Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů


V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás správci údajů (podle níže uvedené definice) tímto informují o účelech a metodách zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech podle GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek  www.stiga.cz (dále jen „tento web“). Všechny webové stránky třetích stran, které může subjekt údajů konzultovat prostřednictvím odkazů, nadále podléhají zásadám ochrany osobních údajů provozovatele příslušných stránek třetích stran. Subjektům údajů se doporučuje, aby si před procházením webových stránek třetích stran tyto dokumenty přečetly.

 

Sociální média


Tento web používá widgety sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn). V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů jste tímto informováni, že widgety přenášejí údaje týkající se vašeho prohlížení webu na příslušné sociální sítě, pouze když je aktivujete kliknutím na odpovídající tlačítko: příslušný poskytovatel obdrží informaci, že jste navštívili naše webové stránky, s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu sociálních médií (např. Facebook), může odpovídající poskytovatel připisovat návštěvy našich stránek vašemu uživatelskému účtu a nabízet vám  personalizovanýreklamní obsah. Příslušná společnost a sociální síť v jednotlivých případech působí jako společní správci údajů pro tyto operace shromažďování a komunikace zahrnující přenos vašich osobních údajů do dotčených sociálních sítí , a také pro následnou marketingovou kampaň na sociálních médiích (výběr kritérií cílení, umístění reklamy a vykazování kampaní). Pojem „společní správci údajů“ se vykládá tak, jak je definován v čl. 26 nařízení GDPR. Účelem zpracování prováděného společností Stiga je optimalizovat propagaci svých produktů a služeb prostřednictvím sociálních sítí. Právním základem pro zpracování prováděné společností Stiga je váš souhlas, který lze vždy odvolat přístupem k zásadám používání souborů cookie, kde můžete získat další informace.

 

 1. Správci údajů

 

Správci údajů, každý v mezích konkrétních prováděných operací zpracování, a jednající jako společní nebo nezávislí správci údajů, jsou: 

 • STIGA s.r.o. s registrovaným sídlem v Praha 10 10900 , na adrese Kutnohorská 288/82 , e-mail stiga@stiga.cz („Stiga Czech);

 • Stiga S.p.A., s registrovaným sídlem na adrese 31033 Castelfranco Veneto (TV), Itálie, Via del Lavoro 6 („Stiga Italia“), e-mail info@stiga.com;

Dále společně označované také jako „Společnosti“. 


Společnosti jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů (dále označován také jako „DPO“), kterého můžete kontaktovat, pokud chcete uplatnit svá práva uvedená v článku 7 níže nebo požádat o informace, a to na adrese Stiga S.p.A, DPO Office, Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itálie; e-mail: dpo@stiga.com.

 


 1. Zpracováváme následující osobní údaje

 

Společnosti mohou prostřednictvím tohoto webu zpracovávat různé typy osobních údajů v závislosti na konkrétních účelech sledovaných v určitý moment (např. pro vytvoření účtu „Moje Stiga“, přihlášení k odběru zpravodaje, prodej produktů Stiga atd.).

Mezi příklady typu informací shromažďovaných prostřednictvím tohoto webu patří: 

 • osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa;

 • kontaktní údaje: adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo;

 • údaje o zájmech a preferencích: údaje týkající se vašich nákupů (např. kód produktu, hodnota a typ nákupu), produkty ve vašem nákupním košíku; 

 • transakční údaje: číslo kreditní karty, daňový kód.

 

 1. Údaje o prohlížení


Počítačové systémy a programy používané k provozování tohoto webu shromažďují určité osobní údaje, jejichž přenos je nutný při používání internetových komunikačních protokolů [např. IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webu, jednotný identifikátor zdroje (URI), adresy požadovaných prostředků, čas požadavku, metoda použitá k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód týkající se stavu odpovědi ze serveru (úspěšný, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele). I když tyto informace nejsou shromažďovány pro přiřazení k identifikovaným subjektům údajů, jejich povaha by přesto mohla umožnit identifikaci subjektů údajů prostřednictvím zpracování a přiřazení k údajům v držení třetích stran. Tyto údaje se používají výhradně za účelem získání anonymních statistických informací o používání tohoto webu a ke kontrole jeho správného fungování a jsou ihned po zpracování vymazány. Tyto údaje by mohly být použity k určení odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti tomuto webu: kromě tohoto scénáře jsou údaje o webových kontaktech aktuálně uchovávány maximálně po dobu sedmi dní.


 1. Cookies


V některých případech společnost Stiga shromažďuje osobní údaje pomocí různých technologií, včetně „cookies“. Cookies jsou soubor dat, který webová stránka odesílá do „prohlížeče“ (což může být váš prohlížeč). Tyto informace pak mohou být uloženy v počítači (včetně vašeho počítače) prostřednictvím značky, která identifikuje počítač, ale ne uživatele. Některé stránky tohoto webu používají cookies, které zaslala společnost Stiga nebo třetí strany, a další technologie k zajištění technického fungování tohoto webu, zlepšování jeho používání a provádění statistické analýzy jeho používání. Další informace naleznete v zásadách používání souborů cookie.

 

 1. Účely a právní základy zpracování


 1. Vyřizování vašich požadavků 


Společnosti Stiga s.r.o. a Stiga Italia budou jako společní správci údajů zpracovávat údaje, které poskytnete při vyplňování formuláře "Kontaktujte nás", aby odpověděly na vaši konkrétní žádost (např. o technické informace o produktech Stiga, zprávy apod.). 


Zpracování je nezbytné pro vyřizování žádostí o informace nebo zprávy, ale nevyžaduje váš souhlas [podle definice v čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR].


 1. Marketing a měkký spam


Společnosti Stiga s.r.o. a Stiga Italia mohou jako společní správci údajů s vaším souhlasem zpracovávat vaše osobní údaje, aby vám poskytovaly propagační informace o produktech a službách nabízených Společnostmi, a to prostřednictvím zpravodajů, e-mailů, telefonních hovorů, textových zpráv, okamžitých zpráv, pošty, sdělení a příspěvků na sociálních sítích atd., nebo aby prováděly průzkumy trhu a analýzy nabízených produktů a služeb.


Po vašem udělení souhlasu s analýzou vašich preferencí a nákupních návyků může být komunikace přizpůsobena tak, aby odpovídala vašim zájmům (např. upozorňováním na aktivní propagační akce týkající se produktů odpovídajících vašemu vkusu a nákupním tendencím).


Váš souhlas představuje právní základ pro zpracování [podle definice v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR].

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a také nás požádat, abychom zastavili zpracovávání pro propagační účely, zasláním e-mailu na následující adresu: unsubscribe@stiga.com nebo, s ohledem na zpravodaj, kliknutím na odkaz obsažený v každém propagačním e-mailu.


Pokud jste zakoupili některé z našich produktů/služeb, můžete nezávisle na jakémkoli uděleném souhlasu v souladu s platnými příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a na základě oprávněných zájmů společností Stiga s.r.o.a Stiga Italia a bez ohledu na vaše právo vznést námitku proti takovému zpracování kliknutím na konkrétní odkaz obsažený v každém propagačním e-mailu dostávat prostřednictvím e-mailu zprávy určené k propagaci produktů/služeb podobných těm, které jste zakoupili.


 1. Analýza preferencí


Pokud jste nám dali svůj souhlas, společnosti Stiga s.r.o. a Stiga Italia mohou jako společní správci údajů analyzovat vaše údaje (např. údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů na tomto webu nebo údaje týkající se vašich nákupů), aby získaly informace o vašich nákupních preferencích a vkusu, zlepšily své obchodní nabídky a přizpůsobily svou komunikaci.


Váš souhlas je právním základem pro zpracování a můžete ho kdykoli odvolat, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


 1. Statistická analýza za účelem zlepšení produktů a služeb


Společnosti Stiga s.r.o.  a Stiga Italia budou jako společní správci údajů rovněž zpracovávat údaje shromážděné prostřednictvím tohoto webu pro účely statistické analýzy, aby mohly zlepšovat nabízené produkty a služby. 

Zpracování údajů pro tyto analytické účely od vás nevyžaduje žádný souhlas, protože je nezbytné pro sledování oprávněného zájmu správce na zlepšování nabízených produktů a služeb [podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR].


 1. Vytvoření účtu „Moje Stiga“ a registrace produktu


Společnosti Stiga s.r.o. a Stiga Italia budou jako společní správci údajů zpracovávat vaše osobní údaje, abyste si mohli vytvořit osobní účet „Moje Stiga“ a měli přístup k souvisejícím službám včetně registrace zakoupených produktů (poskytnutím data a dokladu o nákupu a sériového čísla produktu) pro aktivaci záruky Stiga.


Zpracování údajů pro tyto účely nevyžaduje váš souhlas, protože je nutné pro poskytování požadovaných služeb (včetně aktivace záruky) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 


 1. Elektronický obchod

Kdykoli tento web obsahuje možnost online nákupu a vy tam provedete nákup, budou vaše osobní údaje zpracovány společností Stiga s.r.o. v roli správce údajů za účelem: 

 • dokončení procesu prodeje a naplnění stávající smlouvy mezi stranami (např. správa a zpracování platby, dokončení procesu dodání nebo vrácení atd.);

 • naplnění zákonných povinností (např. daňových povinností, fakturace, účetnictví a účetních záznamů) týkajících se smlouvy;

 • správy veškerých služeb úzce souvisejících s prodejem (např. vyžádání informací o produktech, používání zákaznických služeb, zaslání potvrzení objednávky atd.);

 • ochrany práv vyplývajících ze smlouvy uzavřené s vámi u soudu nebo mimo něj.

Zpracování údajů za tímto účelem nevyžaduje váš souhlas, protože je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, která s vámi byla uzavřena, a pro řádné plnění zákonných povinností, které se vztahují na společnost Stiga s.r.o.  podle písmen b) a c) článku 6.1 GDPR a, v případě sporů, pro dosažení oprávněného zájmu společnosti Stiga s.r.o.bránit svá práva stanovená podle písmene f) článku 6.1 GDPR.

 


 1. Doba uchování osobních údajů


Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke sledování účelů uvedených v bodě 3 těchto zásad ochrany osobních údajů a v souladu s jakýmkoli souhlasem, který jste mohli udělit. Po uplynutí doby uchování budou údaje zničeny nebo anonymizovány. 


Vaše osobní údaje budou uchovávány podle kritérií stanovených v následující tabulce.


Účel

Uchování

3.1

Údaje budou uchovány tak dlouho, jak je nezbytné pro řádné zpracování vašeho požadavku a/nebo hlášení. Vaše osobní údaje nicméně nebudou uchovány déle než 5 let po vaší žádosti.

3.2

Údaje zpracovávané za účelem poskytování propagačních informací, včetně personalizovaných informací, o produktech a službách nabízených společností Stiga a také za účelem provádění průzkumů a analýz trhu, budou zpracovávány po dobu nepřesahující odběr služby zasílání novinek a/nebo zpravodaje.

3.3

3.4

Údaje zpracovávané kvůli statistické analýze za účelem zlepšení produktů a služeb společnosti Stiga  budou uchovány po dobu maximálně 5 let.

3.5

Údaje budou uchovány po dobu registrace na tomto webu. Údaje budou vymazány po 5 letech úplné nečinnosti účtu.

Údaje zpracovávané pro umožnění uplatnění vašeho práva v rámci záruky budou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro správu a zajištění záruky Stiga.

3.6

Údaje budou uchovány po dobu nezbytnou pro správu a dokončení procesu prodeje a poté v souladu se zákonnou povinností související se smluvním vztahem nebo za účelem řešení případných sporů.

 

 1. Postupy zpracování vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR prostřednictvím papírových, počítačových a telematických nástrojů, pro uvedené účely a v každém případě tak, aby byla zaručena jejich bezpečnost a důvěrnost v souladu s článkem 32 GDPR.

Po získání souhlasu se zpracováním údajů pro účely profilování budou Společnosti shromážděné údaje (např. údaje o nákupu a biografické údaje) používat ke zkoumání vašich zájmů a preferencí s cílem zlepšit svou nabídku a přizpůsobit svou komunikaci. Všechny činnosti v oblasti analýzy údajů a preferencí nebudou prováděny výhradně automatizovaným způsobem, ale vždy budou zahrnovat zásah a posouzení řádně oprávněných fyzických osob.

 

 1. Tyto osoby mohou obdržet vaše osobní údaje a tedy je znát.

 

V zájmu účelů popsaných v bodě 3 výše budou vaše osobní údaje zpřístupněny zaměstnancům (v mezích jejich příslušných pravomocí) Společností (v mezích skutečně prováděného zpracování), kteří budou působit jako osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje konkrétně jmenované jako zpracovatelé údajů. 


Vaše osobní údaje mohou zpracovávat i třetí strany spadající do následujících kategorií:

 1. společnosti, které mají na starosti správu informačních systémů společnosti; 

 2. společnosti pověřené správou služeb potřebných k zajištění plateb za nákupy; 

 3. právní, daňoví a účetní poradci; 

 4. společnosti, které mají na starosti přepravu a doručování produktů; 

 5. společnosti poskytující služby zásadní pro správu smluvního vztahu (např. poskytovatelé platforem elektronického obchodu). 

Subjekty spadající do výše uvedených kategorií budou fungovat buď jako autonomní správci údajů, nebo jako zpracovatelé údajů konkrétně jmenovaní Společnostmi (v mezích skutečně prováděného zpracování) podle článku 28 GDPR. 

Seznam zpracovatelů údajů si můžete kdykoli písemně vyžádat na adrese unsubscribe@stiga.com. Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny.

 

 1. Vaše práva subjektu údajů

 

Jak je stanoveno v článcích 15 až 21 GDPR, zde uvedená práva týkající se operací zpracování popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžete uplatnit kontaktováním Společností na následující e-mailové adrese: unsubscribe@stiga.com. Zejména:

 • Správa vašich údajů – Právo na přístup – Článek 15 GDPR: právo získat od správce potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, či nikoli, zpracovávány, a pokud jsou, získat přístup k daným osobním údajům a následujícím informacím:

 1. účely zpracování;

 2. kategorie dotčených osobních údajů;

 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou sděleny;

 4. období, po které budou osobní údaje uchovány, nebo kritéria použitá k určení této lhůty;

 5. existence práva požadovat od správce opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést proti takovému zpracování námitku;

 6. právo podat stížnost u dozorového orgánu;

 7. zdroj osobních údajů, pokud nebyly shromážděny přímo;

 8. existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování;


 • Oprava nepřesných nebo neúplných informací – Právo na opravu – Článek 16 GDPR: právo na dosažení opravy nepřesných osobních údajů týkajících se subjektu údajů ze strany správce bez zbytečného odkladu a doplnění neúplných osobních údajů;


 • Výmaz – Právo na zapomnění – Článek 17 GDPR: právo na dosažení výmazu osobních údajů, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu, pokud:

 1. údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 2. odvoláte souhlas a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;

 3. vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů;

 4. údaje byly zpracovány protiprávně;

 5. údaje musí být vymazány z důvodů dodržení zákonné povinnosti;

 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedených v čl. 8 odst. 1 GDPR.


 • Vždy nás můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud nechcete, abychom vaše údaje používali. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů, můžeme vaše osobní údaje uchovávat a používat, pouze pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností, pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné autority svěřené správci nebo pro zjištění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Některé vaše osobní údaje můžeme například uchovávat pro daňové, právní a auditní účely.


 • Omezení zpracování – Právo na omezení zpracování – Článek 18 GDPR: právo dosáhnout omezení zpracování ze strany správce, pokud:
   

 1. zpochybňujete přesnost osobních údajů, po dobu, která správci umožňuje ověřit přesnost dotčených osobních údajů;

 2. je zpracování protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich používání;

 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale jsou vámi vyžadovány pro zjištění, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 4. jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda oprávněné důvody správce převáží nad vašimi.


 • Přístup k údajům a přenositelnost – Právo na přenositelnost údajů – článek 20 GDPR: právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud: Také máte právo nechat své osobní údaje přímo přenést k jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné;


 • Stížnosti – odešlete stížnost příslušnému italskému orgánu pro ochranu osobních údajů na adresu Italian Data Protection Authority, Piazza di Monte Citorio No. 121 - 00186 Řím; e-mail: protocollo@pec.gpdp.it, nebo dozorovému orgánu v místě vašeho obvyklého pobytu či práce nebo v místě, kde došlo k údajnému protiprávnímu jednání. 1. Doložka o revizi

Společnosti si vyhrazují právo tyto zásady ochrany osobních údajů revidovat, měnit nebo jednoduše aktualizovat, a to zcela nebo zčásti, na základě vlastního uvážení, jakýmkoli způsobem a/nebo kdykoli, bez předchozího upozornění, a to i s ohledem na vývoj zákonů nebo předpisů o ochraně údajů. Uživatelé budou o změnách a aktualizacích zásad ochrany osobních údajů informováni, jakmile budou přijaty a zveřejněny na tomto webu poté, co se stanou závaznými. Proto vám doporučujeme pravidelně na tomto webu kontrolovat sekci „Zásady ochrany osobních údajů“, kde najdete nejnovější a aktuální informace.


Search engine powered by ElasticSuite
Určení velikosti zahrady
Nakreslete na mapě plochu své zahrady a najděte nejvhodnější produkty.
Zvětšete svůj majetek. Kliknutím nebo klepnutím nakreslete cestu kolem vaší zahrady a změřte oblast.