Gratis leverans över 1700 SEK

Gratis returer

Premium fraktalternativ

Förlängd garanti för STIGA robotgräsklippare

Denna förlängda garanti gäller för motorer och elektronikkomponenter avsedda för STIGA robotgräsklippare, med inköpsdatum mellan 1 september 2022 och 31 december 2024 som produktregistrerats på STIGA:s hemsida www.stiga.com.

Denna garanti är avsedd att vara ett komplement till den ordinarie garanti som är befäst med robotgräsklipparen. Utöver vad som uttryckligen följer av nedanstående garantivillkor lämnar STIGA inga andra, vare sig uttryckliga eller underförstådda, garantier. STIGA reserverar sig samtidigt för eventuella felskrivningar i robotgräsklipparen instruktionsbok eller avseende annan förekommande produktinformation.

I övrigt uppmanas konsumenten att under alla förhållanden ingående undersöka sin robotgräsklippare så snart kunden har denna i sin besittning.

 

1. DEFINITIONER

Konsument”: Den ursprungliga köparen som produktregistrerat sin STIGA robotgräsklippare på hemsidan www.stiga.com/se/.

"Inköpsdatum": Det ursprungliga inköpsdatumet för STIGA robotgräsklippare från en auktoriserad återförsäljare, enligt definitionen nedan, som anges på inköpskvittot eller motsvarande inköpsbevis.

"Garanti": Denna förlängda garanti.

"STIGA": Utfärdare [Stiga AB, Västra Vägen 31, 573 41 Tranås, Org.nr: 556061-8463].

Robotgräsklippare”: Både kabelstyrda och kabellösa robotgräsklippare från STIGA med art.nr:

[*2R3101018/ST2, 2R3102018/ST2, 2R7102028/ST1, 2R9102028/ST1,2R9106028/ST1, 2R3100018/ST1, 2R5106018/ST1, 2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R7101028/ST2, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1, 2R5106018/ST1, 2R7101028/ST2, 2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1, 2R7101328/ST1

Se även:

www.stiga.com/se/produkter/grasklippning/robotgrasklippare.html ]

"Auktoriserad återförsäljare": En av STIGA godkänd återförsäljare som finns representerade på www.stiga.com/se/hitta-en-aterforsaljare

 

2. GARANTIVILLKOR

2.1 Giltighet och villkor för garantin

STIGA lämnar garanti på robotgräsklipparnas elektroniska komponenter och motorer gällande produktions- och materialfel enligt villkoren som anges nedan:

 1. 5 års garanti på elektronikkomponenter och motorer
 2. 3 års garanti på ePower-batteri

Denna garanti är giltig endast vid uppfyllande av samtliga följande krav:

 1. Inköp av STIGA robotgräsklippare från en auktoriserad återförsäljare inom perioden 1 september 2022 och 31 december 2024
 2. Robotgräsklipparen ska vara produktregistrerad via MyStiga på www.stiga.com/se/customer/account/login/ eller via appen Stiga.Go, tillsammans med bifogat giltigt inköpsbevis inom 30 dagar från inköpsdatumet.
 3. Robotgräsklipparen ska vara underhållsservad minst 1 gång årligen under hela garantiperioden av auktoriserad serviceverkstad för robot. Kvitto på utförd service ska kunna uppvisas.

Garantin är giltig när ovanstående definierade villkor uppfylls och utgår endast till den ursprungliga konsumenten.

 

2.2 Undantag och begränsningar av garantin

Vid godkännande av förekommen defekt på robotgräsklipparens elektroniska komponenter eller motorer som det görs anspråk på i enlighet med detta dokument, kommer STIGA, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla konsumenten en av följande alternativa åtgärder:

 1. Utan kostnad för konsumenten åtgärda robotgräsklipparens defekta komponenter, eller:
 2. I händelse av att robotgräsklipparmodellen ej är tillgänglig för ett eventuellt produktutbyte ersätta den defekta robotgräsklipparen med en motsvarande modell.

Garantin gäller ej vid:

 1. Anspråk på knivblad, hjul och packningar samt övriga slitdelar eller eventuella tillbehör
 2. Inköp från icke auktoriserad återförsäljare
 3. Användande av icke STIGA original reservdelar
 4. Robotgräsklippare som använts I demosyfte
 5. Robotgräsklippare som modifierats av konsumenten eller av tredje part.
 6. Underlåtenhet att följa anvisningarna i instruktionsboken eller andra handhavandefel
 7. Fel som uppstått på grund av bristande eller felaktig rengöring/underhåll av robotgräsklipparen
 8. Olyckshändelser
 9. Blixtnedslag eller överspänning på elnätet
 10. Fraktskador
 11. Vattenskador
 12. Företagsköp

STIGA ansvarar ej för skador som ej tillskrivs i denna garanti såvida de ej föreskrivs av tillämplig lag. I synnerhet är indirekta, följdskador eller oförutsedda skador undantagna.

I händelse av produktutbyte:

 1. Den ersättande robotgräsklipparen omfattas ej av en ny garantiperiod enligt villkoren som anges i detta dokument
 2. Den utbytta robotklipparen blir STIGA:s egendom.


2.3 Garantianspråk

För att inkomma med ett garantiärende ska följande procedur följas. Korrekt utförande av följande procedur gör det möjligt att dra nytta av garantin, förutsatt att defekten godtas av STIGA i enlighet med detta dokument.

För att lämna in ett garantianspråk på robotgräsklipparen, ska konsumenten inom skälig tid kontakta en auktoriserad STIGA serviceverkstad, samt inkomma med densamma I gott skick tillsammans med följande:

 1. Kopia på inköpskvittot eller motsvarande inköpsbevis
 2. Dokument som styrker produktregistreringen av robotgräsklipparen på STIGA:s hemsida.
 3. Kvitto eller motsvarande inköpsbevis på utförd årlig underhållsservice
 4. En detaljerad beskrivning av felet
 5. Överenskommelse med serviceverkstaden om robotgräsklipparen ska repareras eller återlämnas utan åtgärd i de fall garantivillkoren ej bedöms vara giltiga. Reparationskostnader och eventuella fraktkostnader kan då komma att åläggas konsumenten.

Detta dokument ligger till grund för STIGA:s hantering av inkommet garantianspråk från den auktoriserade serviceverkstaden och verifieras i enlighet med de gällande garantivillkoren.

 

3. REKLAMATIONSRÄTT

Denna garanti är underordnad konsumentköplagen som ger en konsument 3 års reklamationsrätt. Eventuella reklamationsanspråk ska inkomma till den återförsäljare där robotgräsklipparen är inköpt som är motpart.

Kostnadsfri leverans
För beställningar över 150€

Gratis returer
inom 14 dagar

Betalningar

Dela upp kostnaden

Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.