STIGA ePower -tuotteiden lisätakuu

Tämä tavanomainen takuu koskee kaikkien sellaisten akkukäyttöisten STIGA-tuotteiden akkuja, moottoreita ja elektroniikkaosia, joissa on jaettava 48 voltin ePower-akku tai integroitu ePower-akku ja jotka on ostettu 1.9.2023 – 31.12.2024 välisenä aikana ja rekisteröity STIGAn virallisella sivustolla osoitteessa www.stiga.com/fi.

Tämä takuu täydentää pakollisten lakisääteisten määräysten mukaisia takuita. Tämä takuu ei vaikuta kulloinkin sovellettavien pakottavien lakien tai määräysten pohjalta muodostuviin takuuoikeuksiin. Jos jokin tämän takuun ehto katsotaan sovellettavien kansallisten lakien nojalla joko kokonaan tai osittain mitättömäksi, lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai toimeenpano kelvottomaksi, tämä ei vaikuta takuun muiden ehtojen voimassaoloon, laillisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen.

 

1. MÄÄRITELMÄT

“Ostaja” tai “Asiakas”: fyysinen henkilö, joka ostaa tuotteen henkilökohtaiseen ja ei-ammattikäyttöiseen tarkoitukseen ja joka rekisteröi STIGA-akkukäyttöinen tuote verkkosivustolle www.stiga.com/fi

”Ostopäivämäärä”: jäljempänä tarkemmin määritellyltä valtuutetulta jälleenmyyjältä ostetun akkukäyttöisen STIGA-tuotteen ostokuittiin tai sitä vastaavaan asiakirjaan merkitty alkuperäinen ostopäivämäärä

”Voimassaoloaika”: Enimmillään 36 kuukautta lakisääteisen takuun päättymisestä tai muiden virallisten STIGA-konsernin mahdollisesti tarjoamien, akkukäyttöisiä STIGA-tuotteita tai niiden akkuja koskevien tavanomaisten takuukampanjoiden päättymisestä (lukuun ottamatta ulkopuolisten tahojen mahdollisesti tarjoamia tavanomaisia takuita, takuun laajennuksia tai -pidennyksiä), ja lakisääteisen ja tavanomaisen takuun yhteenlaskettu kokonaistakuuaika on enintään viisi vuotta takuun piiriin kuuluvasta ostotapahtumasta.

”Takuu”: tämä tavanomainen takuu.

”STIGA”: takaaja [Stiga S.p.A, jonka rekisteröity kotipaikka on osoitteessa 31033 Castelfranco Veneto (TV) ja ALV-numero 07684381002].

”Akkukäyttöiset tuotteet”: Akkukäyttöiset työnnettävät STIGA-ruohonleikkurit, -käsityökalut ja -ajoruohonleikkurit, joissa käytetään jaettavia 48 voltin ePower-akkuja, sekä puutarhatraktorit ja sauvalla ohjattavat Gyro-ajoleikkurit, joihin on integroitu ePower-akku.

[Takuu pidennykseen oikeuttavat tuotenumerot: 
2T2200481/ST2, 2T0660481/ST2, 2T0250481/ST1M, 2T0250481/ST1, 2T2205481/ST2, 2T0665481/ST2, 2T2800481/ST2, 2T1270481/ST2, 2F7062505/ST1, 2F7063605/ST1, 2F7064705/ST1, 294346068/ST2, 294386068/ST2, 294426068/ST2, 2L0431008/ST1, 2L0485808/ST1, 2L0482808/ST1, 298471058/ST1, 2L0431008/ST2, 2L0486008/ST1, 298471058/ST2, 298472058/ST1, 2L0487978/ST1, 2L0537978/ST1, 298473278/ST1, 294513998/ST1, 294519198/ST1, 2L0537978/UKS, 294513998/UKS, 294346068/UKS, 294386068/UKS, 294426068/UKS, 2L0432008/UKS, 2L0486008/UKS, 278500008/ST3, 278502108/ST3, 278502208/UKS, 279500008/ST1, PROMO_BL900EKIT, PROMO_BL900EKIT_U, 277430008/ST1, PROMO_CS700EKIT, PROMO_CS700EKIT_U, 278420008/ST3, PROMO_PR700EKIT, PROMO_PR700EKIT_U, 277710048/ST2, 279710048/ST2, 278100008/ST3, 278102108/ST3, 278102208/UKS, 277200008/ST2, PROMO_BC700EKIT, PROMO_BC700EKIT_U, 277210008/ST2, PROMO_BC700EBKIT, PROMO_BC700EBKIT_U, 279210008/ST1, PROMO_BC900EBKIT, PROMO_BC900EBKIT_U, 278300008/ST3, 278302108/ST3, 278302208/UKS, 279300008/ST1, PROMO_HT900EKIT, PROMO_HT900EKIT_U, 277710038/ST2, 279710038/ST1, 278720008/ST3, 278722108/ST3, 278722208/UKS, 277012008/ST1, 277014008/ST1, 277015008/ST1, 277017008/ST1, 277040008/ST1, 279050008/ST2, 277500008/ST2, PROMO_BL700EKIT, PROMO_BL700EKIT_U, 277300008/ST2, PROMO_HT700EKIT, PROMO_HT700EKIT_U, 279500008/ST2, 279210008/ST2, 279350008/ST2, 279710038/ST2, 2S1330101/ST1, 2S1330108/ST1, 2S1500101/ST1, 2S1500108/ST1,2T2200481/ST1, 2T0660481/ST1, 2T2205481/ST1, 2T0665481/ST1, 2T2200481/ST2S, 2T0660481/ST2S, 2L0485008/ST1, 2L0487878/ST2, 2L0537878/ST2, 298473278/ST2, 294507898/ST2, 294557898/ST2, 294513898/ST2, 294519098/ST1, 291503098/ST2, 294344068/ST2, 294384068/ST2, 294424068/ST2, 294344068/ST1, 294346068/ST1, 294384068/ST1, 294386068/ST1, 294424068/ST1, 294426068/ST1, 2L0431808/ST1, 2L0431908/ST1, 2L0433808/ST1, 2L0433908/ST1, 2L0483808/ST1, 2L0483908/ST1, 2L0431878/ST1, 2L0485878/ST1, 2L0485978/ST1, 2L0487878/ST1, 2L0487978/ST2, 2L0537878/ST1, 294506878/ST1, 294506878/STX, 294507878/ST1, 294556878/ST1, 294557878/ST1, 294507898/ST1, 294557898/ST1, 294512878/ST1, 294513898/ST1, 291502078/ST1, 291502078/STX, 291502108/ST2, 291503078/ST1, 292471078/ST1, 292472078/ST1, 291503178/ST1, 298471078/ST1, 298471178/ST1, 298473178/ST1, 298473378/ST1, 291503098/ST1, 2L0482008/ST1, 2L0482008/UKS, 294507898/ST3, 294507898/UKS, 278500008/ST1, 278500008/ST2, 278502108/ST1, 278502108/ST2, 278100008/ST1, 278100008/ST2, 278102108/ST1, 278102108/ST2, 277200008/ST1, 277210008/ST1, 278420008/ST1, 278420008/ST2, 278300008/ST1, 278300008/ST2, 278302108/ST1, 278302108/ST2, 278720008/ST1, 278720008/ST2, 278722108/ST1, 278722108/ST2, 277710038/ST1, 277710048/ST1, 277500008/ST1, 278200008/ST1, 278200008/ST2, 277300008/ST1

”Akku”: Kaikki 48 voltin ePower-akut niiden ampeeri määrästä riippumatta. Kaikki STIGA-puutarhatraktoreissa ja sauvalla ohjattavissa Gyro-ajoleikkureissa käytettävät integroidut ePower-akut niiden ampeerimäärästä riippumatta.

”Elektroniikkaosat” ja ”moottorit”: 

STIGA-puutarhatraktoreissa ja Gyro-ajoleikkureissa: 
vaihdemoottorit
pyöränmoottorit
VMS (ajoneuvonhallintajärjestelmän elektroniikkakortti)
vedonohjaus (elektroniikkakortti)
parallel-moduuli (elektroniikkakortti)
terämoottorien ohjaimet (ulkoiset)
(integroitu) akku 
(jaettava) akku

Akkukäyttöisissä työnnettävissä ruohonleikkureissa: 
sähköinen voimansiirto
sähkömoottorit
elektroniikkakortti (PCB) 
(jaettava) akku

Akkukäyttöisissä käsityökaluissa ja lumilingoissa: 
moottorit
elektroniikkakortti (PCB) 
(jaettava) akku

Seuraavat osat jätetään nimenomaisesti tämän takuun ulkopuolelle: sähkökytkimet
johtosarja ja virtalukko
sähköiset toimilaitteet
näyttö
akkulaturi 

”Valtuutettu jälleenmyyjä”: valtuutettu STIGA-jälleenmyyjä, jolta tuote on ostettu, ja/tai lähin valtuutettu huoltokeskus, joka mainitaan osoitteessa www.stiga.com/fi/etsi-jalleenmyyja

 

2. TAKUUEHDOT

2.1 Takuun aihe ja voimassaoloaika

STIGA takaa alla lueteltujen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, ettei sen akkukäyttöisten tuotteiden akuissa, elektroniikka osissa ja moottoreissa ilmene valmistus- ja materiaalivirheitä. Tämä takuu edellyttää kaikkien seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Akkukäyttöinen STIGA-tuote ostetaan valtuutetulta STIGA-jälleenmyyjältä tai verkkokaupasta 1.9.2023 – 31.12.2024 välisenä aikana.
Akkukäyttöinen STIGA-tuote rekisteröidään osoitteessa https://www.stiga.com/fi/tuoterekisterointi viimeistään 30 päivän kuluttua ostopäivästä.
Vuosihuollon on suorittanut Stigan valtuuttama huoltokeskus, minkä ostaja pystyy myös todistamaan.
Takuu on voimassa koko edellä määritellyn voimassaoloajan jos tuotteen käyttötarkoitus ei olennaisesti muutu. 

2.2 Takuun sisältö ja rajoitus

Jos STIGA toteaa, että akkukäyttöisen tuotteen elektroniikka osissa tai moottorissa on vika, josta on tämän asiakirjan mukaisesti tehty pätevä vaade, STIGA tarjoaa ostajalle täysin oman harkintansa mukaisesti jonkin seuraavista vaihtoehtoisista korjaustoimenpiteistä:

akkukäyttöisen tuotteen tai sen viallisten osien korjaaminen veloituksetta
akkukäyttöisen tuotteen tai sen viallisten osien vaihtaminen veloituksetta.
Jos vialliseksi todetun akkukäyttöisen tuotteen kanssa täysin samanlaista tuotetta ei ole saatavissa, STIGA korvaa viallisen akkukäyttöisen tuotteen (tai sen osat) samankaltaisella ja arvoltaan samanlaisella akkukäyttöisellä tuotteella.
Jos tämä takuu kattaa toimenpiteet, korjaukset ja vaihdot, ne toteutetaan ilman lisäveloitusta ostajalle.

Takuu ei koske 

erityiskomponentteja, jotka eivät ole akkukäyttöisen tuotteen elektroniikka osia* tai moottoreita ja osia, jotka altistuvat normaalille käytössä kulumiselle, esim. teriä, pyöriä ja tiivisteitä sekä kaikkia lisävarusteita Sovitun mukaisesti tällaiset komponentit kuuluvat edelleen täysin lakisääteisen takuun piiriin.
muut kuin alkuperäiset akkukäyttöiset STIGA-tuotteet tai valtuuttamattomalta STIGA-jälleenmyyjältä tai verkkokaupasta ostetut tuotteet. 
tarkistuskappaleina ja/tai esittelytarkoituksiin käytettäviä akkukäyttöisiä tuotteita
akkukäyttöisiä tuotteita, joita ostaja tai ulkopuoliset tahot ovat muunnelleet
normaalista poikkeavasta käytöstä johtuvia vikoja
akkukäyttöisten tuotteiden väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä johtuvia vikoja
vikoja, jotka johtuvat virheellisestä tai riittämättömästä huollosta. Tällaisia ovat esimerkiksi materiaalin korroosiosta, voimakkaiden puhdistusaineiden tai yhteensopimattomien tuotteiden käytöstä tai muiden ulkopuolisten tahojen kuin valtuutetun jälleenmyyjän tekemistä korjauksista aiheutuvat viat.

 

vikoja, jotka aiheutuvat onnettomuuksista tai muista tapahtumista, jotka eivät johdu tämän takuun piiriin kuuluvista vioista
vikoja, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta kuljetuksesta (vastuu tästä on kuljetusliikkeellä)
vikoja, jotka olivat näkyvissä tai helposti havaittavissa akkukäyttöistä STIGA-tuotetta ostettaessa
ympäristö-, ilmasto- tai muista olosuhteista johtuvia muutoksia.
Tämä takuu koskee ainoastaan ostajaa, sillä se tulee voimaan, kun tuote rekisteröidään osoitteessa www.stiga.com/fi

* Seuraavat osat jätetään samalla nimenomaisesti tämän takuun ulkopuolelle: sähkökytkimet, johtosarjat, virtalukot, sähköiset toimilaitteet, näyttö ja akkulaturi.

STIGA ei vastaa tämän takuun perusteella mistään vahingoista, koska sen vastuu rajoittuu tässä takuussa nimenomaisesti ilmaistuihin korjaustoimenpiteisiin, elleivät sovellettavat lait määrää toisin. Erityisesti epäsuorat, välilliset ja satunnaiset vahingot ovat takuun ulkopuolella.

Akkukäyttöisen tuotteen vaihtamista takuun perusteella koskevat ehdot:

korvaavalle akkukäyttöiselle tuotteelle ei myönnetä uutta takuuta jäljempänä tässä asiakirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti.
korvatusta akkukäyttöisestä tuotteesta tulee Stigan omaisuutta.


2.3 Takuuvaatimuksen esittäminen

Tähän takuuseen perustuva vaatimus on edun menettämisen uhalla tehtävä seuraavaa menettelyä noudattaen. Menettelyn oikea noudattaminen mahdollistaa takuun hyödyntämisen edellyttäen, että STIGA toteaa vian olemassaolon tämän asiakirjan mukaisesti.

Jotta ostaja voi esittää akkukäyttöisen tuotteen vikaa koskevan vaatimuksen, hänen on otettava tämän takuun voimassaolon aikana yhteys STIGAn valtuuttamaan jälleenmyyjään ja toimitettava tälle vialliseksi väitetty akkukäyttöinen tuote hyvin puhdistettuna ja sen mukana seuraavat tiedot:

kopio akkukäyttöisen tuotteen oston todistavasta kirjanpitoasiakirjasta ja/tai vastaavasta asiakirjasta, josta käyvät ilmi akkukäyttöisen STIGA-tuotteen tunnistetiedot, tyyppi ja malli sekä ostopäivä, tuotteen toimituspäivä, ostajan nimi ja tuotteen toimituspaikka
asiakirja, joka todistaa akkukäyttöisen STIGA-tuotteen rekisteröinnin STIGAn sivustolla
todiste akkukäyttöisen tuotteen vuosihuollosta
vian tarkka kuvaus
tieto siitä, halutaanko akkukäyttöinen STIGA-tuote takaisin, jos takuun ei katsota koskevan tapausta.
STIGA tai sen nimeämä henkilöstö varmistaa vian olemassaolon, joten tähän asiakirjaan perustuvan takuun voimassaolon toteaminen edellyttää aina STIGAn ennakkotarkastusta ja valtuutusta.

 

3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMIVALTAINEN LAINKÄYTTÖALUE

Tähän takuuseen sovelletaan asiakkaan asuinmaan lakeja. 

Kaikki tämän takuun voimassaolosta, tulkinnasta ja täytäntöönpanosta johtuvat tai siihen liittyvät kiistat kuuluvat asiakkaan asuinmaan toimivaltaisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

 

Search engine powered by ElasticSuite
Puutarhan koon mittaus
Piirrä puutarhasi alue kartalle ja löydä sopivimmat tuotteet.
Tuo kotisi lähemmäksi. Napsauta tai napauta piirtääksesi polun puutarhan ympärille alueen mittaamiseksi.