Garanti på STIGA robotgressklippere

Denne garantien gjelder for motor og elektroniske komponenter beregnet på STIGA robotgressklippere, med kjøpsdato mellom 1. september 2022 og 31.desember 2024, hvor produktet er registrert på STIGAs nettside www.stiga.com/no.

Denne garantien er et tillegg til den vanlige garantien knyttet til robotgressklippere. I tillegg til det som følger av garantibetingelser nedenfor, gir STIGA ingen andre garantier. Samtidig forbeholder STIGA seg retten for eventuelle skrivefeil i robotgressklipperens bruksanvisning eller annen eksisterende produktinformasjon. Forbrukeren må selv under alle omstendigheter undersøke robotgressklipperen sin grundig så snart den er i forbrukerens besittelse.

 

1. DEFINISJONER

“Forbruker”: Den opprinnelige kjøperen som produktregistrerer sin STIGA robotgressklipper på nettsiden www.stiga.com/no/ .

"Kjøpsdato": Den opprinnelige kjøpsdatoen for STIGA robotgressklipper fra en autorisert forhandler, som definert nedenfor, som angitt på kjøpskvitteringen eller tilsvarende kjøpsbevis.

"Garanti": Denne 5 års garantien.

"STIGA": Utsteder [Stiga AS, Professor Birkelandsvei 26B, 1081 Oslo,              Org.nr: 931136038 ].

Robotgressklippere”: Både kabelstyrte og kabelfrie robotgressklippere fra STIGA med art.nr:

[*2R3101018/ST2, 2R3102018/ST2, 2R7102028/ST1, 2R9102028/ST1,2R9106028/ST1, 2R3100018/ST1, 2R5106018/ST1, 2R7101128/ST1, 2R7101228/ST1, 2R7101028/ST2, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1

Se også:

www.stiga.com/no/produkter/gressklippere/roboter.html

"Autorisert forhandler” En godkjent STIGA forhandler som er representert på  www.stiga.com/no/finn-en-forhandler


2. GARANTIBETINGELSER

2.1 Gyldighet og betingelser for garantien

STIGA gir en garanti på de elektriske komponentene og motorene til robotgressklippere med gjeldende produksjons- og materialfeil i henhold til betingelsene angitt nedenfor.

 1. 5 års garanti på elektroniske komponenter og motorer
 2. 3 års garanti på ePower-batteri

Denne garantien er kun gyldig hvis alle følgende krav er oppfylt:

 1. Kjøp av STIGA robotgressklipper fra en autorisert forhandler i perioden 1. september 2022 – 31. desember 2024
 2. Robotgressklipperen må være produktregistrert via MyStiga på www.stiga.com/no/produktregistrering  eller via appen Stiga.Go, sammen med et vedlagt gyldig kjøpsbevis innen 30 dager etter kjøpsdatoen.
 3. Robotgressklipperen må ha service minst 1 gang i året av et autorisert robot serviceverksted. Kvitteringen for utført service skal kunne vises.

Garantien er gyldig når de ovenfor definerte betingelsen er oppfylt og utstedes kun til den opprinnelige forbrukeren.

 

2.2 Garanti unntak og begrensninger

Ved godkjenning av enhver defekt i robotgressklipperens elektroniske komponenter eller motorer som kreves i samsvar med dette dokumentet, vil STIGA, etter eget skjønn, gi forbrukeren ett av følgende alternative rettsmidler:

 1. Reparere de defekte komponentene til robotgressklipperen uten kostnad for forbrukeren eller:
 2. Erstatte og skifte ut den defekte komponenten uten kostnad, eller:
 3. I tilfelle robotgressklippermodellen ikke er tilgjengelig for et mulig produktbytte, bytt ut den defekte robotgressklipperen med en tilsvarende modell.

Garantien gjelder ikke dersom:

 1. Krav på knivblader, hjul, pakninger samt andre slitedeler eller tilbehør
 2. Kjøp fra en ikke autorisert forhandler
 3. Bruk av ikke originale STIGA reservedeler
 4. Robotgreskslippere som brukes til demoformål
 5. Robotgressklippere modifisert av forbrukeren eller av en tredjepart
 6. Unnlatelse av å følge instruksjonene i bruksanvisningen eller andre håndteringsfeil
 7. Feil forårsaket av manglende eller feil rengjøring/vedlikehold av robotgressklipperen
 8. Ulykker
 9. Lynnedslag eller strømstøt
 10. Fraktskader
 11. Vannskader
 12. Bedriftskjøp

STIGA er ikke ansvarlig for skader som ikke tilskrives denne garantien med mindre de er foreskrevet av gjeldende lover. Spesielt indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader er utelukket.

 

Ved produktbytte:

 1. Den nye erstattede robotgressklipperen dekkes ikke av en ny garantiperiode i henhold til vilkårene og betingelsene i dette dokumentet
 2. Den erstattede robotgressklipperen blir STIGAs eiendom
 

2.3 Garantikrav

For å sende inn et garantikrav, må følgende prosedyre følges. Riktig utførelse av følgende prosedyre vil gjøre deg i stand til å dra nytte av garantien, forutsatt at defekten er akseptert av STIGA i samsvar med dette dokumentet.

For å sende inn et garantikrav på robotgressklipperen, må forbrukeren kontakte et autorisert STIGA serviceverksted innen rimelig tid, og levere det i god stand sammen med:

 1. Kopi av kjøpskvittering eller tilsvarende kjøpsbevis
 2. Dokumenter som beviser produktregistering av robotgressklipperen
 3. Kvittering eller tilsvarende kjøpsbevis for utført årlig vedlikehold service
 4. En detaljert beskrivelse av feilen
 5. Avtale med serviceverkstedet dersom robotgressklipperen skal repareres eller returneres, uten tiltak i tilfeller der garantibetingelsene anses å være ugyldige. Reparasjonskostnader og eventuelle fraktkostnader kan da bli pålagt forbrukeren.

Dette dokumentet er grunnlaget for STIGAs håndtering av garantikrav mottatt fra autorisert serviceverksted og er verifisert i henhold til gjeldende garantibetingelser.

 

3. REKLAMAMASJONSRETT

Denne garantien er underlagt forbrukerkjøpsloven som gir en forbruker 5 års reklamasjonsrett. Eventuelle krav må sendes til forhandleren der robotgressklipperen ble kjøpt, som er motparten.

Search engine powered by ElasticSuite
Mål på hagen
Tegn inn området i hagen din på kartet og finn de best egnede produktene
Zoom inn på eiendommen din. Klikk eller trykk for å tegne en sti rundt hagen din for å måle området.