Generelle vilkår for brug

1. GENERELLE VILKÅR FOR BRUG
1.1. Firmaet STIGA S.p.A, hjemmehørende på adressen Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italien, momsnummer 07684381002, aktiekapital 50.000.002,00 Euro alle indbetalt, e-mail infoline@stiga.com , tlf. +39 0423 450111, fax +39 0423 450670 (“Firma”), ejer denne hjemmeside (“Hjemmesiden”).
1.2. Hjemmesiden administreres kollektivt af:

- STIGA S.p.A., hjemmehørende på adressen Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italien, momsnummer 07684381002, aktiekapital 50.000.002,00 Euro alle indbetalt, e-mail infoline@stiga.com, tlf. +39 0423 450 111 , fax +39 0423 450670

og

- STIGA A/S (“STIGA Denmark"), hjemmehørende på adressen Priorparken 878, 2605 Brøndby, Denmark, momsnummer 89529719, aktiekapital 3.345.000 DKK, heraf alle er indbetalt, e-mail info.dk@stiga.com, tlf. 43437766, fax 43437765

1.3. Brugeren af hjemmesiden ("Bruger") opfordres til omhyggeligt at læse disse generelle vilkår for brugen af hjemmesiden ("Generelle vilkår for brug") igennem inden hjemmesiden og dens sektioner besøges.
1.4. Med sit besøg på hjemmesiden giver brugeren sin fulde og ubetingede accept af disse generelle vilkår for brug. Brugere, som finder disse generelle vilkår for brug uacceptable skal omgående forlade hjemmesiden.
1.5. STIGA har til enhver tid ret til at ændre de generelle vilkår, hvis de nævnte ændringer er nødvendige på grund af ændringer i lovgivningen eller i STIGA's forretningsaktiviteter. Brugeren skal kontrollere de generelle vilkår for brug inden tjenesten benyttes, og opbevare dem på et varigt medium.
1.6. Brugeren godkender og accepterer, at STIGA forbeholder sig retten til efter eget skøn at suspendere hjemmesidens tilgængelighed eller deaktivere adgangen hertil.


2. HJEMMESIDENS INDHOLD

2.1 Formålet med Hjemmesiden er at illustrere STIGAs produkter og stille specifikationer og oplysninger om deres egenskaber til rådighed.
2.2 Firmaets Hjemmeside er ikke beregnet til e-handel; derfor kan Brugeren (bl.a.) ikke købe produkter på Hjemmesiden. Brugeren kan købe Produkterne hos forhandlerne og i specialforretninger, som er anført på listen i sektionen "Autoriserede forhandlere" på Hjemmesiden.
2.3 STIGA forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre, rette, tilføje eller fjerne dele af hjemmesiden.
2.4 STIGA forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter eller fjerne dem fra hjemmesiden, eller til at ændre specifikationerne og oplysningerne om deres egenskaber, hvis de på nogen måde er ændrede.


3. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
3.1. STIGA og/eller andre firmaer, som hører til STIGA koncernen, er eneejer af (blandt andet) varemærket "Stiga" og domænenavnene, som bruges på til disse firmaers hjemmesider på internettet.
3.2. STIGA er også eneejer af al intellektuel og industriel ejendomsret, som relaterer til, udgår fra eller er knyttet til Hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til:


a) indhold;
b) navne, data og oplysninger, som relaterer til de viste produkter;
c) foto;
d) billeder;
e) videoer;
f) tekster;
g) tegninger;
h) musik;
i) databaser;
j) programmer.


3.3. Brugeren anerkender, at den intellektuelle og industriel ejendomsret iht. afsnittene 3.1 og 3.2, herefter benævnt ("IP STIGA"), er beskyttet af gældende lovgivning, herunder italiensk lovdekret n. 30 af 10. februar 2005 (Loven om intellektuel ejendomsret) og italiensk lov nr. 633 af 22. april 1941 (Loven om copyright).
3.4. STIGA giver ikke nogen licens til brugeren over IP STIGA, ligesom der heller ikke overføres eller tildeles brugeren nogen rettigheder på nogen måde. Brugeren må (bl.a.) ikke kopiere, hente eller reproducere på andre hjemmesider eller i nogen anden form eller med nogen anden metode, oversætte, ændre, distribuere, formidle, kommunikere offentligt eller bruge IP STIGA på nogen måde, helt eller delvist, med undtagelse af de aktiviteter, som er nødvendige for at besøge hjemmesiden
3.5. Brugeren må ikke bruge nogen form for teknologi, som fremmer kopiering af indholdet i IP STIGA som f.eks. spidere, spyware eller bots. Desuden må brugeren ikke på nogen måde og med nogen værktøjer omgå eventuelle sikkerhedsforanstaltninger installeret af STIGA for at beskytte IP STIGA.
3.6. Data, herunder aggregerede data, information, tekster, billeder, fotos og logoer eller mærker fra tredjepart bruges kun af firmaet på hjemmesiden for information og beskrivende formål.


4. ANSVARSFRASKRIVELSE
4.1. STIGA garanterer ikke, at de oplysninger og data, der leveres på hjemmesiden, herunder oplysninger og data vedrørende produkter, er udtømmende, korrekte og opdaterede.
4.2. Brugeren kontrollerer personligt, sammen med produktets forhandler, at oplysningerne, som der henvises til i punkt 4.1, er korrekte og udtømmende.


5. OPLYSNINGER OM FORHANDLERE
5.1. STIGA gennemfører ikke kontrol af rigtigheden eller nøjagtigheden på navne, data og kontaktoplysninger for produktforhandlere, som er nævnt på hjemmesiden.
5.2. Brugeren skal verificere og tjekke informationen vedrørende produktforhandlerne på hjemmesiden hver gang, inden der tages kontakt til disse.


6. LINK TIL TREDJEPARTERS HJEMMESIDER
6.1. STIGA garanterer ikke, at tredjeparters hjemmesider, som der henvises til på hjemmesiden i form a link eller på anden måde ("Tredjeparts hjemmesider") rent faktisk er fungerende og tilgængelige.
6.2. STIGA er ikke ansvarlige for indhold eller materiale, som på nogen måde offentliggøres eller formidles af tredjeparters hjemmesider.
6.3. STIGA garanterer på ingen måde, at alt hvad førnævnte tredjeparts hjemmeside indeholder eller repræsenterer, er sandt, nøjagtigt, komplet, autentisk eller overholder love og bestemmelser, som er gældende for indholdet, tjenesterne og aktiviteter, som er repræsenteret på førnævnte hjemmesider.


7. PERSONLIGE OPLYSNINGER
7.1. Brugeren skal omhyggeligt læse indholdet i sektionen "Meddelelse om databeskyttelse".


8. SAMLET AFTALE
8.1. Disse generelle vilkår for brug indeholder den samlede aftale, som indgås mellem parterne for aftalens indhold.


9. SALVATORISK KLAUSUL
9.1. Hvis en af klausulerne i disse generelle vilkår for brug bliver gjort ugyldig eller ineffektiv af en hvilken som helst organisation, myndighed, voldgift, administration eller domstol, skal den nævnte klausul anses som adskilt fra de øvrige bestemmelser i disse generelle brugerbetingelser, og har ingen indflydelse på de resterende klausuler.


10. AFKALD PÅ RETTIGHEDER
10.1. Der er enighed om, at firmaets undladelse af at udøve eller forsinkede udøvelse af en ret eller magt, som det har ret i henhold til de generelle vilkår for brug eller ved lov, ikke medfører udelukkelse derfra; lige, delvis eller lejlighedsvis udøvelse heraf må ikke på nogen måde udelukke muligheden for dens videre eller efterfølgende udøvelse eller udøvelse af andre rettigheder eller magt, der ydes af disse generelle vilkår for brug eller ved lov.


11. GÆLDENDE LOV OG KOMPETENCE
11.1. Disse generelle vilkår reguleres af italiensk lov.
11.2. I tilfælde af en tvist relateret til eller som følge af disse Generelle vilkår, har Trevisos domstole enekompetence.

Search engine powered by ElasticSuite
Mål havens størrelse
Tegn området i din have på kortet og find de mest passende produkter.
Zoom ind på din ejendom. Klik eller tryk for at tegne en sti rundt om din have for at måle området.