Dodatečná záruka na akumulátory STIGA ePower

Tato běžná záruka se vztahuje na akumulátory, motory a elektronické součásti všech akumulátorových produktů STIGA s výměnnými akumulátory ePower 48 V nebo integrovanými akumulátory ePower zakoupených v období od 1. září 2023 do 31. prosince 2024 a  registrovaných na oficiálních stránkách STIGA www.stiga.com/cz/.

Tato dodatečná záruka doplňuje záruky poskytované podle závazných právních předpisů. Všechna záruční práva, která mohou být poskytována podle příslušných zákonů nebo předpisů, zůstávají nedotčena. Úplná ani částečná neplatnost, nezákonnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této záruky podle platných národních zákonů nemá vliv na platnost, oprávněnost  a účinnost jejích zbývajících ustanovení.

 

1. DEFINICE

„Kupující“ nebo „Zákazník“: fyzická osoba, která nakupuje produkty pro osobní a hobby účely a která zaregistruje produkty STIGA s bateriovým napájením na webové stránce www.stiga.com/cz/

„Datum nákupu“: původní datum nákupu akumulátorových produktů STIGA od autorizovaného prodejce, jak je definováno níže, které je uvedené na stvrzence nebo obdobném daňovém dokladu.

„Lhůta“: 36 měsíční období začínající koncem platnosti zákonné záruky nebo případných dalších oficiálních běžných záručních kampaní společnosti STIGA týkajících se akumulátorových produktů nebo akumulátorů STIGA  poskytovaných skupinou STIGA Group (s výjimkou možných běžných záruk nebo prodloužení zákonné záruky nabízených třetími stranami) a trvající nejvýše do konce souhrnné záruční doby (s ohledem na zákonnou i běžnou záruku) v délce 5 let od příslušného nákupu.

„Záruka“: tato běžná záruka.

„STIGA“: garant záruky [společnost Stiga S.p.A se sídlem 31033 Castelfranco Veneto (TV), DIČ 07684381002].

„Akumulátorové produkty“: akumulátorové sekačky na trávu, ruční nářadí a ridery STIGA s výměnnými akumulátory ePower 48 V; zahradní traktory a axiální sekačky Gyro poháněné integrovanými akumulátory ePower.

[Skladové položky způsobilé pro prodlouženou záruku: 2T2200481/ST2, 2T0660481/ST2, 2T0250481/ST1M, 2T0250481/ST1, 2T2205481/ST2, 2T0665481/ST2, 2T2800481/ST2, 2T1270481/ST2, 2F7062505/ST1, 2F7063605/ST1, 2F7064705/ST1, 294346068/ST2, 294386068/ST2, 294426068/ST2, 2L0431008/ST1, 2L0485808/ST1, 2L0482808/ST1, 298471058/ST1, 2L0431008/ST2, 2L0486008/ST1, 298471058/ST2, 298472058/ST1, 2L0487978/ST1, 2L0537978/ST1, 298473278/ST1, 294513998/ST1, 294519198/ST1, 2L0537978/UKS, 294513998/UKS, 294346068/UKS, 294386068/UKS, 294426068/UKS, 2L0432008/UKS, 2L0486008/UKS, 278500008/ST3, 278502108/ST3, 278502208/UKS, 279500008/ST1, PROMO_BL900EKIT, PROMO_BL900EKIT_U, 277430008/ST1, PROMO_CS700EKIT, PROMO_CS700EKIT_U, 278420008/ST3, PROMO_PR700EKIT, PROMO_PR700EKIT_U, 277710048/ST2, 279710048/ST2, 278100008/ST3, 278102108/ST3, 278102208/UKS, 277200008/ST2, PROMO_BC700EKIT, PROMO_BC700EKIT_U, 277210008/ST2, PROMO_BC700EBKIT, PROMO_BC700EBKIT_U, 279210008/ST1, PROMO_BC900EBKIT, PROMO_BC900EBKIT_U, 278300008/ST3, 278302108/ST3, 278302208/UKS, 279300008/ST1, PROMO_HT900EKIT, PROMO_HT900EKIT_U, 277710038/ST2, 279710038/ST1, 278720008/ST3, 278722108/ST3, 278722208/UKS, 277012008/ST1, 277014008/ST1, 277015008/ST1, 277017008/ST1, 277040008/ST1, 279050008/ST2, 277500008/ST2, PROMO_BL700EKIT, PROMO_BL700EKIT_U, 277300008/ST2, PROMO_HT700EKIT, PROMO_HT700EKIT_U, 279500008/ST2, 279210008/ST2, 279350008/ST2, 279710038/ST2, 2S1330101/ST1, 2S1330108/ST1, 2S1500101/ST1, 2S1500108/ST1,2T2200481/ST1, 2T0660481/ST1, 2T2205481/ST1, 2T0665481/ST1, 2T2200481/ST2S, 2T0660481/ST2S, 2L0485008/ST1, 2L0487878/ST2, 2L0537878/ST2, 298473278/ST2, 294507898/ST2, 294557898/ST2, 294513898/ST2, 294519098/ST1, 291503098/ST2, 294344068/ST2, 294384068/ST2, 294424068/ST2, 294344068/ST1, 294346068/ST1, 294384068/ST1, 294386068/ST1, 294424068/ST1, 294426068/ST1, 2L0431808/ST1, 2L0431908/ST1, 2L0433808/ST1, 2L0433908/ST1, 2L0483808/ST1, 2L0483908/ST1, 2L0431878/ST1, 2L0485878/ST1, 2L0485978/ST1, 2L0487878/ST1, 2L0487978/ST2, 2L0537878/ST1, 294506878/ST1, 294506878/STX, 294507878/ST1, 294556878/ST1, 294557878/ST1, 294507898/ST1, 294557898/ST1, 294512878/ST1, 294513898/ST1, 291502078/ST1, 291502078/STX, 291502108/ST2, 291503078/ST1, 292471078/ST1, 292472078/ST1, 291503178/ST1, 298471078/ST1, 298471178/ST1, 298473178/ST1, 298473378/ST1, 291503098/ST1, 2L0482008/ST1, 2L0482008/UKS, 294507898/ST3, 294507898/UKS, 278500008/ST1, 278500008/ST2, 278502108/ST1, 278502108/ST2, 278100008/ST1, 278100008/ST2, 278102108/ST1, 278102108/ST2, 277200008/ST1, 277210008/ST1, 278420008/ST1, 278420008/ST2, 278300008/ST1, 278300008/ST2, 278302108/ST1, 278302108/ST2, 278720008/ST1, 278720008/ST2, 278722108/ST1, 278722108/ST2, 277710038/ST1, 277710048/ST1, 277500008/ST1, 278200008/ST1, 278200008/ST2, 277300008/ST1]

„Akumulátor“: všechny akumulátory ePower 48 V bez ohledu na kapacitu. Všechny integrované akumulátory ePower, bez ohledu na kapacitu, používané v zahradních traktorech STIGA a axiálních sekačkách Gyro.

„Elektronické součásti“ a  „motory“: U zahradních traktorů STIGA a produktů z řady Gyro: motory s převodovkou, motory pohonu nožů, VMS (deska s plošnými spoji řídicího systému), regulátor trakce (deska s plošnými spoji), paralelní modul (deska s plošnými spoji), regulátory motorů pohonu nožů (externí), akumulátory (integrované), akumulátory (výměnné)
U akumulátorových ručně ovládaných sekaček: elektrické pohony s převodovkou, motory pohonu nožů, desky s plošnými spoji, akumulátory (výměnné).
U ručního nářadí a sněhových fréz: motory, desky s plošnými spoji, akumulátory (výměnné).
Následující součásti jsou z této záruky výslovně vyloučeny: elektrické spínače, kabelové svazky a klíčové moduly, elektrické aktuátory, displeje, nabíječky akumulátorů. 

„Autorizovaný prodejce“: autorizovaný prodejce STIGA, u kterého byl produkt zakoupen, a/nebo nejbližší autorizované servisní středisko, jak je uvedeno na adrese https://www.stiga.com/cz/najit-obchod

 

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2.1 Předmět a lhůta záruky

Společnost STIGA poskytuje záruku na výrobní vady a vady materiálu akumulátorů, elektronických součástí a motorů akumulátorových produktů v souladu s níže uvedenými podmínkami. Tato záruka je podmíněna splněním všech následujících požadavků:

Akumulátorové produkty STIGA byly zakoupeny od autorizovaného prodejce STIGA v období od 1. září 2023 do 31. prosince 2024.
Akumulátorový produkt STIGA byl zaregistrován na adrese www.stiga.com/int/product-registration do 30 dnů od data nákupu.
U produktu byla provedena řádná roční údržba v autorizovaném servisním středisku Stiga a kupující je schopen tuto skutečnost doložit.
Záruka je platná po celou lhůtu definovanou výše a vztahuje se pouze na kupujícího.

2.2 Obsah a omezení této záruky

V případě, že společnost STIGA uzná vadu akumulátoru, elektronické součásti nebo motoru akumulátorového produktu, platně nárokované v souladu s tímto dokumentem, zajistí kupujícímu podle svého výhradního uvážení jedno z následujících nápravných opatření:

bezplatnou opravu akumulátorového produktu nebo jeho vadných částí; nebo
bezplatnou výměnu akumulátorového produktu nebo jeho vadných částí; nebo
pokud typ vadného akumulátorového produktu není k dispozici, společnost STIGA nahradí vadný akumulátorový produkt (nebo jeho součásti) podobným akumulátorovým produktem, který má stejnou hodnotu.
Zásahy, opravy a výměny v rámci této záruky proběhnou bez dalších poplatků pro kupujícího.

Záruka se nevztahuje na: 

jiné části než akumulátory, elektronické součásti* nebo motory akumulátorových produktů, a dále části podléhající běžnému opotřebení (např. nože, kola a těsnění) a veškeré příslušenství. Tím se rozumí, že na tyto části se nadále vztahuje zákonná záruka.
neoriginální akumulátorové produkty STIGA a produkty nezakoupené od autorizovaného prodejce STIGA; 
 akumulátorové produkty používané jako vzorky a/nebo vystavené kusy;
 akumulátorové produkty upravené kupujícím nebo třetími stranami;
vady vzniklé při běžném používání;
vady způsobené nesprávným používáním akumulátorových produktů;
vady způsobené nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, jako jsou například vady vzniklé v důsledku koroze materiálu, použití agresivních čisticích prostředků či nekompatibilních produktů nebo oprav provedených třetími stranami mimo autorizovaného prodejce;
vady vzniklé při nehodách a jiných událostech, které nejsou způsobeny vadami krytými touto zárukou;
vady způsobené neopatrnou přepravou produktu (odpovědnost nese dopravce);
vady, které byly viditelné nebo snadno zjistitelné v době nákupu akumulátorového produktu STIGA;
změny vzniklé v důsledku vlivu okolního prostředí, počasí nebo jiných vnějších podmínek.
Tato záruka se vztahuje pouze na kupujícího, protože vyplývá z registrace na stránkách www.stiga.com.

* Záruka se nevztahuje na následující části: elektrické spínače, kabelové svazky, klíčové moduly, elektrické aktuátory, displeje, nabíječky akumulátorů

Společnost STIGA v rámci této záruky neodpovídá za škody jakékoli povahy, protože její odpovědnost je omezena na nápravu výslovně uvedenou v této záruce, pokud platné zákony nestanoví jinak. Vyloučeny jsou zejména nepřímé, následné nebo náhodné škody.

V případě záruční výměny akumulátorových produktů platí, že:

na akumulátorový produkt získaný v rámci výměny se nevztahuje nová záruka v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu;
akumulátorový produkt vrácený v rámci výměny se stává vlastnictvím společnosti Stiga.
2.3 Postup reklamace

Při reklamaci v rámci této záruky je třeba použít následující postup, jinak může záruka pozbýt platnosti. Správné použití následujícího postupu vede k získání záručního plnění, pokud společnost STIGA uzná vadu v souladu s tímto dokumentem.

Za účelem uplatnění reklamace vady akumulátorového produktu se kupující během garanční lhůty obrátí na autorizovaného prodejce společnosti STIGA a předá mu náležitě čistý akumulátorový produkt s údajnou vadou. Spolu s produktem předloží následující:

kopii účetního dokladu o nákupu akumulátorového produktu a/nebo rovnocenného dokladu obsahujícího identifikační údaje, typ a model akumulátorového produktu STIGA, datum nákupu, datum dodání akumulátorového produktu, jméno kupujícího a místo dodání akumulátorového produktu;
dokument prokazující registraci akumulátorového produktu STIGA na stránkách společnosti STIGA;
doklad o provedené roční údržbě akumulátorového produktu;
podrobný popis vady;
informaci, zda má v úmyslu vyzvednutí akumulátorového produktu STIGA, pokud reklamace v rámci záruky nebude uznána jako oprávněná.
Přítomnost vady bude ověřena společností STIGA nebo jí pověřenými pracovníky. Účinnost záruky podle tohoto dokumentu proto vždy podléhá předchozí kontrole a schválení ze strany společnosti STIGA.


3. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

Tato záruka podléhá zákonům země, ve které byl produkt zakoupen. 

Veškeré spory vyplývající z platnosti, výkladu a provádění této záruky nebo s nimi související, se podřizují výlučné jurisdikci příslušného soudu v zemi, ve které byl produkt zakoupen.

 

Search engine powered by ElasticSuite
Určení velikosti zahrady
Nakreslete na mapě plochu své zahrady a najděte nejvhodnější produkty.
Zvětšete svůj majetek. Kliknutím nebo klepnutím nakreslete cestu kolem vaší zahrady a změřte oblast.