Hva er WEEE?

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) står for elektrisk og elektronisk utstyr som har nådd slutten av sin levetid og det inkluderer ulike typer utstyr. Artikler som bruker strøm og vanligvis kobles til via en plugg eller et batteri er inkludert i denne kategorien. De kasserte gjenstandene inneholder ulike materialer, inkludert metall, glass, plast, keramikk og edle metaller, Den komplekse blandingen av materialer uten spesialiserte avfallsprosesser kan utgjøre en rekke helserisikoer.

 

WEEE Symbols

WEE-Forskriften(Waste Electrical and Electronic Equioment)

som trådte i kraft i 2007, fikk tillegg i 2013. Det er et av produsentens ansvarsområder, som betyr at alle produsenter må ta økonomisk ansvar for miljøpåvirkningen av produktene de bringer på markedet, spesielt når disse produktene blir til avfall.


Vi er medlem av et godkjent WEEE-samsvarssystem, STIGA AS er medlem av Renas og tilfredsstiller med dette myndighetenes krav til medlemskap i en Returordning for elektriske og elektroniske produkter i Norge.

Retur av avfallsprodukter

STIGA AS er medlem av Renas og tilfredsstiller med dette myndighetenes krav til medlemskap i en Returordning for elektriske og elektroniske produkter i Norge.

Hvordan resirkulere WEEE

Ikke kast elektriske produkter sammen med vanlig husholdningsavfall, men returner dem til en gjennvinningstasjon for elektrisk avfall. Den tjenesten er gratis.
Du finner nærmeste gjennvinningsstasjon på kommunens nettsider.


Husk at resirkulering reduserer påvirkningen på planeten vår og beskytter miljøet for fremtidige generasjoner.

Search engine powered by ElasticSuite
Mål på hagen
Tegn inn området i hagen din på kartet og finn de best egnede produktene
Zoom inn på eiendommen din. Klikk eller trykk for å tegne en sti rundt hagen din for å måle området.