Privacy Policy

Kennisgeving

volgens artikel 13 van wetgeving (EU) 2016/679
Algemene wetgeving rond Gegevensbescherming

 

Met deze kennisgeving “Privacybeleid” wenst de gegevensbeheerder, zoals hieronder vermeld, u te informeren over de doelen en methodes van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de rechten die aan u worden verleend door de Wetgeving (EU) 2016/679 over de bescherming van een natuurlijk persoon met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (GDPR / Algemene Verordering Persoonsgegevens “AVG”).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de persoonlijke gegevens verwerkt i.v.m. de website www.stiga.com/nl (de “Website”); elke website van derden die door de Gebruiker bezocht kan worden aan de hand van links zijn onderworpen aan het privacybeleid van de beheerder van deze website van derden. De Gebruikers moeten deze documenten doornemen vooraleer de websites van derden te bezoeken.

 

Social

Social media widgets are used on our pages (e.g. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn). In order to guarantee data protection on our website, we inform You that these widgets transfer data to the respective social media only when You activate them by clicking on the corresponding button: the respective provider receives the information that you have visited our site with your IP address. If you are logged into Your respective social media account (e.g. Facebook) at the same time, the respective provider can assign the visit to our pages to Your user account.

 

1. Wie is de Gegevensbeheerder

 

De gegevensbeheerder is STIGA  S.p.A. (hierna ook genoemd “STIGA” of “Gegevensbeheerder”), met hoofdkantoor in Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italië.

 

De Gegevensbeheerder heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid (“DPO” of “ ‘functionaris voor gegevensbescherming”) die je kunt contacteren om uw rechten uit te oefenen die opgelijst zijn in artikel 8 hieronder, alsook voor verdere informatie te vragen, op volgende adressen: STIGA BV, Sportlaan 9, 4131 NN Vianen, Nederland, e-mailruud.kok@stiga.com.

 

2. Welke persoonlijke gegevens verwerken we

 

2.1 Specifieke vragen

Na uw specifieke vraag en voor doeleinden vermeld in artikel 3 van deze kennisgeving, verwerkt de gegevensbeheerder volgende persoonlijke gegevens:

• gangbare gegevens en contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere adressen.

2.2 Browsegegevens

De informatiesystemen en programma's gebruikt voor het functioneren van de Website vragen een aantal persoonlijke gegevens, die doorgegeven worden in het kader van het gebruik van Internetcommunicatieprotocols (vb. IP-adressen of domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruikers die zich koppelen aan de Website, de adressen URI - Uniform Resource Identifier - van de gevraagde bronnen, de tijd van de vraag, de gebruikte methode om de vraag naar de server te sturen, de grootte van het bestand verkregen als antwoord, de digitale code betreffende de status van het antwoord gegeven door de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters relatief aan het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker. Hoewel deze informatie niet verzameld wordt met de bedoeling in verband te worden gebracht met geïdentificeerde gegevensvoorwerpen, kunnen de Gebruikers, omwille van de aard ervan, geïdentificeerd worden als een resultaat van een verwerking of associatie met gegevens in het bezit van derde partijen.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Website en voor de monitoring van de correcte werking ervan, en worden meteen na de verwerking weer gewist. De gegevens kunen gebruik worden om de aansprakelijkheid te bepalen in geval van computermisdaden in het nadeel van de Website; in alle andere gevallen blijven de gegevens relatief aan de websitecontacten niet langer dan zeven dagen bewaard.

2.3 Cookies

In sommige gevallen worden persoonlijke gegevens verzameld door STIGA aan de hand van allerhande technologieën, inclusief “cookies”. Cookies bestaan uit een reeks van gegevens verstuurd door een website naar een "browser" (kan uw browser zijn). Deze informatie kan opgeslagen worden op de computer (inclusief uw computer) aan de hand van een tag die de computer maar niet de gebruiker identificeert.

Sommige pagina's van de Website gebruiken cookies, verstuurd door STIGA of derde partijen, en andere technologieën, voor de technische werking van de Website, om een beter gebruik van de Website te garanderen, en om statistische analyses te leiden over het gebruik van de Website.

Voor meer informatie, zie het Beleid Cookies.

2.4 Applicatie(s) App

Voor het beheer van STIGA’s applicatie(s) verwerken we, volgens de specifieke gebruikte applicatie, de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, functie, dealer code.

 

3. Doelen van de verwerking en wettelijke basis

 

3.1 Beheer van uw vragen

Het verwerken is nodig voor surfen op de Website en om uw specifieke vragen, hierbij inbegrepen, maar niet uitsluitend voor, te beantwoorden en technische gegevens over STIGA producten aan u toe te sturen, om uw toegang tot de STIGA media database te beheren, enz.

De wettelijke basis voor het verwerken is daarvoor het uitvoeren van uw aanvraag, volgens 1e paragraaf van artikel 6, letter b, van de AVG; hierdoor is uw toestemming niet nodig om de verwerking toe te staan.

3.2 Marketing

Indien je ons specifieke toestemming geeft, kunnen we jouw persoonsgegevens evenees verwerken om je commerciële informatie over producten en diensten van STIGA aan te bieden, alsook gepersonaliseerde consumentenverkoopsinformatie; evenals om je te laten deel uitmaken van statistische analyses, polls en marktonderzoeken met oog op producten en diensten van STIGA.

De wettelijke basis voor het verwerken is uw toestemming, volgens 1e paragraaf van artikel 6, letter a, van de AVG. Ook als u ons uw toestemming geeft, kunt u ons op ieder moment verzoeken de verwerking voor marketingdoeleinden stop te zetten door een e-mail te sturen naar het bovenvermelde e-mailadres of door te klikken op de link in elke e-mail die u ontvangt.

3.3 Beheer applicatie(s)

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt zodat u zich kunt registeren en toegang krijgt tot de applicatie(s) van de Gegevensbeheerder (“App”), naar aanleiding van uw aanvraag. De wettelijke basis voor het verwerken is hiervoor de uitvoering van een contract, overeenkomstig 1e paragraaf van artikel 6, letter b, van de AVG; hierdoor is uw toestemming niet nodig om de verwerking toe te staan.

 

4. De natuur van verwerken van persoonlijke gegevens en gevolgen van weigering

 

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is verplicht voor (i) het beheer van uw aanvraag en (ii) de mogelijkheid om u te registeren en toegang te krijgen tot de App. Daardoor zal uw weigering om persoonlijke gegevens te verstrekken die uitdrukkelijk als verplicht aangeduid zijn, in dat geval ervoor zorgen dat de gegevensbeheerder uw aanvraag niet zal kunnen verwerken en u geen gebruik zal kunnen maken van de diensten van de App. Wanneer u weigert om ons uw toestemming te geven om uw persoonlijke gegevens eveneens voor marketingdoeleinden te verwerken, zullen we u geen speciale aanbiedingen en/of informatie over nieuwe producten kunnen en diensten kunnen aanbieden. Dit zal echter niet ten nadele komen van het beheer van elke andere aanvraag.

 

5. Bewaren van gegevens

 

De gegevensbeheerder zal uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden verwerken, alleen gedurende de nodige tijd voor het beheer van uw aanvraag, alsook voor het vervullen van elke wettelijke verplichting die door eender welke toepasselijke Europese en/of nationale wet en/of regelgeving. Daarna zullen uw persoonlijke gegevens worden bewaard door de gegevensbeheerder voor een periode gelijk aan het toepasbaar statuut van beperking en daarna worden verwijderd. Voor het beheer van de App zal de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de periode dat u geregistreerd bent in de App. Voor marketingdoeleinden zullen uw gegevens worden verwerkt tot 10 jaar na ontvangst van uw toestemming, niettegenstaand kunt u het verwerken onmiddellijk onderbreken zoals vermeld in artikel 3.

 

6. Hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt

 

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt volgens de voorzieningen van de AVG, op papier en met geautomatiseerde tools en telematica, voor de bovenvermelde doeleinden en met gepaste methodes om de veiligheid en vertrouwelijkheid te verzekering in overeenstemming met artikel 32 van de AVG.

 

7. Waarvoor uw persoonlijke gegevens kunnen worden gecommuniceerd en wie kan er kennis van nemen

 

Voor de doeleinden hierboven vermeld in paragraaf 3 zullen uw persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt voor werknemers, externe adviseurs en in het algemeen STIGA werknemers, die zullen handelen als geautoriseerd persoon voor het verwerken van persoonlijke gegevens, specifiek aangewezen als interne afgevaardigde.

Daarnaast zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door volgende derde partijen:
a) serviceproviders voor het beheer van het IT systeem;
b) serviceproviders voor technische bijstand;
c) logistieke ondernemingen, koeriers en vervoerders;
d) andere serviceproviders die STIGA bijstaan in de voorziening/ het beheer van de App;
e) distributie en bedrijfsvergunninghoudende netwerk van STIGA, bestaande uit geautoriseerde verdelers van producten en diensten aangeboden door STIGA, niet behorend tot grootschalige handel;
f) andere serviceproviders.

De bovenstaande instanties zullen, in sommige gevallen werken als autonome gegevensbeheerder, in andere gevallen als gegevensbeheerders die specifiek aangeduid zijn door de gegevensbeheerder volgens artikel 28 van de AVG. U kunt een lijst aanvragen van uw dataverwerkers via de contactgegevens vermeld in artikel 1 hierboven. Uw persoonlijke gegevens zullen niet openbaar worden gemaakt.

 

8. Uw rechten als betrokkene

 

Met betrekking tot de verwerking die wordt beschreven in deze Kennisgeving, kunt u alle rechten uitoefenen die in dit gedeelte worden beschreven in overeenstemming met de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG. Met name:

• Beheer van uw gegevens - Recht van toegang – Artikel 15 van de AVG: recht om van de gegevensbeheerder de bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt en, waar dat het geval is, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de volgende informatie (ook door hiervan een kopie te ontvangen):
a) de doeleinden van de verwerking; 
b) categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden of zullen worden bekendgemaakt;
d) de beoogde periode gedurende wanneer de persoonsgegevens worden opgeslagen of de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
e) het bestaan van het recht om de beheerder te verzoeken tot rechtzetting of wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
f) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
g) de bron van de persoonsgegevens, indien niet rechtstreeks verzameld;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering;

• Herstel van onjuiste of onvolledige informatie - Recht van rechtzetting – Artikel 16 van de AVG: het recht om onverwijld onjuiste persoonsgegevens recht te zetten of de integratie daarvan te verkrijgen;

• Wissen - Recht om te wissen – Artikel 17 van de AVG: het recht om onverwijld uw persoonsgegevens te laten wissen door de beheerder, in geval dat:
a) de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anders zijn verwerkt;
b) u trekt uw toestemming in en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking;
c) u verzet zich tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op wettelijke basis;
d)de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
e)de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
f) de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de aanbieding van diensten van de informatiemaatschappij, zoals vermeld in artikel 8 van de AVG, eerste paragraaf.

Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken, kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat, als u verzoekt om het wissen van uw persoonlijke gegevens, wij uw persoonlijke gegevens kunnen bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van officiële autoriteit, die aan de gegevensbeheerder is gehecht, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. We kunnen bijvoorbeeld een deel van uw informatie bewaren voor fiscale, wettelijke rapportage- en controleverplichtingen.

• Beperking van verwerking - Recht op beperking van verwerking – Artikel 18 van de AVG: recht om van de beheerder de beperking van verwerking te ontvangen als:
a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die de beheerder in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
b) de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan vraagt om de beperking van het gebruik ervan;
c) de beheerder de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar ze voor u nodig zijn voor het opmaken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
d) u hebt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 van de AVG, eerste paragraaf, in afwachting van de verificatie of de wettige gronden van de beheerder die van u opheffen.

• Datatoegang en overdraagbaarheid - Recht op overdraagbaarheid – Artikel 20 van de AVG: het recht om de persoonlijke gegevens, die betrekking hebben tot uzelf en die werden doorgegeven aan de gegevensbeheerder, te ontvangen in een gestructureerd formaat, veel gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, en het recht om hetzelfde door te geven aan een andere gegevenscontroller zonder belemmering, als de verwerking is gebaseerd op toestemming en is gemaakt met geautomatiseerde middelen. Bovendien heeft u het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van de gegevensbeheerder naar een andere gegevensbeheerder worden doorgestuurd, als dit technisch mogelijk is;

• Klachten – dien een klacht in bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit door een kennisgeving te richten aan Italiaanse toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, e-mailadres: protocollo@pec.gpdp.it of de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

 

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de gegevensbeheerder en de DPO via de contactgegevens die zijn vermeld in het voorgaande artikel 1. Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen om uw identiteit te verifiëren voordat verdere actie wordt ondernomen voor uw aanvraag.