Gratis verzending boven 150€

Gratis retourzending

Garantiebeleid

Onze producten zijn gebouwd volgens de hoogste kwaliteits- en prestatienormen en ons garantiebeleid is een verklaring van vertrouwen.

Garantie en dienst na verkoop

Stiga BV geeft garantie op haar Stiga-producten tegen materiaal- en fabricagefouten. Onze producten zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zijn gegarandeerd voor huishoudelijk gebruik zonder defecte onderdelen of fabricagefouten.

De garantie dekt alle onderdelen en arbeid die op uw machine worden verricht en die onder dit beleid vallen. Voorwaarde is wel dat de reparaties worden uitgevoerd door een geautoriseerd Stiga-dealer.

Op loopmaaiers en handgedragen tuinmachines is de levering en de ophaling van de machine de verantwoordelijkheid van de eigenaar en wordt deze niet gedekt door de garantie.

 

Garantietermijnen

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop door de consument.

Op alle producten die op de webshop te koop zijn, geldt een garantie van 2 jaar voor particulier gebruik, tenzij anders vermeld.

Voor producten die professioneel worden bedraagt de garantieperiode 1 jaar.

De garantieperiode voor accu's voor het starten van de motor bedraagt zes maanden.

De garantietermijnen zijn van kracht zijn op het moment van aankoop en gepubliceerd in de documenten van Stiga en op onze websites. Voorwaarde voor de garantie is dat het product in eigen land wordt gebruikt volgens de aanbevelingen in de gebruikshandleiding en dat het met de aanbevolen intervallen wordt onderhouden.

Indien een product wordt vervangen onder garantie, blijft de garantieperiode van kracht vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

 

Uitsluitingen

De Stiga-garantie dekt het volgende NIET:

 • Verbruiksartikelen, zoals banden, riemen en messen (tenzij deze vergezeld gaan van een voor Stiga BV bevredigend bewijs van een mechanisch defect).
 • Tweedehands goederen.
 • Gebreken die naar het oordeel van STIGA op enige wijze of in enige mate worden toegeschreven aan:
  • gewone slijtage;
  • misbruik / toevallige schade;
  • het niet uitvoeren van de in de gebruiksaanwijzing beschreven handelingen en bedieningsinstructies;
  • gebrek aan redelijke zorg;
  • het monteren van onderdelen, vervangingen of extra componenten die niet door STIGA zijn geleverd of goedgekeurd;
  • verontreinigde/oude brandstof.
 • Producten die momenteel buiten Nederland zijn opgeslagen.
 • Periodieke onderhoudsbeurten volgens de gebruikershandleiding, of vervanging van onderdelen die olie, filters, accu's, remblokken, textiel opvangzakken, zekeringen en andere onderhoudsonderdelen, tenzij kan worden aangetoond dat het artikel een defecte gefabriceerd werd. Deze onderdelen kunnen defect raken door normale slijtage of door gebrek aan onderhoud.

 

Productregistratie

Uw nieuwe aankoop moet bij STIGA worden geregistreerd door een account aan te maken in 'MijnSTIGA' en uw nieuwe aankoop online te registreren op www.stiga.com/be_nl/productregistratie. Om uw garantie in geval van een reparatie te valideren, moet het originele aankoopbewijs aan de reparateur aanleveren, tenzij u uw product hebt geregistreerd in 'MijnSTIGA. Zonder origineel aankoopbewijs is dit beleid niet van toepassing.

 

Onderdelen

Houd er rekening mee dat de aankoop van reserveonderdelen is uitgesloten van dit garantiebeleid.

STIGA BV kan in uitzonderlijke omstandigheden naar eigen goeddunken een onderdeel dat als defect wordt beschouwd, vervangen nadat het door een geautoriseerde STIGA-dealer is gemonteerd.

 

Disclaimer

De garantie is alleen van toepassing op defecten van STIGA-producten.

Niemand is bevoegd om namens STIGA BV garanties, verklaringen of beloftes te doen, expliciet of impliciet, of om de voorwaarden, bepalingen of beperkingen van dit garantiebeleid op enige wijze te wijzigen.

STIGA BV zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor speciale, incidentele schade of gevolgschade als deze veroorzaakt is door misbruik of oneigenlijk gebruik van de producten.

De verplichtingen van STIGA BV onder deze garantie zijn het repareren of vervangen van defecte producten die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. De beslissing tussen reparatie of vervanging zal geheel naar het oordeel van STIGA BV worden genomen.

De STIGA-garantie wordt verstrekt in aanvulling op uw wettelijke rechten.

Gratis verzending 
Voor bestellingen van meer dan 150 €

Gratis retourzending
binnen 14 dagen

Betalingen

Veilig betalen

Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.