Extra garantie STIGA ePower-accu’s

Deze conventionele garantie is van toepassing op de accu’s, motoren en elektronische onderdelen van alle STIGA accu-aangedreven producten, met ePower 48V deelbare of ePower geïntegreerde accu pakketten, gekocht tussen 1 september 2023 en 31 december 2024 en geregistreerd op de officiële STIGA-website www.stiga.com/be_nl/.

Deze garantie is bedoeld als aanvulling op de garanties die worden geboden door dwingendrechtelijke bepalingen. Alle garantierechten die kunnen worden verleend onder dwingende wet- of regelgeving die van tijd tot tijd van toepassing is, blijven onveranderd. Het blijft duidelijk dat de nietigheid, onwettigheid, ongeldigheid of ondoeltreffendheid, geheel of gedeeltelijk, van een van de bepalingen van deze Garantie onder de toepasselijke nationale wetten, geen invloed heeft op de geldigheid, wettigheid en doeltreffendheid van de overige bepalingen van deze Garantie.

 

1. DEFINITIES

“Afnemer of consument”: de natuurlijke persoon die het product aanschaft voor persoonlijk en niet professioneel gebruik, en die de accu aangedreven producten registreert op de STIGA website www.stiga.com/be_nl/

"Aankoopdatum": de oorspronkelijke aankoopdatum van het STIGA accu-aangedreven product bij de erkende dealer, zoals hieronder gedefinieerd, aangegeven op het ontvangstbewijs of een gelijkwaardig document.

"Termijn": 36 maanden vanaf het verstrijken van de wettelijke garantie of vanaf het verstrijken van mogelijke verdere officiële STIGA conventionele garantiecampagnes met betrekking tot de STIGA-accu-aangedreven producten of accu´s en geleverd door de STIGA Group (met uitzondering van mogelijke conventionele garanties, uitbreidingen of prorogatie van de wettelijke garantie aangeboden door derden) en tot een maximum van een totale garantieperiode (rekening houdend met zowel wettelijke als conventionele garantie) van 5 jaar vanaf de relevante aankoop.

"Garantie": deze conventionele garantie.

"STIGA": de garantie [Stiga S.p.A, gevestigd te 31033 Castelfranco Veneto (TV), BTW n. 07684381002].

“Batterij-aangedreven producten”: STIGA walk-behind accugrasmaaiers, handgereedschap en ride-ons met ePower 48V deelbare accu’s; gazontractoren en gyro-axiale maaiers aangedreven door ePower geïntegreerde accupacks.

[SKU's die in aanmerking komen voor de garantieverlenging: 2T2200481/ST2, 2T0660481/ST2, 2T0250481/ST1M, 2T0250481/ST1, 2T2205481/ST2, 2T0665481/ST2, 2T2800481/ST2, 2T1270481/ST2, 2F7062505/ST1, 2F7063605/ST1, 2F7064705/ST1, 294346068/ST2, 294386068/ST2, 294426068/ST2, 2L0431008/ST1, 2L0485808/ST1, 2L0482808/ST1, 298471058/ST1, 2L0431008/ST2, 2L0486008/ST1, 298471058/ST2, 298472058/ST1, 2L0487978/ST1, 2L0537978/ST1, 298473278/ST1, 294513998/ST1, 294519198/ST1, 2L0537978/UKS, 294513998/UKS, 294346068/UKS, 294386068/UKS, 294426068/UKS, 2L0432008/UKS, 2L0486008/UKS, 278500008/ST3, 278502108/ST3, 278502208/UKS, 279500008/ST1, PROMO_BL900EKIT, PROMO_BL900EKIT_U, 277430008/ST1, PROMO_CS700EKIT, PROMO_CS700EKIT_U, 278420008/ST3, PROMO_PR700EKIT, PROMO_PR700EKIT_U, 277710048/ST2, 279710048/ST2, 278100008/ST3, 278102108/ST3, 278102208/UKS, 277200008/ST2, PROMO_BC700EKIT, PROMO_BC700EKIT_U, 277210008/ST2, PROMO_BC700EBKIT, PROMO_BC700EBKIT_U, 279210008/ST1, PROMO_BC900EBKIT, PROMO_BC900EBKIT_U, 278300008/ST3, 278302108/ST3, 278302208/UKS, 279300008/ST1, PROMO_HT900EKIT, PROMO_HT900EKIT_U, 277710038/ST2, 279710038/ST1, 278720008/ST3, 278722108/ST3, 278722208/UKS, 277012008/ST1, 277014008/ST1, 277015008/ST1, 277017008/ST1, 277040008/ST1, 279050008/ST2, 277500008/ST2, PROMO_BL700EKIT, PROMO_BL700EKIT_U, 277300008/ST2, PROMO_HT700EKIT, PROMO_HT700EKIT_U, 279500008/ST2, 279210008/ST2, 279350008/ST2, 279710038/ST2, 2S1330101/ST1, 2S1330108/ST1, 2S1500101/ST1, 2S1500108/ST1,2T2200481/ST1, 2T0660481/ST1, 2T2205481/ST1, 2T0665481/ST1, 2T2200481/ST2S, 2T0660481/ST2S, 2L0485008/ST1, 2L0487878/ST2, 2L0537878/ST2, 298473278/ST2, 294507898/ST2, 294557898/ST2, 294513898/ST2, 294519098/ST1, 291503098/ST2, 294344068/ST2, 294384068/ST2, 294424068/ST2, 294344068/ST1, 294346068/ST1, 294384068/ST1, 294386068/ST1, 294424068/ST1, 294426068/ST1, 2L0431808/ST1, 2L0431908/ST1, 2L0433808/ST1, 2L0433908/ST1, 2L0483808/ST1, 2L0483908/ST1, 2L0431878/ST1, 2L0485878/ST1, 2L0485978/ST1, 2L0487878/ST1, 2L0487978/ST2, 2L0537878/ST1, 294506878/ST1, 294506878/STX, 294507878/ST1, 294556878/ST1, 294557878/ST1, 294507898/ST1, 294557898/ST1, 294512878/ST1, 294513898/ST1, 291502078/ST1, 291502078/STX, 291502108/ST2, 291503078/ST1, 292471078/ST1, 292472078/ST1, 291503178/ST1, 298471078/ST1, 298471178/ST1, 298473178/ST1, 298473378/ST1, 291503098/ST1, 2L0482008/ST1, 2L0482008/UKS, 294507898/ST3, 294507898/UKS, 278500008/ST1, 278500008/ST2, 278502108/ST1, 278502108/ST2, 278100008/ST1, 278100008/ST2, 278102108/ST1, 278102108/ST2, 277200008/ST1, 277210008/ST1, 278420008/ST1, 278420008/ST2, 278300008/ST1, 278300008/ST2, 278302108/ST1, 278302108/ST2, 278720008/ST1, 278720008/ST2, 278722108/ST1, 278722108/ST2, 277710038/ST1, 277710048/ST1, 277500008/ST1, 278200008/ST1, 278200008/ST2, 277300008/ST1]

“Accu”: alle ePower 48V-accu’s in alle stroomsterktes. Alle ePower geïntegreerde accupakketten, in alle stroomsterktes, die STIGA gazontractoren en gyro-axiale maaiers van stroom voorzien.

“Elektronische onderdelen” en “Motoren”: Voor STIGA-gazontractoren en gyro: Transmissiemotoren, maaimotoren, VMS (voertuigbeheersysteem PCB), tractiecontroller (PCB), parallelle module (PCB), maaimotorcontrollers (extern), batterij (geïntegreerd), batterij (deelbaar)
Voor walk-behind accumaaiers: Elektrische transmissies, maaimotoren, elektronische borden (PCB), batterij (deelbaar)
Voor batterijhandgereedschap en sneeuwblazers: Motoren, Elektronische borden (PCB), Batterij (Deelbaar)
Het blijft duidelijk dat de volgende onderdelen uitdrukkelijk worden uitgesloten van deze garantie: elektrische schakelaars, elektrische kabelboom en sleutelmodules, elektrische actuatoren, display, acculader. 

"Erkende dealer": erkende STIGA-wederverkoper waar het product is gekocht en/of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum zoals weergegeven op https://www.stiga.com/be_nl/vind-detailhandelaar

 

2. GARANTIEVOORWAARDEN

2.1 Onderwerp en duur van de garantie

STIGA garandeert de batterijen, elektronische onderdelen en motoren van de batterij-aangedreven producten tegen productie- en materiaalfouten volgens de onderstaande voorwaarden. Deze garantie is onderworpen aan de naleving van alle volgende vereisten:

het STIGA-batterij-aangedreven product is tussen 1 september 2023 en 31 december 2024 gekocht bij een erkende STIGA-wederverkoper; en
het STIGA-batterij-aangedreven product wordt geregistreerd op www.stiga.com/be_nl/productregistratie binnen uiterlijk 30 dagen na de aankoopdatum; en
Het jaarlijkse onderhoud is uitgevoerd door een door Stiga erkend servicecentrum en de koper kan dit aantonen.
De garantie is geldig voor de gehele termijn zoals hierboven gedefinieerd en werkt uitsluitend in het voordeel van de koper.

2.2 Inhoud en beperking van deze garantie

In het geval dat STIGA het bestaan erkent van een ondeugd of defect in de batterij, elektronische onderdelen of motor van de batterij-aangedreven producten die geldig zijn geclaimd in overeenstemming met dit document, zal STIGA, naar eigen uitsluitend oordeel, de koper een van de volgende alternatieve rechtsmiddelen bieden:

het kosteloos repareren van het batterij-aangedreven product of de defecte onderdelen daarvan; of
het kosteloos vervangen van het batterij-aangedreven product of de defecte onderdelen daarvan; of
In het geval dat het type batterij-aangedreven product dat defect is, niet beschikbaar is, zal STIGA het product (of onderdelen ervan) vervangen door een vergelijkbaar batterij-aangedreven product van dezelfde waarde.
De interventies, reparaties en vervangingen, indien gedekt door deze Garantie, zullen plaatsvinden zonder extra kosten voor de koper.

De Garantie is niet van toepassing op: 

Specifieke onderdelen anders dan batterij, elektronische onderdelen* of motoren van het batterij-aangedreven product en echter niet op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals maar niet beperkt tot bladen, wielen en pakkingen, en eventuele accessoires. Het blijft duidelijk dat dergelijke componenten volledig gedekt blijven door de wettelijke garantie.

 

Niet-originele STIGA batterij-aangedreven producten of producten die zijn gekocht bij een niet-erkende STIGA-dealer; 
 Batterij-aangedreven producten die worden gebruikt voor bemonstering en/of weergave;
 Batterij-aangedreven producten die door de Koper of door derden zijn gewijzigd;
Defecten die voortvloeien uit normaal gebruik;
Defecten veroorzaakt door misbruik of onjuist gebruik van de Batterij-aangedreven producten;
Defecten die het gevolg zijn van onjuist of onvoldoende onderhoud, zoals bijvoorbeeld defecten die het gevolg zijn van materiaalcorrosie, het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of ongeschikte producten, van bevestigingen die zijn uitgevoerd door derden die niet de Erkende Verkoper zijn;

 

Defecten die het gevolg zijn van ongevallen en andere gebeurtenissen die niet het gevolg zijn van defecten die onder deze Garantie vallen;
Defecten veroorzaakt door onzorgvuldig vervoer van het Product (de verantwoordelijkheid ligt bij de koerier);
Defecten die zichtbaar of gemakkelijk vast te stellen waren op het moment van de aankoop van het STIGA batterij-aangedreven product;
Veranderingen als gevolg van milieu-, klimaat- of andere omstandigheden;
Deze Garantie is uitsluitend van toepassing op de Koper, zoals deze voortvloeit uit de registratie op de website www.stiga.com/be_nl/.

* Hierbij wordt verstaan dat de volgende onderdelen geacht worden uitgesloten te worden: elektrische schakelaars, elektrische kabelboom, sleutelmodules, elektrische actuatoren, scherm, batterijlader

STIGA is onder deze Garantie niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, daar haar aansprakelijkheid beperkt is tot het uitproberen van de in deze Garantie uitdrukkelijk aangegeven rechtsmiddelen, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt. In het bijzonder zijn indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade uitgesloten.

In geval van garantievervanging van een batterij-aangedreven product:

komt het vervangende batterij-aangedreven product niet in aanmerking voor een nieuwe garantie volgens de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn opgenomen;
wordt het vervangen batterij-aangedreven product eigendom van Stiga.
2.3 Claimprocedure

Voor het correct indienen van een claim onder deze Garantie dient de volgende procedure te worden gevolgd op straffe van verval. De correcte uitvoering van de volgende procedure laat toe om van de Garantie te genieten, op voorwaarde dat het defect door STIGA wordt erkend overeenkomstig dit document.

Voor het indienen van een claim over een gebrek en/of defect aan het op batterijen werkende product dient de Koper binnen de termijn contact op te nemen met een STIGA erkende wederverkoper, het defecte batterij-aangedreven product in goede staat van onderhoud af te leveren, samen met:

kopie van het boekhoudkundig aankoopdocument van het batterij-aangedreven product en/of gelijkwaardig document met vermelding van de identificatiegegevens, het type en het model van het STIGA batterij-aangedreven product, de aankoopdatum, de leveringsdatum van het batterij-aangedreven product, de naam van de Koper en de plaats van levering van het batterij-aangedreven product;
document waaruit de registratie van het STIGA batterij-aangedreven product blijkt op de STIGA-website;
bewijs van het jaarlijks onderhoud van de batterij-aangedreven producten;
een gedetailleerde beschrijving van het defect;
indicatie of er een wil is om de batterij-aangedreven producten terug te geven indien de Garantie niet als effectief werd erkend.
Het bestaan van het gebrek zal worden geverifieerd door STIGA, of door het personeel dat door laatstgenoemde is aangesteld; derhalve is de doeltreffendheid van de Garantie uit hoofde van en voor de doeleinden van dit document altijd onderworpen aan de voorafgaande inspectie en goedkeuring door STIGA.

 

3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze Garantie is onderworpen aan het recht van het land waar de Klant zijn woonplaats heeft. 

Elke controverse die voortvloeit uit of verband houdt met de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Garantie zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van het land waarin de Klant zijn woonplaats heeft.

 

Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.