Generelle brukervilkår

1. Generelle brukervilkår

1.1.    Selskapet  STIGA S.p.A., med forretningskontor i via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), MVA-nummer 07684381002, aksjekapital 50.000.002,00 fullstendig innbetalt, e-post infoline@stiga.com , tlf. +39 0423 450111, fax +39 0423 450670 (“Selskapet”), er eier av disse nettsidene (“Nettsider”).

1.2.     Nettsidene administreres felles av:

-    STIGA S.p.A., med forretningskontor i via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), MVA-nummer 07684381002, aksjekapital 50.000.002,00 fullstendig innbetalt, e-post infoline@stiga.com, tlf. +39 0423 450 111 , fax +39 0423 450670

og

-    og STIGA AS (“STIGA Norway"), hvis forretningskontor er Proff. Birkelandsvei 26 B, N-1009 OSLO, MVA-nummer NO 931136038 MVA, aksjekapital 2.900.000 NOK, hvorav alt er innbetalt, e-post mailto:info.stiga.no@ggp-group.com, tlf. +47 23 14 24 40, faks +47 23 14 24 41

Heretter kalt  “STIGA”

1.3.      Vi anbefaler brukeren av nettsidene (“Bruker”) å lese disse generelle brukervilkårene for nettsidene (“Generelle brukervilkår”) grundig før vedkommende surfer på nettsidene og besøker de forskjellige delene.

1.4.    Bruk av nettsidene innebærer fra brukerens side ubetinget samtykke i disse generelle brukervilkårene. Brukere som anser disse generelle brukervilkårene som uakseptable må umiddelbart forlate nettsidene.

1.5.   STIGA r rett til når som helst å endre de generelle brukervilkårene, hvis disse endringene er nødvendige som følge av lovendringer eller endringer i STIGAs forretningsaktiviteter. Brukeren må kontrollere de generelle brukervilkårene før vedkommende benytter tjenestene, og oppbevare dem på et varig medium.

1.6.    Brukeren anerkjenner og samtykker i at STIGA forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å avbryte tilgjengeligheten til nettsidene, eller deaktivere adgangen til disse.

 

2. INNHOLD PÅ NETTSIDENE

2.1     Formålet med nettsidene er å illustrere STIGAs produkter (“Produkter”), og å gi data og informasjon om disse produktenes egenskaper.

2.2     Nettsidene er ikke laget for noen form for e-handelsaktiviteter, og brukeren har derfor ikke rett til (inter alia) å kjøpe produkter på nettsidene.  Brukere kan kjøpe produktene fra forhandlere og spesialforretninger som er listet opp under “Autoriserte forhandlere” på nettsidene.

2.3     STIGA forbeholder seg retten til når som helst å endre, regulere, legge til eller fjerne deler av nettsidene.

2.4     STIGA forbeholder seg retten til når som helst å endre produktene eller fjerne dem fra nettsidene, eller til å endre data og informasjon knyttet til produktenes egenskaper, hvis disse på noen måte har blitt endret.

 

3. ÅNDSVERK

3.1.    STIGA og/eller andre organisasjoner under STIGA-gruppen er eneeier (inter alia) av varemerkene "Stiga” og av domenenavn på internettsidene brukt av disse organisasjonene.

3.2.    STIGA er også eneeier av alle intellektuell og industriell eiendom knyttet til, avledet fra eller koblet til nettsidene, inkludert, men ikke begrenset til:

a)  innhold,

b)  navn, data og informasjon knyttet til de presenterte produktene,

c)   fotografier,

d)  bilder,

e)  videoer,

f)   tekst,

g)  tegninger,

h)  musikk,

i)    databaser,

j)   programvare.

3.3.    Brukeren anerkjenner at rettighetene til den intellektuelle og industrielle eiendommen nevnt i punktene 3.1 og 3.2 i dette dokumentet ("IP STIGA") er beskyttet av gjeldende lovgivning, inkludert lovdekretet , nr. 30 av den 10 . februar 2005 (Industrial Property Code) og statutt nr. 633 av den 22. april 1941 (Copyright Act).

3.4.    STIGA gir ingen lisens til brukere over IP STIGA, og ingen rettigheter overføres eller tildeles til brukere på noen måte. Brukeren må ikke (inter alia) kopiere, laste ned, reprodusere på andre nettsider eller i noen annen form eller med noen annen metode, oversette, endre, distribuere, spre, kommunisere offentlig eller bruke IP STIGA på noen måte eller i noen form, helt eller delvis, med unntak av de aktivitetene som er strengt nødvendige for å besøke nettsidene.

3.5.    Brukeren må ikke bruke noe teknologi som forenkler kopiering av innholdet på IP STIGA, slik som spionvare eller lignende. Dessuten skal brukere heller ikke, på noen måte eller med noen midler, unngå sikkerhetstiltak installert av STIGA for å beskytte IP STIGA.

3.6.    Data, inkludert samlede data, informasjon, tekster, bilder, fotografier og distinktive tegn til tredjeparter brukes kun av selskapet på nettsidene til informasjonsformål og beskrivelse.

 

4. FRASKRIVNINGSKLAUSUL

4.1. STIGA garanterer ikke at informasjonene og opplysningene på nettsidene, inkludert informasjon og opplysninger knyttet til produkter, er utfyllende, korrekte og oppdaterte.

4.2. Brukeren skal personlig kontrollere, inkludert med produktforhandleren, at informasjon gitt i punkt 4.1. er fullstendig og korrekt.

5. INFORMASJON OM FORHANDLERE

5.1. STIGA foretar ingen kontroller angående riktigheten eller nøyaktigheten av navnene, dataene g kontaktinformasjonen angående produktforhandlere som opplyses på nettsidene, og kontrollerer ikke at disse er kontinuerlig oppdaterte.

5.2. Brukere skal kontrollere og sjekke informasjonen angående produktforhandlere som finnes på nettsidene i hvert tilfelle før vedkommende kontakter disse.


6. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

6.1. STIGA garanterer ikke at tredjeparts nettsider som det refereres til på nettsidene via lenker eller på annen måte (“Tredjeparts nettsider”) faktisk er tilgjengelige og fungerer.

6.2. STIGA er ikke ansvarlig for innhold eller materiale som på noen måte er publisert eller spredt på tredjeparts nettsteder.

6.3. STIGA garanterer ikke på noen måte at alt som finnes på eller som er representert på disse tredjeparts nettsidene er sant, nøyaktig, fullstendig, autentisk eller i overensstemmelse med lover og regler som gjelder for innholdet, tjenestene og aktivitetene representert på disse nettsidene.


7. PERSONOPPLYSNINGER

7.1.    Brukeren må lese innholdet i avsnittet "Merknad om dataverngrundig


8. HELE AVTALEN

8.1.    Disse generelle brukervilkårene inneholder hele avtalen gjort mellom partene angående dette temaet.


9. UGYLDIGHET

9.1.    Hvis en klausul i disse generelle brukervilkårene skulle vurderes som annullert og ugyldig av en organisasjon, enhet, voldgift, administrasjon eller rett, skal denne klausulen anses som separat fra de andre klausulene i disse generelle brukervilkårene, og en slik annullering skal ikke ha noen virkning på de resterende klausulene.


10. FRASKRIVELSE AV RETTIGHETER

10.1.  Det samtykkes herved i at om selskapet mislykkes i å gjennomføre eller er forsinket i gjennomføringen av en rettighet som det har rett i i henhold til de generelle brukervilkårene eller etter loven ikke skal føre til utestengelse fra dette. Helt, delvis eller tilfeldig gjennomføring av dette skal ikke under noen omstendigheter utelukke muligheten for videre eller påfølgende gjennomføring eller gjennomføring av noen andre rettigheter gitt i disse brukervilkårene eller i henhold til lovgivning.

 

11. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

11.1.  Disse generelle vilkårene er underlagt italiensk lov.

Search engine powered by ElasticSuite
Mål på hagen
Tegn inn området i hagen din på kartet og finn de best egnede produktene
Zoom inn på eiendommen din. Klikk eller trykk for å tegne en sti rundt hagen din for å måle området.