Vad är WEEE

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) står för elektrisk och elektronisk utrustning som har nått slutet av sin livslängd och det innefattar olika typer av utrustning. Artiklar som använder elektricitet och vanligtvis är anslutna via en kontakt eller ett batteri ingår i den här kategorin. Artiklarna som kasseras innehåller olika material, inklusive metall, glas, plast, keramik och ädelmetaller. Den komplexa blandningen av material utan specialiserade avfallsprocesser kan utgöra en mängd olika hälsorisker.


WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment)
som trädde i kraft 2007 fick ett tillägg 2013. Det är ett av tillverkarens ansvarsområden, vilket innebär att alla tillverkare måste ta ekonomiskt ansvar för den miljömässiga påverkan från produkterna de släpper ut på marknaden, särskilt när dessa produkter blir avfall.

Vi är medlem i ett godkänt WEEE-efterlevnadssystem: STIGA AB är en del av El-Kretsen som arbetar med återvinning elektriska komponenter.

Pengarna som samlas in under dessa system används för att ordna kostnadsfri insamling och återvinning.

Retur av uttjänta produkter
STIGA AB är en del av El-Kretsen (www.el-kretsen.se) som arbetar med återvinning elektriska komponenter.

Så här återvinner du WEEE
Släng inte elektriska produkter i det vanliga hushållsavfallet utan lämna in dem på en återvinningscentral för elektriskt avfall. Den tjänsten är kostnadsfri
Du hittar närmaste återvinningscentral på kommunens webbplats.
Kom ihåg att återvinning minskar påverkan på vår planet och skyddar miljön för kommande generationer.

Search engine powered by ElasticSuite
Mätning av trädgårdstorlek
Rita området på din trädgård på kartan och hitta de produkter som passar bäst.
Zooma in på din fastighet. Klicka eller tryck för att rita en stig runt din trädgård för att mäta området.