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er selskaper som produserer, importerer eller distribuerer produkter som inneholder ett eller flere såkalte stoffer av meget stor bekymring i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vektprosent til visse informasjonskrav. Stoffer som er identifisert som av meget stor bekymring, er tatt med i den såkalte REACH-kandidatlisten av European Chemicals Agency (ECHA).

På 27/06/2018 Lead (Cas nr. 7439-92-1) er lagt til REACH kandidatlisten.
Bly er et stoff som finnes i en rekke metalliske komponenter installert på våre maskiner. Eksempler på artikler som har et blyinnhold høyere enn 1000 ppm:

  • bearbeiding av stålvarer;
  • aluminium legeringer artikler;
  • kobber legeringer artikler;
  • lodding;
  • forseglede batterier.

Vi samler kontinuerlig data og informasjon fra våre leverandører. Vi publiserer REACH artikkel 33 informasjon på følgende nettsted: www.stiga.com/no - klikk på [•] og deretter på [REACH informasjon].

Vi overholder ovennevnte forpliktelse og gir informasjon om følgende liste over komponenter og relevante stoffer:

REACH SVHC

Part containing a SVHC
installed on the following articles
Model
Substances in Candidate List
CAS Number
Ignition Coil
Fuel Tank Cap Gasket
EC Label
118563147/0
118563148/0
118563149/0
118563150/0

(engines)
COLLECTOR 43 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated -
COLLECTOR 43 S Diarsenic pentaoxide 1303-28-2
COLLECTOR 46 S Diarsenic trioxide 1327-53-3
COLLECTOR 48 S Triethyl arsenate 15606-95-8
COMBI 48 Q Arsenic acid 7778-39-4
COMBI 48 SEQ Calcium arsenate 7778-44-1
COMBI 48 SQ Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2
COMBI 48 SVQ
COMBI 50 SQ
COMBI 50 SVEQ
COMBI 53 SEQ
COMBI 53 SQ
COMBI 55 SQ
DINO 47
MULTICLIP 47
MULTICLIP 47 S
MULTICLIP 47 SEQ
MULTICLIP 47 SQ
MULTICLIP 50 SX
MULTICLIP 50 SXE
TURBO POWER 50 S
Flywheel Comp
Tube Breather
Sealing Ring
Tube Clip
EC Label
Rectifier
Linking Wire
118563096/2
118563127/1
118562929/2
118562905/3
118563015/1
118563137/1
118563146/1
118563152/1

(engines)
VILLA 12 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 101-77-9
PARK 120 Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 25214-70-4
PARK 320 G Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 85535-84-8
PARK 340 GX DEHP - BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 117-81-7
PARK 416 P VM Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2
COMBI 1066 F 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated -
COMBI 1066 H 4,4'-isopropylidenediphenol Bisphenol A; BPA 80-05-7
COMBI 2072 H 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated -
ESTATE 4092 H Diarsenic pentaoxide 1303-28-2
TORNADO 2098 AP Diarsenic trioxide 1327-53-3
TORNADO 2098 Triethyl arsenate 15606-95-8
TORNADO 2098 H Arsenic acid 7778-39-4
TORNADO 2098 H AP Calcium arsenate 7778-44-1
TORNADO 2108 H AP
ESTATE 4102 H
TORNADO 4108 H
TORNADO 4108 HF
ESTATE 2084
ESTATE 2084 H

SVHC Spare Parts

ARTICLE NUMBER/MODEL PRODUCT/PART CONTAINING AN SVCH SUBSTANCE ON THE CANDIDATE LIST CAS NUMBER
383037000/0 STARTING SYSTEM EASY‐STARTER DC 45/P55/P Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995188 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995116 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995184 PIPE Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995248 SEAL  Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
6995324 PIPE  Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
4180215 MASTER ELECTRIC GRINDER Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
Boric acid; crude natural  10043‐35‐3;11113‐50‐1
Disodium tetraborate, anhydrous  12179‐04‐3, 1303‐96‐4, 1330‐43‐4
Tetraboron disodium heptaoxide,hydrate  12267‐73‐1
Diboron trioxide  1303‐86‐2
Bisphenol A; BPA  80‐05‐7
118563122/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563121/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S52 22.5cc YELLOW Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563113/0 KAWASAKI ENGINE TJ23V_S51 22.5cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563115/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S55‐M 26.3cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563112/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S51‐M 34.4cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563116/0 KAWASAKI ENGINE TJ035E_S52‐M 34.4cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563117/0 KAWASAKI ENGINE TJ45E_S57‐M45.4cc YELLO Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563114/0 KAWASAKI ENGINE TJ053_S50‐M53.2cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563118/0 KAWASAKI ENGINE TJ053E_S51‐M 53.2cc YELL Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7
118563111/0 KAWASAKI ENGINE TJ027E_S52‐M 26.3cc RED Bis (2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP)  117‐81‐7

STIGA Products‐Article 33 info‐date 2017‐09‐01

CookieBot