Gratis levering på ordre over 1000 kr

Gratis returnering

Sikre betalinger

Ekstra Garanti for STIGA Robotplæneklippere

Denne Garanti gælder for alle motorer og elektriske dele på alle STIGA Robotplæneklippere, både kabelstyrede og kabelfrie købt mellem 1. september 2022 og 31. december 2024 og registreret på den officielle STIGA hjemmeside www.stiga.dk.

Denne Garanti er et supplement til garantibestemmelser i ufravigelige lovgivning.

Denne Garanti gælder hvis :den ikke er i strid med ufravigelige bestemmelser i gældende national lovgivning, hvor købet er foretaget.

Hvis køber har en garantiperiode i henhold til den gældende lovgivning, der er længere end 5 år, er denne Garanti ikke gældende.

Hvis en eller flere dele af bestemmelser erklæres ugyldige, skal det ikke påvirke gyldigheden af den øvrige Garanti. 

 

1. DEFINITIONER

“Køber”: Den fysiske person, der registrerer STIGA Robotplæneklipperen på hjemmesiden www.stiga.com/dk/.

"Købsdato":  Købsdatoen for STIGA-produktet som angivet på kvitteringen eller et tilsvarende dokument.

Varighed”: 36 måneder fra udløbet af den lovpligtige garantibestemmelser eller fra udløbet af mulige yderligere officielle STIGA garantikampagner vedrørende STIGA Robotplæneklipperen og leveret af STIGA Group (undtaget mulige garantier, forlængelser eller ophør af den garantibestemmelser, der tilbydes af tredjeparter) og til maksimalt en samlet garantiperiode (lovmæssige og yderligere garantier taget i betragtning) på 5 år fra det relevante køb.

Garanti”: Denne ekstra garanti.

STIGA”: Stiga S.p.A, med hjemsted i 31033 Castelfranco Veneto (TV), CVR-nummer 07684381002.

Robotplæneklippere”: både kabelstyrede og kabelfrie robotplæneklippere fra STIGA listet nedenfor:

[*2R3101118/ST1, 2R3101018/ST2, 2R3102018/ST2, 2R7102028/ST1, 2R9102028/ST1, 2R9106028/ST1, 2R3100018/ST1, 2R5106018/ST1, 2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R7101028/ST2, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1, 2R5106018/ST1, 2R7101028/ST2, 2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1

Også synlige på: www.stiga.com/dk/faerdigvarer/plaeneklipning/robotplaeneklippere  ]

Autoriserede Forhandlere”: Autoriserede STIGA forhandlere, hvor du har købt produktet og/eller dit nærmeste autoriserede serviceafdeling som vist under: www.stiga.com/dk/salgsnetvaerk

 

2. Betingelser for Garantien

2.1 Vilkår og Varighed for Garantien

Garantien gælder elektriske dele såvel som motoren på robotplæneklipperne fra produktion og materielle defekter i henhold til vilkår og betingelser oplistet nedenfor. Denne Garanti er underlagt at Køberen opfylder følgende krav:

 1. STIGA Robotplæneklippere er købt fra en Autoriseret Forhandler i perioden mellem 1. september 2022 og 31. december 2024; og
 2. STIGA Robotplæneklipperen er registreret på  https://www.stiga.com/dk/produktregistrering senest 30 dage fra købet; og
 3. Den årlige service er blevet udført og Køberen kan bevise dette.

Garantien er gældende i Varigheden som defineret ovenfor og gælder kun til fordel for Køberen.

 

2.2 Formål med Garantien

I tilfælde af at STIGA anerkender eksistensen af en fejl eller defekt i Robotplæneklipperens elektroniske dele eller motor, som er gyldigt påberåbt i overensstemmelse med dette dokument, vil STIGA efter eget skøn give Køberen en af følgende alternative udbedringsmuligheder:

 1. Reparere Robotplæneklipperen eller de defekte dele derpå uden beregning; eller
 2. Udskifte Robotplæneklipperen eller de defekte dele uden beregning; eller
 3. Hvis Robotplæneklippertypen ikke kan repareres og ikke kan erstattes med en tilsvarende model, vil STIGA erstatte den defekte Robotplæneklipper (eller dele af den) med en tilsvarende Robotplæneklipper med samme værdi.

Udbedringer, reparationer og udskiftninger dækket af Garantien finder sted uden yderligere omkostninger for Køberen.

Garantien gælder ikke:

 1. Andre specifikke komponenter udover elektroniske dele eller motorer til Robotplæneklipperen, og ikke dele, der er udsat for normalt slid, såsom, men ikke begrænset til, knive, hjul og pakninger og eventuelt tilbehør. Sådanne komponenter forbliver fuldt dækket af lovbestemte garantibestemmelser.
 2. ePower batterier, der dog er omfattet af lovbestemte garantibestemmelser eller andre STIGA specifikke garantibestemmelser på ePower batterier, afhængig af hvilken der er længst;
 3. Ikke-originale STIGA Robotplæneklippere eller de Robotplæneklippere, der er købt fra en ikke Autoriseret Forhandler; 
 4. Robotplæneklippere, der er brugt til udstilling eller prøvemodeller;
 5. Robotplæneklippere, der er blevet ændret af Køberen eller en tredje part.
 6. Fejl, der opstår ved normal brug;
 7. Fejl, der er sket forårsaget af misbrug eller forkert brug af Robotplæneklipperen;
 8. Fejl, der skyldes ukorrekt eller utilstrækkelig vedligehold, f.eks. væsentlig rustdannelse, brug af aggressive rengøringsmidler eller på anden vis inkompatible produkter eller reparationer udført af tredje parter andre end Autoriserede Forhandlere;
 9. Fejl, der er forårsaget af uheld og andre episoder, som ikke er en følge af fejl omhandler i Garantien;
 10. Fejl på grund af uforsigtig håndtering af produktet under forsendelse (transportøren er ansvarlig);
 11. Fejl, der var synlige eller let påviselige på tidspunktet for levering af produktet til Køberen;
 12. Fejl som følge af miljø-, klima eller andre forhold

Garantien tilkommer udelukkende Køberen, da den er resultatet af registreringen på hjemmesiden www.stiga.com.

STIGA er derudover ikke ansvarlig i henhold til Garantien for skader af enhver art, da Stigas ansvar er begrænset til de retsmidler, der udtrykkeligt er angivet i Garantien, medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning. Især indirekte, følgeskader eller hændelige skader er fraskrevet.

I tilfælde af udskiftning af Robotplæneklipperen:

 1. En udskiftet Robotplæneklipper er ikke dækket af Garantien i dette dokument;
 2. Stiga overtager ejendomsretten til den defekte (udskiftede) Robotplæneklipper.


2.3 Procedure for krav

Korrekt udførelse af følgende procedure er påkrævet for at anvende Garantien, forudsat at defekten anerkendes af STIGA i overensstemmelse med dette dokument. Følges proceduren ikke, bortfalder retten til at gøre et krav gældende.

For at indgive et krav om fejl eller mangler ved Robotplæneklipperen, skal Køberen inden for Varigheden af Garantien kontakte en Autoriseret Forhandler, indlevere den påståede defekte robotplæneklipper i rengjort stand, sammen med:

 1. Kopi af købsbeviset på Robotplæneklipperen og/eller tilsvarende dokument der angiver købsreferencerne, type og model af STIGA Robotplæneklipper, købsdatoen, leveringsdatoen, Køberens navn og Robotplæneklipperens leveringssted.
 2. Et dokument, der beviser at Robotplæneklipperen er registreret på Stigas hjemmeside;
 3. Bevis for den årlige service af Robotplæneklipperen;
 4. En detaljeret beskrivelse af fejlen;
 5. Oplysninger om hvorvidt Robotplæneklipperens skal returneres til Køber såfremt Garantien ikke finder anvendelse.

STIGA eller den Stiga har udpeget hertil afgør om der består en fejl eller mangel. Udbedringer eller udskiftninger under Garantien kræver derfor altid forudgående inspektion og godkendelse fra STIGA.

 

3. Gældende lovgivning og værneting

Alle rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Garanti er underlagt lovgivningen i Kundens bopæl. Enhver tvist eller spørgsmål, der måtte opstå omkring gyldigheden, fortolkningen eller gennemførelsen af Garantien, skal afgøres ved domstolen i Kundens værneting.

Gratis levering
For ordrer over 1.000 kr.

Gratis returnering
Inden for 14 dage

Betalinger

Sikre betalinger

Search engine powered by ElasticSuite
Mål havens størrelse
Tegn området i din have på kortet og find de mest passende produkter.
Zoom ind på din ejendom. Klik eller tryk for at tegne en sti rundt om din have for at måle området.