Gratis verzending boven 150€

Gratis retourzending

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1. De onderneming STIGA Spa, gevestigd in via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), met BTW-nummer 07684381002, volgestort kapitaal van 50.000.002,00, e-mail infoline@stiga.com, tel. +39 0423 450111, fax +39 0423 450670 (“Onderneming”), is de eigenaar van deze website (“Website”).

1.2. De Website wordt gezamenlijk beheerd door:

- STIGA Spa, gevestigd in via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), met BTW-nummer 07684381002, volgestort kapitaal van 50.000.002,00, e-mail infoline@stiga.com, tel. +39 0423 450 111 , fax +39 0423 450670

en 

- Stiga NV, gevestigd in Galgenveldstraat 25a, BE-8700 Tielt, België, BTW-nummer BE 0859 675 762, geplaatst kapitaal van 61 500 €, e-mail: administratie.be@stiga.com. Tel : +32 (0)51 460 000, Fax : +32 (0)51 466 727 

Hierna genoemd "STIGA"

1.3. De Websitegebruiker ("User") wordt aangeraden om deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Website ("Algemene Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig te lezen vooraleer op de Website te navigeren en de secties te bezoeken.

1.4. Gebruik van de Website door de Gebruiker houdt volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in. Gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden als onaanvaardbaar aanzien, zullen de Website onmiddellijk verlaten.

1.5. STIGA zal bevoegd zijn om de Algemene Gebruiksvoorwaarden aan te passen op elk moment indien de genoemde aanpassingen nodig zijn door wijzigingen in de wet of in de bedrijfsactiviteiten van STIGA. De Gebruiker zal de Algemene Gebruiksvoorwaarden controleren vooraleer de Dienst te gebruiken en ze bewaren op een duurzame gegevensdrager.

1.6. De Gebruiker erkent en accepteert dat STIGA zich het recht behoudt, naar eigen goeddunken, om de beschikbaarheid van de Website te schorsen of deze ontoegankelijk te maken.

 

2. INHOUD VAN DE WEBSITE

2.1 Het doel van de Website is STIGA's producten ("Product") te illustreren, en gegevens en informatie te voorzien over hun eigenschappen.

2.2 De Website is niet bedoeld voor enige e-commerce activiteit door het Bedrijf; de Gebruiker is daarom niet gerechtigd (inter alia) om Producten op de Website te kopen. De Gebruiker kan de Producten kopen van verdelers en gespecialiseerde winkels die zijn opgelijst in de sectie "Geautoriseerde verdelers" van de Website.

2.3 STIGA behoudt zich het recht voor om delen van de Website te veranderen, aan te passen, toe te voegen of verwijderen op elk moment.

2.4 STIGA behoudt zich het recht voor om de Producten aan te passen of te verwijderen van de Website op elk moment, of om de gegevens en informatie relatief aan hun eigenschappen aan te passen wanneer ze op eender welke manier veranderd zijn.

 

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM

3.1. STIGA en/of andere organisaties toe toebehoren aan de STIGA Group zijn de enige eigenaar (inter alia) van het handelsmerk "Stiga" en de domeinnamen van de Internetsite gebruikt door deze organisaties.

3.2. STIGA is ook de enige eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten relatief aan, afgeleid van of verbonden met de Website, inclusief maar niet beperkt tot:

a) inhoud;
b) namen, gegevens en informatie relatief aan de getoonde Producten;;
c) fotos;
d) afbeeldingen;
e) i videos;
f) teksten;
g) tekeningen;
h) muziek;
i) databases;
j) software.

3.3. De Gebruiker erkent dat de intellectuele en industriële eigendomsrechten waarnaar gerefereerd wordt in clausules 3.1 en 3.2 hiervan ("IP STIGA") beschermd zijn door de toepasbare wetgeving, waaronder Wetsbesluit nr. 30 van 10 Februari 2005 (Wetboek inzake Intellectuele Eigendom ) en Statuut nr. 633 van 22 April 1941 (Auteurswet).

3.4. STIGA verleent geen licentie aan de Gebruikers over de IP STIGA, noch worden er aan hen op geen enkele manier rechten overgedragen of toegekend. Gebruikers zullen de Website niet (inter alia) kopiëren, downloaden, namaken op andere website of in eender welke andere vorm, of door eender welke methode de IP STIGA vertalen,aanpassen, verdelen, verspreiden, openbaar communiceren  of gebruiken op eendere welke manier of in eender welke vorm, volledig of gedeeltelijk, behalve voor activiteiten die strikt noodzakelijk zijn om de Website te bezoeken.

3.5. De Gebruiker zal geen enkele technologie gebruiken die het kopiëren van de inhoud van de IP STIGA vergemakkelijkt, zoals spiders, spyware of bots. Bovendien zal de Gebruiker op geen enkele manier en zonder enige tools eender welke veiligheidsmaatregel omzeilen die door STIGA zijn geïnstalleerd om de IP STIGA te beschermen.

3.6. Gegevens, waaronder samengevoegde gegevens, informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en onderscheidende tekens van derde partijen worden alleen gebruikt door het Bedrijf op de Website voor informatieve en beschrijvende doeleinden.

 

4. DISCLAIMER

4.1. STIGA garandeert niet dat de informatie en gegevens die beschikbaar zijn op de Website, waaronder informatie en gegevens relatief aan de Producten, volledig, correct en actueel zijn.

4.2. De Gebruiker zal persoonlijk controleren, onder meer met de Productverdeler, of de informatie waarnaar gerefereerd wordt in clausule 4.1 hiervan correct en volledig is. 

 

5. INFORMATIE OVER VERDELERS

5.1. STIGA voert geen controles uit over de waarheid of nauwkeurigheid van de namen, gegevens en contactgegevens relatief aan de Productverdelers die vernoemd worden op de Website, en controleert niet of ze voortdurend actueel gehouden worden.

5.2. De Gebruiker zal de informatie relatief aan de Productverdelers die beschikbaar is op de Website verifiëren en controleren telkens voor ze te contacteren.

 

6. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

6.1. STIGA garandeert niet dat websites van derde partijen waarnaar gerefereerd wordt op de Website door middel van links of in andere vormen ( "Websites van Derde Partijen") daadwerkelijk operationeel en beschikbaar zijn.

6.2. STIGA zal niet aansprakelijk zijn voor inhoud of materiaal gepubliceerd of verspreid op eender welke manier op Websites van Derde Partijen. 

6.3. STIGA garandeert op geen enkele manier dat alles wat opgenomen of weergegeven is op genoemde Websites van Derde Partijen waar, correct, compleet, authentiek of conform is met de wet- en regelgeving die van toepassing is op de inhoud, diensten en activiteiten weergegeven op de genoemde websites.

 

7. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

7.1. De Gebruiker zal zorgvuldig de inhoud lezen van de sectie toegewijd aan "Privacybeleid".

 

8. GEHELE OVEREENKOMST 

8.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bevatten het geheel van de overeenkomsten gesloten tussen de Partijen inzake het voorwerp waarvan sprake is.

 

9. SCHEIDBAARHEID

9.1. Als een clausule van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zou moeten als nietig of ondoelmatig worden beschouwd door eender welke organisatie, instantie, arbitrage, administratie of rechtbank, dan zal de genoemde clausule scheidbaar worden geacht van de andere clausules van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, en zal dit geen effect hebben op de resterende clausules.

 

10. AFSTAND VAN RECHTEN 

10.1. Hierbij wordt overeengekomen dat verzuim of uitstel van uitvoering door het Bedrijf van een recht of bevoegdheid waar deze aanspraak op heeft volgens de Algemene Gebruiksvoorwaarden of de wet, geen uitsluiting hiervan zal inhouden; gelijk, gedeeltelijk of occasioneel uitvoeren hiervan zal in geen enkele manier de mogelijkheid uitsluiten van verdere of latere uitvoering van het uitvoeren van eender welk recht of bevoegdheid toegekend door deze Algemene gebruiksvoorwaarden of door de wet.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 

11.1. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Bij een geschil relatief aan of afgeleid van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan zal de rechtbank in de vestigingsplaats van Stiga BV uitsluitend bevoegd zijn. 

Gratis verzending 
Voor bestellingen van meer dan 150 €

Gratis retourzending
binnen 14 dagen

Betalingen

Veilig betalen

Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.