Utvidet garanti for STIGA ePower-batterier

Denne garantien gjelder for batterier, batteridrevet motorer og elektroniske deler for alle batteridrevne STIGA-produkter (unntatt roboter), med delbare ePower 48 V eller integrerte ePower-batteripakker, som er kjøpt mellom 1. september 2023 og 31. desember 2024 og registrert på STIGAs offisielle nettsted www.stiga.com/no/.

Denne garantien er ment å være i tillegg til garantiene gitt av obligatoriske lovbestemmelser. Eventuelle garantirettigheter som kan gis under obligatoriske lover eller forskrifter fra tid til annen, skal forbli upåvirket. Det er videre forstått at ugyldigheten, illegitimiteten eller ineffektiviteten, helt eller delvis, av noen bestemmelse i denne garantien under gjeldende nasjonal lovgivning ikke skal påvirke gyldigheten, legitimiteten og effektiviteten til de gjenværende bestemmelsene i denne garantien.

 

1. DEFINISJONER

"Kjøper" eller «kunde» den fysiske personen som kjøper produktene for personlig eller ikke-profesjonell bruk og registrerer de batteridrevne STIGA-produktene på nettstedet https://www.stiga.com/no/.

"Kjøpsdato": den opprinnelige datoen for kjøp av STIGA batteridrevne produkter fra den autoriserte STIGA forhandleren, som definert nedenfor, som angitt på kvitteringen eller tilsvarende dokument.

"Gyldighetsperiode: 5 år fra det aktuelle kjøpet.

STIGA" = garantisten [Stiga S.p.A, med forretningskontor i 31033 Castelfranco Veneto (TV), VAT-registreringsnummer. 07684381002].

"Batteridrevne produkter": STIGA batteridrevne gressklippere, håndholdte produkter og traktor med 48 V STIGA ePower delbare batterier; hagetraktorer og Gyro aksiale gressklippere drevet av integrerte ePower batteripakker.

[SKU-er som er kvalifisert for garantiforlengelse: 2T2200481/ST2, 2T0660481/ST2, 2T0250481/ST1M, 2T0250481/ST1, 2T2205481/ST2, 2T0665481/ST2, 2T2800481/ST2, 2T1270481/ST2, 2F7062505/ST1, 2F7063605/ST1, 2F7064705/ST1, 294346068/ST2, 294386068/ST2, 294426068/ST2, 2L0431008/ST1, 2L0485808/ST1, 2L0482808/ST1, 298471058/ST1, 2L0431008/ST2, 2L0486008/ST1, 298471058/ST2, 298472058/ST1, 2L0487978/ST1, 2L0537978/ST1, 298473278/ST1, 294513998/ST1, 294519198/ST1, 2L0537978/UKS, 294513998/UKS, 294346068/UKS, 294386068/UKS, 294426068/UKS, 2L0432008/UKS, 2L0486008/UKS, 278500008/ST3, 278502108/ST3, 278502208/UKS, 279500008/ST1, PROMO_BL900EKIT, PROMO_BL900EKIT_U, 277430008/ST1, PROMO_CS700EKIT, PROMO_CS700EKIT_U, 278420008/ST3, PROMO_PR700EKIT, PROMO_PR700EKIT_U, 277710048/ST2, 279710048/ST2, 278100008/ST3, 278102108/ST3, 278102208/UKS, 277200008/ST2, PROMO_BC700EKIT, PROMO_BC700EKIT_U, 277210008/ST2, PROMO_BC700EBKIT, PROMO_BC700EBKIT_U, 279210008/ST1, PROMO_BC900EBKIT, PROMO_BC900EBKIT_U, 278300008/ST3, 278302108/ST3, 278302208/UKS, 279300008/ST1, PROMO_HT900EKIT, PROMO_HT900EKIT_U, 277710038/ST2, 279710038/ST1, 278720008/ST3, 278722108/ST3, 278722208/UKS, 277012008/ST1, 277014008/ST1, 277015008/ST1, 277017008/ST1, 277040008/ST1, 279050008/ST2, 277500008/ST2, PROMO_BL700EKIT, PROMO_BL700EKIT_U, 277300008/ST2, PROMO_HT700EKIT, PROMO_HT700EKIT_U, 279500008/ST2, 279210008/ST2, 279350008/ST2, 279710038/ST2, 2S1330101/ST1, 2S1330108/ST1, 2S1500101/ST1, 2S1500108/ST1,2T2200481/ST1, 2T0660481/ST1, 2T2205481/ST1, 2T0665481/ST1, 2T2200481/ST2S, 2T0660481/ST2S, 2L0485008/ST1, 2L0487878/ST2, 2L0537878/ST2, 298473278/ST2, 294507898/ST2, 294557898/ST2, 294513898/ST2, 294519098/ST1, 291503098/ST2, 294344068/ST2, 294384068/ST2, 294424068/ST2, 294344068/ST1, 294346068/ST1, 294384068/ST1, 294386068/ST1, 294424068/ST1, 294426068/ST1, 2L0431808/ST1, 2L0431908/ST1, 2L0433808/ST1, 2L0433908/ST1, 2L0483808/ST1, 2L0483908/ST1, 2L0431878/ST1, 2L0485878/ST1, 2L0485978/ST1, 2L0487878/ST1, 2L0487978/ST2, 2L0537878/ST1, 294506878/ST1, 294506878/STX, 294507878/ST1, 294556878/ST1, 294557878/ST1, 294507898/ST1, 294557898/ST1, 294512878/ST1, 294513898/ST1, 291502078/ST1, 291502078/STX, 291502108/ST2, 291503078/ST1, 292471078/ST1, 292472078/ST1, 291503178/ST1, 298471078/ST1, 298471178/ST1, 298473178/ST1, 298473378/ST1, 291503098/ST1, 2L0482008/ST1, 2L0482008/UKS, 294507898/ST3, 294507898/UKS, 278500008/ST1, 278500008/ST2, 278502108/ST1, 278502108/ST2, 278100008/ST1, 278100008/ST2, 278102108/ST1, 278102108/ST2, 277200008/ST1, 277210008/ST1, 278420008/ST1, 278420008/ST2, 278300008/ST1, 278300008/ST2, 278302108/ST1, 278302108/ST2, 278720008/ST1, 278720008/ST2, 278722108/ST1, 278722108/ST2, 277710038/ST1, 277710048/ST1, 277500008/ST1, 278200008/ST1, 278200008/ST2, 277300008/ST1]

"Batteri": alle ePower 48 V-batterier i alle strømstyrker (Ah). Alle integrerte ePower batteripakker, i alle strømstyrker (Ah), som driver STIGA hagetraktorer og Gyro aksial gressklippere.

"Elektroniske komponenter" og "elektriske motorer": For STIGA hagetraktorer og gyro: Transmisjonsmotorer, knivmotorer, VMS hovedkort (Vehicle Management System PCB), Traction Controller (PCB), Parallell Module (PCB), Knivmotorer (eksterne), Batteri (integrert), Batteri (delbare)

For batteridrevne gressklippere: Elektriske girkasser, kniv motorer og VMS kretskort (PCB), batteri (delbare)

For batteridrevne håndholdte produkter og snøfresere: elektriske motorer, kretskort VMS (PCB), batteri (delbare)

Det er forstått at følgende deler er uttrykkelig ekskludert fra denne garantien: Brytere, ledningsnett, moduler, aktuatorer, display og batterilader.

"Autorisert forhandler": Den autoriserte STIGA-forhandleren som produktet ble kjøpt fra og/eller nærmeste STIGA-autoriserte serviceverksted i henhold til https://www.stiga.com/no/finn-en-forhandler.

 

2. GARANTIBETINGELSER

2.1 Omfang og gyldighetsperiode for garantien

STIGA garanterer batteriene, de elektroniske komponentene og de elektriske motorene i de batteridrevne produktene mot produksjons- og materialfeil i henhold til vilkårene, begrensningene og forutsetningene angitt nedenfor. Garantien gjelder forutsatt at alle følgende betingelser er oppfylt:

De batteridrevne STIGA-produktene kjøpes fra en autorisert STIGA-forhandler mellom 1. september 2023 og 31. desember 2024.

Det batteridrevne STIGA-produktet er registrert på https://www. https://www.stiga.com/no/produktregistrering senest 30 dager fra kjøpsdatoen.

Det årlige vedlikeholdet er utført av et STIGA autorisert serviceverksted og kjøper kan bevise dette.

Garantien er gyldig i hele gyldighetsperioden angitt ovenfor og gjelder kun til fordel for kjøperen.

 

2.2 Innholdet i denne garantien og begrensninger i garantien

Hvis STIGA erkjenner eksistensen av en mangel eller en defekt i batteriet, elektroniske komponenter eller den elektriske motoren til de batteridrevne produktene som er gyldig hevdet i samsvar med dette dokumentet, vil STIGA, etter eget skjønn, gi kjøperen ett av følgende alternative løsninger:

gratis reparere det batteridrevne produktet eller de defekte delene, eller;

erstatte, gratis, det batteridrevne produktet eller de defekte delene, eller;

Hvis typen batteridrevet produkt som viser seg å være defekt ikke er tilgjengelig, vil STIGA erstatte det defekte batteridrevne produktet (eller deler av det) med et lignende batteridrevet produkt av tilsvarende verdi.

I den grad eventuelle inngrep, reparasjoner og utskiftninger dekkes av denne garantien, vil disse skje uten ekstra kostnad for kjøper.

 

Garantien gjelder ikke for:

1.     Spesifikke komponenter utenom batteri, elektroniske komponenter* eller elektriske motorer i det batteridrevne produktet samt deler som er utsatt for normal slitasje som, men ikke begrenset til, kniv, hjul og pakninger samt eventuelt tilbehør. Det er fortsatt forstått at slike komponenter er fullt dekket av den lovpålagte garantien.

2.   Batteridrevne produkter som ikke er originale STIGA-produkter eller produkter kjøpt fra en ikke-autorisert STIGA-forhandler

3.   Batteridrevne produkter som brukes som demo eller visning produkter

4.   Batteridrevne produkter som er modifisert av kjøperen eller av en tredjepart

5.   Feil som oppstår ved normal bruk

6.   Defekter forårsaket av skade eller feil bruk av de batteridrevne produktene

7.   Mangler som skyldes feil eller utilstrekkelig vedlikehold, f.eks. defekter på grunn av korrosjon av materialer, bruk av sterke rengjøringsmidler eller inkompatible produkter, fra installasjoner utført av tredjeparter uten STIGA-godkjenning

8.   Defekter som skyldes ulykker og andre hendelser som ikke er forårsaket av feil som dekkes av denne garantien

9.   Defekter forårsaket av uforsiktig transport av produktet (ansvaret ligger hos transportøren)

10.   Defekter som var synlige eller lette å oppdage ved kjøp av det batteridrevne STIGA-produktet

11.  Endringer som følge av miljø- eller klimatiske forhold eller andre forhold

Denne garantien gjelder kun for kjøper, da det er et resultat av registreringen på nettsiden www.stiga.com//.

* Det er herved forstått at følgende deler anses som unntatt: elektriske brytere, batteri, ledningsnett, moduler, elektriske aktuatorer, display og batterilader.

STIGA er ikke ansvarlig under denne garantien for skader av noe slag, siden dets ansvar er begrenset til handlingene som uttrykkelig er gitt i denne garantien, med mindre annet er gitt av gjeldende lov. Spesielt er indirekte skader, følgeskader og tilfeldige skader utelukket.

 

Når du bytter ut et batteridrevet produkt under garantien:

1.     Det batteridrevne produktet som skal byttes dekkes ikke av en ny garanti i henhold til betingelsene i dette dokumentet.

2.   Det utskiftede batteridrevne produktet blir STIGAs eiendom.

 

2.3 Skademelding

For å kunne fremsette et korrekt krav under denne garantien, må følgende prosedyrer følges. Hvis følgende prosedyre er korrekt utført, gjelder garantien, forutsatt at feilen er anerkjent av STIGA i henhold til dette dokumentet.

 

For å klage på feil og/eller mangel ved de batteridrevne produktene, må kjøper kontakte sin STIGA-autoriserte forhandler innen garantiperioden, levere de defekte batteridrevne produktene i god tilstand sammen med:

1.     kopi av kvittering for kjøp av de batteridrevne produktene og/eller tilsvarende dokument som angir identitet, type og modell for de batteridrevne STIGA-produktene, kjøpsdato, leveringsdato for de batteridrevne produktene, navn på kjøper og leveringsadresse til de batteridrevne produktene

2.   dokumenter som beviser registreringen av de batteridrevne STIGA-produktene på STIGA-nettstedet

3.   bevis på årlig vedlikehold av de batteridrevne produktene

4.   en detaljert feilbeskrivelse

5.   Indikasjon om det er ønske om at det batteridrevne produktet skal returneres dersom garantien ikke er anerkjent som gyldig.

 

Forekomsten av defekten vil bli verifisert av STIGA, eller av personalet utpekt av STIGA; Derfor er gyldigheten av garantien i samsvar med dette dokumentet og dens formål alltid underlagt forutgående inspeksjon og godkjenning av STIGA.

 

3. GJELDENDE LOV OG KOMPETENT JURISDIKSJON

Denne garantien er underlagt loven i landet, hvor kunden hører hjemme.

Enhver uenighet som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med, gyldigheten, tolkningen eller ytelsen til denne garantien, vil bli underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til de kompetente domstolene i landet der kjøperen er hjemmehørende.

 

Search engine powered by ElasticSuite
Mål på hagen
Tegn inn området i hagen din på kartet og finn de best egnede produktene
Zoom inn på eiendommen din. Klikk eller trykk for å tegne en sti rundt hagen din for å måle området.