Merknad om datavern

INFORMASJONSMELDING

i henhold til artikkel 13 i personvernforordningen (EU) 2016/679
(GDPR – General Data Protection Regulation)

Ved hjelp av denne informasjonsmeldingen («meldingen»), ønsker den behandlingsansvarlige (som definert nedenfor) å informere deg om formålene og metodene for behandlingen av personopplysningene dine, og rettighetene som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger («personvernforordningen») gir deg.

Denne merknaden gjelder utelukkende for databehandling utført på nettstedet www.Stiga.no («nettstedet»). Alle tredjepartsnettsider som er tilgjengelige for den registrerte via linker, er også underlagt retningslinjene for personvern som gis av nettsideadministratoren for det aktuelle nettstedet. Vi anbefaler at de registrerte personene går gjennom de aktuelle retningslinjene før de besøker og navigerer gjennom disse tredjepartsnettstedene.

 

Social

Social media widgets are used on our pages (e.g. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn). In order to guarantee data protection on our website, we inform You that these widgets transfer data to the respective social media only when You activate them by clicking on the corresponding button: the respective provider receives the information that you have visited our site with your IP address. If you are logged into Your respective social media account (e.g. Facebook) at the same time, the respective provider can assign the visit to our pages to Your user account.

 

1. Hvem er behandlingsansvarlig

 

Datakontrolleren er Stiga AS. ("Stiga" eller "Datakontrolleren"), med registrert kontor i Prof. Birkelandsvei 26B 1081 Oslo, Norge.

Datakontrolleren er underlagt databeskyttelsesansvarlig ("Databeskyttelsesansvarlig" eller "DPO"), som du kan kontakte for vite dine rettigheter som nevnt i artikkel 8 nedenfor, samt for å spørre om ytterligere informasjon. DPO kan kontaktes på følgende adresser: STIGA S.p.A, DPO kontor, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italia; e-post: dpo@stiga.com.

 

2. Hvilke personopplysninger behandler vi

 

2.1 Konkrete forespørsler


I henhold til konkrete forespørsler fra deg, og for de formålene som er beskrevet i artikkel 3 i denne meldingen, behandler behandlingsansvarlig følgende personopplysninger:

 • vanlige opplysninger og kontaktinformasjon, for eksempel navn, etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og andre adresser.

 

2.2 Rekruttering


Når det gjelder behandling av dine personopplysninger i tilknytning til om du er interessert i å arbeide for Stiga, henviser vi til den spesifikke informasjonsmeldingen om dette. Denne vil bli tilsendt ifm. eventuelle ledige stillinger når du har meldt din interesse for stillingen alternativt se linkKarriere Personvern.

 

2.3 Opplysninger om bruk av nettsider


IT-systemene og programmene som brukes for å drifte nettstedet, innhenter enkelte personopplysninger som implisitt overføres ved bruk av dataoverføringsprotokoller for Internett (f.eks. IP-adresser eller domenenavn knyttet til datamaskinen brukere bruker til å koble seg til nettstedet med, URI-adresser (uniform resource identifier) til de forespurte ressursene, tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes for å sende forespørselen til tjeneren, filstørrelsen som mottas i retur, numeriske koder om statusen for svaret fra tjeneren (vellykket resultat, feil mv.) samt andre parametere knyttet til operativsystemet og brukerens IT-miljø). Selv om denne typen informasjon ikke innsamles for å skulle knyttes til identifiserte registrerte personer, kan de i utgangspunktet teoretisk sett muliggjøre identifisering av de registrerte personene gjennom behandling og sammenstilling med opplysninger fra tredjeparter.

Disse opplysningene brukes imidlertid kun for å få anonym statistisk informasjon om bruken av nettstedet og for å kontrollere at det fungerer som det skal. Opplysningene slettes umiddelbart etter behandling. Opplysningene kan teoretisk sett brukes til å tilskrive ansvar i forbindelse med eventuell IT-kriminalitet til skade for nettstedet. Bortsett fra dette unntaket oppbevares ikke opplysningene beskrevet ovenfor, i mer enn syv dager.

 

2.4 Informasjonskapsler

 

I enkelte tilfeller innhentes personopplysninger av Stiga gjennom bruken av ulike teknologier, herunder såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler består av en datarekke som et nettsted sender til såkalte nettlesere (som kan omfatte nettleseren du bruker). Denne informasjonen kan deretter lagres på datamaskiner (også datamaskinen du bruker) i form av en etikett som identifiserer datamaskinen, men ikke brukeren.

Enkelte sider på nettstedet bruker informasjonskapsler, utstedt av Stiga eller tredjeparter, samt andre teknologier som muliggjør den tekniske driften av nettstedet, gjør nettstedet bedre å bruke eller anvendes til statistisk analyse av bruken av nettstedet.

For mer informasjon kan du se www.stiga.com/no under Cookiepolitikk.

 

3. Purposes of processing and legal basis

 

3.1 Håndtering av forespørsler fra deg

Behandlingen er nødvendig for at du skal kunne navigere på netttedet og for at vi skal svare på spesifikke forespørsler fra deg, inkludert, men ikke begrenset til å sende deg teknisk informasjon om Stiga-produkter, administrere tilgangen din til Stigas mediadatabase mv.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er derfor «for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse», i henhold til artikkel 6, første ledd, bokstav b) i personvernforordningen. Det er derfor ikke nødvendig med samtykke fra deg for å tillate behandlingen.

 

3.2 Markedsføring

 

I tilfelle du gir oss ditt spesifikke samtykke, kan vi behandle dine personopplysninger også for å gi deg kommersiell informasjon om produkter og tjenester markedsført av Stiga og tilpasset deg kundesalgssnakk også; samt for å gjøre deg til en del av statistisk analyse, avstemninger og markedsundersøkelser med hensyn til produkter og tjenester markedsført av Stiga.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke fra deg, i henhold til artikkel 6, første ledd, bokstav a) i personvernforordningen.

Selv om du gir oss ditt samtykke, kan du til enhver tid be oss om å stanse behandlingen for markedsføringsformål ved å sende en e-post til følgende adresse: infoinfo.stiga.no@stiga.com, eller ved å klikke på lenken som oppgis i hver e-post som du kommer til å motta.

 

4. Arten av behandlingen av personopplysninger og konsekvenser av et avslag

 

Behandlingen av personopplysningene dine er et obligatorisk krav for å innfri forespørsler fra deg og muliggjøre din registrering til App’er . Hvis du nekter å oppgi disse data som er obligatoriske, vil det derfor bli umulig for den behandlingsansvarlige å kunne gi deg tilgang til App service.

Hvis du også nekter å gi oss ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine for markedsføringsaktiviteter, vil vi ikke kunne gi deg spesialtilbud og/eller informasjon om nye produkter og tjenester. Dette vil imidlertid ikke svekke måten vi administrerer eventuelle andre forespørsler fra deg på.

 

5. Datalagring

 

Den behandlingsansvarlige vil behandle personopplysningene dine for de formål som er angitt ovenfor, kun så lenge det er nødvendig for å håndtere forespørselen fra deg, og for å overholde enhver rettslig forpliktelse gitt av gjeldende lover og/eller forskrifter for europeiske land og/eller medlemsland.

Personopplysningene dine vil deretter bli lagret av den behandlingsansvarlige i en periode som er lik  10 år/ lik den gjeldende foreldelsesloven, og deretter slettes.

Når det gjelder administrasjon av App-er vil behandlingsansvarlige oppbevare dine personlige data bare så lenge du er registrert på App-en.

Når det gjelder markedsføringsaktiviteter, vil opplysningene dine bli behandlet i inntil 10 år fra tidspunktet vi mottok samtykket ditt på. Du kan likevel umiddelbart avbryte behandlingen som angitt i foregående artikkel 3.

 

6. Metoder som personopplysningene dine vil bli behandlet med

Personopplysningene dine vil bli behandlet, i henhold til bestemmelsene i personvernforordningen, ved hjelp av papir, datastyrte verktøy og telematikkverktøy, til formålene som er angitt ovenfor, og med tilstrekkelige metoder for å garantere sikkerheten og konfidensialiteten til opplysningene i henhold til artikkel 32 i personvernforordningen

 

7. Hvilke mottakere personopplysningene dine kan kommuniseres til og som kan bli kjent med dem

 

For de formål som er beskrevet i paragraf 3 ovenfor, vil personopplysningene dine bli utlevert til ansatte, eksterne konsulenter og, generelt, Stigas personell, som vil fungere som personer som er autorisert til behandling av personopplysninger, spesielt oppnevnt som interne delegater.


I tillegg vil personopplysningene dine bli behandlet av følgende tredjeparter:

 1. tjenesteleverandører som forvalter IT-systemet;

 2. tjenesteleverandører for teknisk støtte;

 3. logistikkselskaper, transportører, speditører;

 4. andre tjenesteleverandører som assisterer Stiga i behandlingen av App-er.

 5. distribusjons- og forretningslisensiert nettverk av Stiga, bestående av autoriserte forhandlere av produkter og tjenester som markedsføres av Stiga, og som ikke tilhører den store detaljhandelen;

Ovennevnte skal opptre, i noen tilfeller, som autonome behandlingsansvarlige, i andre tilfeller som databehandlere spesielt oppnevnt av den behandlingsansvarlige i henhold til artikkel 28 i personvernforordningen. Du kan be om en liste over databehandlerne våre på kontaktdetaljene som er angitt i artikkel 1 ovenfor.

Personopplysningene dine blir ikke offentliggjort.

 

8.  Dine rettigheter som registrert

 

Med hensyn til behandlingen som er beskrevet i denne meldingen, kan du utøve enhver rettighet beskrevet i dette avsnittet i samsvar med artikkel 15 til 21 i personvernforordningen. Spesielt:

 • Administrere informasjonen din – rett til tilgang
  artikkel 15 i personvernforordningen: rett til å få bekreftelse fra behandlingsansvarlig om hvorvidt personopplysningene dine blir behandlet eller ikke. Hvis opplysningene blir behandlet, har du rett til tilgang til personopplysningene og følgende informasjon (også ved å motta en kopi av det samme):

  1. formålene med behandlingen;

  2. hva slags personopplysninger som behandles;

  3. mottakerne eller kategorier av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til;

  4. hvor lenge personopplysningene skal lagres, eller informasjon om kriteriene som brukes for å fastsette dette tidsrommet;

  5. at den registrerte har rett til å kreve retting, sletting eller begrensning av behandling av personopplysninger eller rett til å gjøre innsigelse mot behandlingen;

  6. om retten til å klage til en tilsynsmyndighet;

  7. dersom opplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, hvor personopplysningene stammer fra;

  8. om det treffes automatiserte avgjørelser inkludert profilering, basert på de innhentede opplysningene;

 • Retting av unøyaktige eller ufullstendige opplysninger – rett til korrigering
  artikkel 16 i personvernforordningen: retten til, uten unødig forsinkelse, retting av unøyaktige personopplysninger eller integrering av det samme;

 • Sletting – rett til sletting - artikkel 17 i personvernforordningen: retten til å få behandlingsansvarlig til å slette personopplysninger uten unødig forsinkelse, hvis:

  1. opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med behandlingen;

  2. samtykket til behandlingen er trukket tilbake og det ikke finnes et annet rettslig grunnlag for behandlingen;

  3. du har fremsatt en berettiget innsigelse, for eksempel at du ikke ønsker direkte markedsføring;

  4. personopplysninger er blitt behandlet på en måte som ikke er lovlig;

  5. det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse;

  6. personopplysningene har blitt samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester henvist til i artikkel 8, første ledd, i personvernforordningen.

  Hvis du ikke lenger vil at vi skal bruke informasjonen din, kan du be om at vi sletter personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at hvis du ber om sletting av personopplysningene dine, kan vi beholde og bruke personopplysningene dine i den utstrekning det er nødvendig for å overholde våre rettslige forpliktelser eller for å utføre en oppgave i samfunnets interesse eller for å utøve offentlig myndighet som behandlingsansvarlig er pålagt, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares. For eksempel kan vi beholde noen av opplysningene dine i forbindelse med forpliktelser når det gjelder skatt, juridisk rapportering og revisjon.

 • Begrensning av behandling – rett til begrensning av behandling
  artikkel 18 i personvernforordningen: rett til at behandlingsansvarlig begrenser behandlingen hvis:

  1. du mener at personopplysningene er unøyaktige, kan behandlingen begrenses i en periode slik at behandlingsansvarlig kan kontrollere om personopplysningene er riktige;

  2. behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene men i stedet ber om at bruken av opplysningene begrenses;

  3. behandlingsansvarlig ikke lenger trenger personopplysningene i forbindelse med behandling, men når det kreves av deg for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav;

  4. Du har protestert mot behandlingen i henhold til artikkel 21, første ledd i personvernforordningen i påvente av bekreftelse på om den behandlingsansvarliges berettigede grunner overstyrer dine.

 • Datatilgang og portabilitet – rett til portabilitet
  kel 20 i personvernforordningen: retten til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format slik at disse kan overføres til en annen behandlingsansvarlig uten hinder, hvis behandlingen er basert på samtykke og behandlingen av personopplysninger skjer elektronisk. Videre kan du kreve at personopplysningene overføres direkte til den nye behandlingsansvarlige når dette er teknisk mulig;

 • Klager
  send klage til Italian Protection Supervisory Authority at Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma ,Italy, e-mail: protocollo@pec.gpdp.it eller sende en klage til vedkommende tilsynsmyndighet for personvern ved å sende en melding til datatilsynet som gjelder for stedet du bor på, arbeider på eller stedet der den angivelige overtredelsen fant sted.


De ovennevnte rettighetene kan utøves ved å kontakte den behandlingsansvarlige og personvernombudet på kontaktdetaljene angitt i forrige artikkel 1. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi iverksetter tiltak ut fra forespørselen din.