Vilkår

Vennligst les gjennom salgsbetingelsene til STIGA før du bestiller.

Ved å gjennomføre en bestilling av et eller flere produkter hos oss, bekrefter du at du har lest og akseptert disse salgsbetingelsene.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.stiga.com/no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på www.stiga.com/no må du ha fylt 18 år.

1. GENERELT

«Selger» er: STIGA AS.

STIGA-hjemmesiden, tilgjengelig på www.stiga.com/no ("Hjemmesiden"), drives av STIGA AS (Benevnt: «Vi", "oss" eller "vår"), distributør av hagemaskiner under merkevaren STIGA i Norge.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

Vi er registrert i Norge under Org-nr. 931 136 038, og vår registrerte kontoradresse og kontaktinfo er:

STIGA AS 

Professor Birkelands vei 26B, 

1081 Oslo.

Tlf. 23 14 24 40

Mail. ordre.norge@stiga.com

 

Du må være 18 år eller eldre for å bestille et produkt fra vår nettside, ved å bestille et produkt fra oss bekrefter du at du er over 18 år. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å utføre eksterne kontroller via tredjeparter for å verifisere din alder og identitet.

Du bekrefter, at ditt kjøp av et eller flere produkt(er) gjennom nettstedet vil være underlagt disse vilkår og betingelser. Vennligst les gjennom disse vilkår og betingelser nøye før du bestiller produkter fra nettstedet.

Vi kan endre disse vilkårene, og legge den endrede versjon på denne siden. Når du bestiller et produkt fra nettsiden, er det de vilkårene som gjelder på bestillingstidspunktet som styrer forholdet mellom deg og oss. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

 

2. KONTRAKTSINNGÅELSE

Når du har lagt inn en bestilling i vår nettbutikk, vil du motta en automatisk generert e-mail fra oss som bekrefter at vi har mottatt bestillingen din. Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at din bestilling er akseptert.

Bestillingen din utgjør en forespørsel til oss om å kjøpe et produkt. Alle bestillinger må godkjennes av oss, vi bekrefter en slik aksept ved å sende deg en ordrebekreftelse som bekrefter leveransen. Kontrakten mellom oss ("Kontrakten") er inngått når vi sender deg ordrebekreftelsen. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen din.

Kontrakten gjelder kun de produkter vi har bekreftet i utsendelse av ordrebekreftelsen. Vi er ikke forpliktet til å levere andre produkter som kan ha vært en del av din bestilling før disse produktene bekreftes i en ny ordrebekreftelse. 

Vi leverer kun produkter og tjenester i mengder som tilsvarer et gjennomsnittlig behov for en privat forbruker. Vårt firma forbeholder seg derfor retten til å begrense mengden våre kunder kjøper, om det vurderes at de ikke er ment til å dekke behovene til en privat forbruker.  Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, skriftlig å avvise mottatte bestillinger som bryter med våre salgsvilkår, uten å pådra oss noe ytterligere ansvar. 

 

3. KJØP AV PRODUKTER

Vi leverer ikke utenfor for Norge. Se avsnittet “levering”.

Betaling

Prisen du betaler er prisen som vises på ordrebekreftelsen. Hvis det er en åpenbar prisfeil og med rimelighet kunne ha vært konstatert av deg som en feil pris, er vi ikke forpliktet til å levere produktene til deg med feil pris. 

Alle priser som vises er inkl. mva (med gjeldende mva sats som for tiden belastes i Norge). Hvis mva-satsen endres mellom datoen for din bestilling og leveringsdatoen, justerer vi mva du betaler (med mindre du allerede har betalt hele beløpet for produktene før endringen i mva trådte i kraft).

Prisene kan endres fra tid til annen, men endringen påvirker ikke bestillinger som vi allerede har sendt deg en ordrebekreftelse på

Betaling for alle produkter skal skje med kredittkort eller debetkort. Følgende kort aksepteres som betaling: Visa og Mastercard. Du blir bedt om å oppgi dine kontoopplysninger når du bestiller hos oss. Betaling for alle produkter og gjeldende leveringskostnader skjer på det tidspunkt varene er bestilt. 

Kjøp gjøres med maksimal sikkerhet, ved hjelp av avanserte teknologiske systemer designet spesiell for elektronisk handel: beskytter dine personlige data med krypteringssystemer: beskytte kreditt- og debetinformasjonen din mot uautoriserte tilgang fra tredjepart.

Ved betaling mottar vi en e-mail med et sammendrag av bestillingen din og det tilsvarende ordrenummeret.

Vi jobber i samarbeid med Ayden for å sikre at all informasjon du gir oss under bestillingsprosessen er kryptert før overføring via nettstedet vårt.

Besøk Ayden.com for mer informasjon. Vær oppmerksom på at separate vilkår kan gjelde for din bruk av tjenesten deres. Vennligst les disse nøye før du bestiller.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å foreta eksterne kontroller via tredjeparter, for å verifisere din alder og identitet. 

Levering

Det leveres kun til adresser i Norge, dette vil fremgå når gjennomfører din bestilling. Vi leverer ikke til Svalbard.

Du kan velge å få dine bestilte varer levert direkte til din privat- eller firmaadresse. 

Leveringskostnader vil oppgis på ordrebekreftelsen din.

NB! vi leverer kun på hverdager innenfor normal arbeidstid.

Det er et krav, at du er på leveringsadressen i tidsrommet for levering. Er du ikke hjemme for å motta din levering, kan det avtales en ny levering, det avtales direkte med transportøren.

Levering av en bestilling skal være fullført når vi (eller våres tredjepart underleverandør eller distributør) leverer produktet til adressen du ga oss, og produktet vil være ditt ansvar fra det tidspunkt. Eierskapet til de kjøpte produktene vil overføres til deg ved levering, forutsatt at vi har mottatt full betaling for produktene.

 Vi vil bestrebe at alle bestillinger blir levert innen for 2-10 virkedager.

Force Majeure 

Vi er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse eller forsinkelse i utførelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til en kontrakt på grunn av force majeure, som er betegnelsen på en hendelse utenfor vår kontroll.

 

4. KANSELLERINGER OG RETUR

Før levering

Du kan kansellere bestillingen din når som helst før levering. Hvis du ønsker å kansellere din bestilling, vennligst kontakt oss på e-mail: ordre.norge@stiga.com

14 dages angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger beskjed om at du vil benytte angreretten. 

Du kan sende e-mail til oss på ordre.norge@stiga.com eller brev til nedenstående adresse og henvise til ordrenummeret. Oppgi ditt bankkontonummer for refusjon.

Din kansellering trer i kraft fra dato du sender e-mailen eller brevet. Du kan ikke angre ved å nekte å motta varen uten å gi oss tydelig beskjed om dette. 

Angrer du på bestillingen din, refunderer vi beløpet du har betalt for produktet, inkludert leveringskostnader. 

Vi forbeholder oss retten til å foreta en reduksjon i refusjonen for eventuelle verdiforringelse av returnerte varer dersom svekkelsen skyldes annen håndtering enn det som har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og måten produktet fungerer på. Du kan med andre ord prøve produktet på samme måte som om du prøvde det fysisk i en butikk uten faktisk bruke det. Du er ansvarlig for denne svekkelsen.

 

Vi refunderer beløpet uten unødig forsinkelse og senest:

(a)14 dager etter den dag vi mottar de returnerte varene fra deg, eller

(b) (hvis varene ikke er levert) 14 dager etter dagen da vi ble informert om din beslutning om å returnere bestillingen din. 

Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt varene eller du har fremlagt dokumentasjon på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Ved avbestilling skal du returnere varene til oss (sammen med originalemballasjen) uten unødig forsinkelse, og under alle omstendigheter innen for 14 dager etter den dagen du har gitt beskjed om at du krever returrett. 

Du står selv ansvarlig for fraktkostnaden ved returforsendelser, og du bærer risikoen for varen frem til leveringstidspunktet for varen. Du skal returnere varer med alle komponenter og alle mottatte kampanjeartikler, eller tilleggsprodukter som har utløst rabatt. Du kan returnere selv produktet med Posten eller kontakt oss for en returlapp. Pakken må maks veie 30 kg. Du er ansvarlig for at varen er pakket forsvarlig. 

Ved større produkter over 30 kg og produkter som inneholder batterier over 100 Wh kontakt STIGA AS på e-mail: ordre.norge@stiga.com eller Tlf: 23 14 24 40 for avtale av retur. Du er ansvarlig for at varen er pakket forsvarlig. 

Ønsker du at returnere en vare kjøpt på vår Hjemmeside, skal den returneres til: 

STIGA AS

Att: Webshop

Postboks 143 Leirdal

1009 Oslo

 

Reklamasjon

Vi henviser til forbrukerkjøpsloven.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes pr e-mail eller brev. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller inntil fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

En mangel er f.eks. en fabrikasjons- eller materialfeil, eller en feil opplysning om varen. Derimot er alminnelig slitasje, og/eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel. Ved berettiget reklamasjon gjelder forbrukerkjøpsloven/kjøpsloven «mangler».

Skade på produktet som skyldes brukerfeil, håndteringsfeil, bruk av uoriginale reservedeler, modifikasjoner eller misbruk fra brukeren, dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Hvis du oppdager en mangel, må du reklamere til oss innen rimelig tid. Vi anbefaler, at du reklamerer så raskt som mulig, spesielt ved transportskader. Reklamerer du innen 2 måneder etter at mangelen er oppdaget, er det alltid innen rimelig tid.

Ønsker du å klage på kjøpet ditt, må du kontakte oss på e-mail: ordre.norge@stiga.com, hvor du legger ved en kopi av kvittering eller fakturaen samt en beskrivelse av klagen/reklamasjonen.

Du må selv betale porto/frakt i forbindelse med retur. Hvis klagen er berettiget og rettidig, refunderer vi kostnaden til porto/frakt. Vi betaler porto/frakt i forbindelse med forsendelse av en byttet eller reparert vare. Ved retur er du ansvarlig for at varen er forsvarlig pakket inn.

Konfliktløsning

Hvis du er utilfreds med våres håndtering av en reklamasjon eller annet, skal du først forsøke å løse tvisten direkte med oss. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringen saken inn for Forbrukertilsynet. Part i saken er Selger, dvs STIGA AS. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolen, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. 

5. GARANTI

Alle STIGA-produkter har vår produsentgaranti, hvor varighet vil være avhengig av det spesifikke produktet, som vil bli identifisert i produktets brukerhåndbok. Garantiperioden starter fra leveringsdatoen og er betinget av at produktet får service med anbefalte intervaller av en autorisert STIGA-forhandler. Garantien dekker feil som kan oppstå på grunn av defekte komponenter eller utførelse, men utelukker forbruksartikler, slitedeler, slitasje eller defekter forårsaket av feilbruk. Denne garanti kommer i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter i forhold til produkter som er defekte eller ikke som beskrevet.

Enkelte komponenter er dekket av deres egne produsentgarantier. En kopi av våre fullstendige garantivilkår kan fås på forespørsel til oss.

6. PERSONOPLYSNINGER

Se vår personvernerklæring på www.stiga.com/no/merknad-om-datavern som angir vilkårene for hvordan vi behandler alle personopplysninger vi samler inn fra deg eller som du gir oss. Ved å bruke nettstedet vårt aksepterer du denne behandlingen av data og du garanterer at alle data oppgitt av deg er korrekte.

Du kan når som helst kontakte oss på ordre.norge@stiga.com eller på Tlf 23 14 24 40

Search engine powered by ElasticSuite
Mål på hagen
Tegn inn området i hagen din på kartet og finn de best egnede produktene
Zoom inn på eiendommen din. Klikk eller trykk for å tegne en sti rundt hagen din for å måle området.