STIGA CASHBACK -KAMPANJAN OSALLISTUMISEHDOT

STIGA CASHBACK -kampanjan, jäljempänä "Kampanja", järjestää STIGA S.p.A., Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto, Italia, (jäljempänä lyhyesti STIGA).


 1. KAMPANJAN EHDOT


 1. Osallistujamaat ovat: Italia, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Itävalta, Espanja, Ranska, Ruotsi, Norja, Suomi, Tanska, Puola, BeNeLux-maat ja Tšekki, jäljempänä "Osallistujamaat". 


 1. STIGA CASHBACK -kampanja alkaa 19.04.2022 ja päättyy 21.05.2022 ("Osto- ja kampanjakausi"). Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan eri ajanjaksoa: Siellä kampanja alkaa 02.05.2022 ja päättyy 05.06.2022. Kampanja alkaa 02.05.2022 ja se päättyy 22.5.2022 muissa maissa kuten Tanska, Suomi, Ruotsi ja Norja. Osallistuakseen kampanjaan asiakkaiden (jäljempänä "Osallistujat") on ostettava yksi tai useampi kampanjatuote tämän osto- ja kampanjakauden aikana. 


 1. Kampanjatuotteiden oston päättymisaika on näin ollen 21.05.2022, 23:59 CET. Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa oston päättymisaika on 22.5.2022, 23.59 CET.

 2. Yhdistyneessä kuningaskunnassa osallistumiseen sovelletaan eri määräaikaa: Päättymisaika on 05.06.2022, 23.59 CET. Osallistuminen on mahdollista näihin päivämääriin asti. 


 1. Kaikkien osallistujamaiden kelvollisten kuittien määräaika on 18.06.2022, lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, jossa määräaika on 03.07.2022 klo 23.59 CET ja Tanskaa, Suomea, Ruotsia ja Norjaa, joissa määräaika on 19.06.2022 klo 23.59 CET. Kuitti on ladattava viimeistään tähän päivämäärään mennessä. Kaikki tänä aikana ladatut kuitit, jotka koskevat tänä aikana tehtyjen kampanjatuotteiden ostoja, ovat osallistumiskelpoisia. 


 1. Ostettuaan yhden tai useamman kampanjatuotteen, kuluttajan on ladattava kuitti kampanjasivulle https://www.stiga.com/fi/registration/products/detail/, muistaen ladata voimassa oleva ja luettava ostotosite oikeaan kenttään. Seuraavat tiedostomuodot hyväksytään: jpg, .png, .pdf, joiden tiedostokoko on enintään 4 Mt yhteensä. Jos kuitti on epätäydellinen, lukukelvoton tai se on virheellisesti varmennettu ostettujen kampanjatuotteiden lataamisen aikana, tai sen määrä tai arvo on riittämätön, koko osallistuminen on pätemätön.  Latauksen yhteydessä asiakkaan on annettava henkilötietonsa oikein tilin luomista varten. Henkilötiedot ovat asiakkaan koko nimi, hänen pankkitietonsa ja voimassa oleva sähköpostiosoite. Lisäksi asiakkaan tulee liittää asianmukaisiin kenttiin joitakin kuitin tietoja (sarjanumero, tuotekoodi, mallin nimi), todiste ja ostopäivämäärä. Tämän jälkeen tietojen oikeellisuus ja täydellisyys tarkistetaan. Jos kaikki tiedot ovat oikein, hyvitys (hyvityslasku) tehdään 4 viikon kuluessa asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Takaisinmaksun suorittaa EMIRAT AG, Elisabethplatz 1, 80796 München, Saksa. 


 1. STIGA pidättää oikeuden vaatia alkuperäistä kuittia kaikista laskuista kampanjan loppuun asti. 


 1. Yhdistäminen muihin kuponkeihin tai kampanjoihin ei ole mahdollista. Maksuvaatimuksia ei voi siirtää kolmansille osapuolille. 


 1. Osallistuminen voi tapahtua vain verkossa.


 1. Kampanjatuotteet ovat katsottavissa verkossa täällä:

https://issuu.com/stiga.group/docs/epower_cashbackskus_1_?fr=sNWRlMTIxOTM0NTA 1. OSALLISTUMISEN KELPOISUUS JA KELPOISUUSVAATIMUKSET 


 1. Osallistujamaissa asuvat 18 vuotta täyttäneet yksityisasiakkaat ovat osallistumiskelpoisia. Tukkukauppiaat ja vähittäismyyjät eivät ole oikeutettuja osallistumaan, eivät myöskään loppukäyttäjien yhteisöjen puolesta. 


 1. Lakisääteistä tai sopimukseen perustuvaa peruuttamisoikeutta ei saa olla käytetty. 


 1. Käteismaksu tai sekin lähettäminen ei ole sallittua. 


 1. STIGA pidättää oikeuden sulkea osallistumisen ulkopuolelle henkilöt, joiden epäillään käyttävän luvattomia apuvälineitä osallistuessaan kampanjaan tai muuten yrittävän saada etuja itselleen tai kolmansille osapuolille manipuloinnin avulla. Tällaisissa tapauksissa voidaan harkita korvauksen epäämistä. Epäillyissä tapauksissa STIGA:n valtuuttama edustaja tai STIGA itse voi vaatia alkuperäistä kuittia tarkistettavaksi. 


 1. Osallistujalla on oikeus peruuttaa osallistuminen kampanjaan milloin tahansa. 1. PALKKION MÄÄRÄ (HYVITYS)


 1. Ostaessaan yhden tai useamman kampanjatuotteen määritetyn osallistumisjakson aikana yhdellä ostokerralla, josta on kuitti, asiakas saa seuraavat hyvitykset osana kampanjaa:


0,00 EUR – 249,99 EUR:  0,00 EUR  (ei hyvitystä)

250,00 EUR – 499,99 EUR: Hyvitys 25,00 EUR

500,00 EUR – 999,99 EUR:Hyvitys 75,00 EUR

Yli 1 000,00 EUR:           Hyvitys 200,00 EUR


 1. Osallistuvissa maissa, joissa on muu valuutta kuin euro, vastaavat määrät maksetaan tällä hetkellä sovellettavana kansallisena valuuttana.


 1. Lähetettyjen osoitetietojen myöhempi korjaus ei ole mahdollista.  1. POISSULKEMINEN KAMPANJASTA 


 1. Jos kaikkia asiakirjoja ei ole toimitettu ajoissa ja kokonaisuudessaan rekisteröintiajan kuluessa, käteispalautusmaksuun (hyvitykseen) ei ole oikeutta. 


 1. Osallistujat, jotka rekisteröivät epätäydellisiä tietoja ja/tai lähettävät epätäydellisiä kuitteja, voidaan sulkea pois kampanjasta. 


 1. Jos poissulkemiseen on syy, STIGA:lla on oikeus - jopa takautuvasti - peruuttaa ja periä takaisin jo maksetut hyvitykset.  1. VASTUU 


 1. STIGA ei ota vastuuta siitä, että rekisteröintisivu ja mahdolliset linkit ovat saatavilla ja ovat teknisesti virheettömiä ja osallistujan täysin haettavissa. Etenkään lakisääteisten rajoitusten puitteissa ei oteta vastuuta vahingoista ja menetyksistä tai tietojen poistamisesta, jotka johtuvat teknisistä toimintahäiriöistä tai viivästyksistä, viruksista tai vastaavista syistä.


 1. Osallistuja on vastuussa toimitettujen tietojen, erityisesti pankkitietojen, oikeellisuudesta. 


 1. STIGA ei ole vastuussa teknisistä vioista, jotka johtavat tarjouksen puuttumiseen, tietojen menetykseen, erityisesti tiedonsiirron kautta, ja muista teknisistä vioista, jotka eivät kuulu STIGA:n vaikutuspiiriin, paitsi jos kyseessä on törkeä huolimattomuus tai aikomus.  


 1. Jos palautusmaksun toimitus ei onnistu, uutta hyvitysyritystä ei enää tehdä.  1. KAMPANJAN ENNENAIKAINEN LOPETTAMINEN 

 

 1. STIGA pidättää oikeuden peruuttaa tai keskeyttää kampanjan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä pätee erityisesti, jos toimen asianmukaista toteuttamista ei voida teknisistä syistä (esim. tietokonejärjestelmässä olevista viruksista, manipuloinnista tai laitteiston ja/tai ohjelmiston virheistä) tai oikeudellisista syistä taata, erityisesti ylivoimaisen esteen sattuessa. 


 1. Osallistujan suoritus- ja vahingonkorvausvaatimukset, jos kampanja lopetetaan ennenaikaisesti kohdan VI.1 mukaisesti, ovat poissuljettuja. 


 1. STIGA:lla on oikeus muuttaa kampanjan ehtoja milloin tahansa. Jos osallistumisehdot muuttuvat, osallistujalle ilmoitetaan asiasta välittömästi sähköpostitse; osallistujalle myönnetään kohtuullinen aika, jonka kuluessa hän voi vastustaa uusia osallistumisehtoja. Muutetut osallistumisehdot katsotaan hyväksytyiksi, jos osallistuja ei esitä vastalausetta määräajassa. Osallistuja ei voi evätä suostumustaan ilman merkittäviä syitä.


 1.  TIETOSUOJA 


 1. STIGA tallentaa ja käsittelee kerätyt osallistujatiedot eli nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, määritetyn pankkitilin ja kuitin vain kampanjan toteuttamiseksi. 


 1. Jos nykyisiä henkilötietoja ei enää tarvita toiminnon toteuttamiseen, STIGA poistaa tai estää ne. 1. MUUT SÄÄDÖKSET 

 

 1. Näihin osallistumisehtoihin sekä osallistujien ja STIGAn väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Italian lainsäädäntöä. Oikeudelliset keinot on suljettu pois. 


 1. Jos yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä tai tulevat pätemättömiksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Pätemätön ehto korvataan ehdolla, joka on oikeudellisesti mahdollinen ja joka on lähinnä sitä, mikä alun perin oli tarkoitus. Sama koskee porsaanreikiä. 


 1. Osallistumisehtojen muutokset tehdään tekstimuodossa. Tämä koskee myös itse tämän muodollisen vaatimuksen peruuttamista. 


 1. Oikeuspaikka on mahdollisuuksien mukaan STIGAn rekisteröity kotipaikka.

 2. Kampanja koskee vain varastossa olevia tuotteita. Valikoima voi vaihdella eri jälleenmyyjillä. Pidätämme oikeuden loppuunmyytyihin tuotteisiin.

 

 
Search engine powered by ElasticSuite
Puutarhan koon mittaus
Piirrä puutarhasi alue kartalle ja löydä sopivimmat tuotteet.
Tuo kotisi lähemmäksi. Napsauta tai napauta piirtääksesi polun puutarhan ympärille alueen mittaamiseksi.