Zásady používání souborů cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom pro vás zajistili jejich kvalitní služby. Společnost Stiga přisuzuje vašemu soukromí nejvyšší důležitost; proto vás chceme pomocí těchto zásad informovat o tom, jaké soubory cookie jsou používány a jak s nimi nakládat.

1 - Kdo je správcem údajů?


Správcem údajů je společnost Stiga S.p.A. (“Stiga”), se sídlem na adrese 31033 Castelfranco Veneto (TV), Itálie, via del Lavoro 6. Společnost Stiga má pověřence pro ochranu údajů (“POU”), kterého můžete kontaktovat, pokud chcete uplatnit vaše práva anebo požaduje další informace, na této adrese: STIGA S.p.A, DPO office, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itálie; e-mail: dpo@stiga.com

 

2 - Co je cookie?


Když navštívíte webové stránky, tyto stránky mohou ukládat nebo získávat informace o vašem prohlížeči, to většinou pomocí souborů cookie.
„Cookie“ je krátký textový soubor s informacemi v rozsahu několika bitů (řetězce písmen a čísel); když navštívíte webové stránky, tento textový soubor se přenese ze serveru do prohlížeče a následně prohlížečem uloží. Příslušné ID se potom posílá zpět, když prohlížeč opět požaduje tuto stránku ze serveru.
Informace získávané souborem cookie se mohou týkat vás, vašich preferencí, vašeho zařízení, nebo mohou být využité tak, aby stránka fungovala způsobem, který očekáváte.
Cookies (tj. soubory cookie) obvykle neobsahují informace, které by umožnily vaši osobní identifikaci, ale mohou vám zajistit využívání webových stránek přizpůsobené podle vašich preferencí. Avšak je možné, že poskytovatel cookie (tj. souboru cookie) spojí osobní údaje, které o vás uložil, s informacemi uloženými v cookies.

 

3 - Různé druhy cookies

 

Cookies první osoby / třetí osoby
Cookies mohou být instalovány provozovatelem webových stránek, které uživatel právě navštěvuje (“cookies první osoby”) nebo jinými webovými stránkami (“cookies třetí osoby”).


Dlouhodobé (trvalé) cookies / krátkodobé (relační) cookies
Existují cookies, jež jsou trvale uložené v zařízení uživatele, dokud nevyprší přesně stanovená doba nebo dokud nejsou vymazány uživatelem (“dlouhodobé cookies”) a naopak cookies, jež se automaticky vymažou, když končí prohlížení nebo když se zavře prohlížeč (“krátkodobé cookies”).


Technické cookies

Technické cookies jsou cookies, jež se používají výhradně za účelem provedení elektronické komunikace nebo jsou nezbytně nutné, aby poskytovatel elektronické služby mohl poskytnout službu, kterou výslovně požaduje uživatel.
Technické cookies je možné rozdělit do těchto skupin:
• cookies při prohlížení a relační cookies: tyto cookies zaručují běžné procházení a používání webových stránek (např. umožňují přístup do oblastí s omezením);
• analytické cookies: tyto cookies umožňují provozovatelům webových stránek anonymně sledovat způsob používání webových stránek návštěvníky pro statistické účely a průzkum a umožňují jim optimalizovat fungování stránek a nabízet lepší prohlížení;
• funkční cookies: tyto cookies umožňují uživateli prohlížení jako funkci na základě určitých předem určených kritérií (např. jazyk) s cílem zlepšit nabízenou službu.
Tyto cookies jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek a nejsou používány pro žádné další účely.
Pro použití těchto cookies váš předchozí souhlas NENÍ NUTNÝ.


Profilovací cookies
Naše webové stránky dále používají profilovací cookies, které může nastavit společnost Stiga nebo třetí osoby.
Cílem profilovacích cookies je vytvoření profilů uživatelů. Používají se pro zasílání reklamních zpráv na základě preferencí uživatele, zmapovaných během procházení stránek daným uživatelem. Webové stránky mohou fungovat bez nich, aniž by jakýmkoliv způsobem uživatele při prohlížení stránek rušily.
Pro použití těchto cookies váš předchozí souhlas JE NUTNÝ.

 

4 - Které cookies používáme na těchto webových stránkách


Zde najdete přehled cookies, jež jsou používané na těchto webových stránkách, společně s vysvětlením, jak jsou používány.

 

Magento 2.X Default Cookies

Druh Název Účel Trvání
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí add_to_cart (Používané systémem Google Tag Manager) Zjišťují SKU produktu, název, cenu a množství vyjmuté z košíku a poskytují tyto informace pro budoucí začlenění do skriptů třetích osob.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí guest-view Ukládají identifikační údaje podle objednávky, jež hosté - kupující používají, aby zjistili stav jejich objednávky.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí login_redirect Uchovávají cílovou stránku, kterou zákazník vyhledal před tím, než byl přesměrován na přihlášení.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  mage-banners-cache-storage Ukládají lokálně obsah banneru s cílem zlepšit výkonnost.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  mage-messages Monitorují chybová hlášení a jiná oznámení, jež se zobrazují uživateli, např. oznámení s požadavkem na souhlas, a různá chybová hlášení. Zpráva je smazána z cookie po jejím zobrazení kupujícímu.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  mage-translation-storage  Ukládají přeložený obsah, když jej požaduje kupující.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  product_data_storage  Ukládají konfiguraci pro údaje o produktu týkající se položek „Nedávno prohlížené / porovnávané produkty“.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  recently_compared_product  Ukládají identifikační údaje nedávno porovnávaných produktů.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  recently_compared_product_previous Ukládají identifikační údaje dříve porovnávaných produktů pro snadnou navigaci.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  recently_viewed_product Ukládají identifikační údaje nedávno prohlížených produktů pro snadnou navigaci.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  recently_viewed_product_previous Ukládají identifikační údaje dříve prohlížených produktů pro snadnou navigaci.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  remove_from_cart (Používané systémem Google Tag Manager) Zjišťují SKU produktu, název, cenu a množství přidané do košíku a poskytuje tuto informaci pro budoucí začlenění do skriptů třetích osob.  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  stf Zaznamenávají čas, kdy jsou odesílané zprávy modulem SendFriend (Email a Friend).  1 hodina
Cookies pro zajištění požadovaných funkcí  X-Magento_Vary Nastavení konfigurace, které zlepšuje výkonnost v případě použití Varnish static content caching.  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka amz_auth_err (Používané službou Amazon Pay) Hodnota „1“ indikuje chybu schválení.  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka  amz_auth_logout (Používané službou Amazon Pay) Hodnota „1“ indikuje, že uživatel by měl být odhlášený.  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka form_key Bezpečnostní opatření, které připojuje náhodný řetězec ke všem formálním podáním za účelem ochrany údajů z Cross-Site Request Forgery (CSRF).  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka mage-cache-sessid Hodnota tohoto souboru cookie spouští vymazání lokálního cache úložiště. Pokud je tento soubor cookie odstraněný backend aplikací, Admin vymaže lokální úložiště a nastaví hodnotu souboru cookie na “true.”  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka mage-cache-storage Lokální úložiště specifického obsahu návštěvníka, které povoluje funkce e-komerce.  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka mage-cache-storage-section-invalidation Označuje lokálnímu úložišti sekce specifického obsahu, které by měly být zrušeny.  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka persistent_shopping_cart Ukládají klíč (ID) trvalého košíku, aby umožnily obnovení košíku pro anonymního kupujícího.  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka private_content_version Přidávají náhodné jedinečné číslo a čas ke stránkám s obsahem zákazníka, aby zabránily jejich uložení na server.  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka section_data_ids Ukládají informace, které jsou specifické pro zákazníka a týkají se úkonů iniciovaných kupujícím, např. zobrazení seznamu přání, informace z pokladny, atd.  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka store Monitorují prohlížení určitého obchodu / lokální charakteristiky (locale) vybrané kupujícím.  1 hodina
Krátkodobé cookies zajišťující trvalé přizpůsobení požadavkům zákazníka  user_allowed_save_cookie Naznačují, zda uživatel povolil použití cookies  12 měsíců

 

Za instalování profilovacích a analytických cookies, cookies využívaných pro přesměrování (retargeting) a cookies sociálních médií, jež patří třetím osobám anebo za jiné aktivity, jež souvisejí s takovými cookies, včetně získání a zpracování informací, mají odpovědnost příslušné třetí osoby. Pokud chcete získat více informací o těchto cookies a třetích osobách, jež mohou mít přístup k získaným informacím nebo o možnostech jejich blokování, seznamte se s příslušnými zásadami ochrany soukromí nebo způsobem blokování cookies těchto třetích osob kliknutím na odkazy, jež jsou uvedeny níže.

 

Cookies služby Google Analytics

Google Universal Analytics - JavaScript Libraries: gtag.js a analytics.js

Druh Název Účel Trvání Zásady ochrany soukromí
Cookies služby Google Universal Analyticss _ga Rozlišují návštěvníky vašich webových stránek.  2 roky  odkaz
Cookies služby Google Universal Analyticss _gid Rozlišují návštěvníky vašich webových stránek.  24 hodin  odkaz
Cookies služby Google Universal Analyticss gat Používají se k omezení rychlosti požadavku.  1 minuta  odkaz
Cookies služby Google Universal Analyticss dc_gtm_<property-id> Omezují rychlost požadavku, když je služba Google Analytics nasazena se systémem Google Tag Manager.  1 minuta  odkaz
Cookies služby Google Universal Analyticss AMP_TOKEN Obsahuje token, který může být použitý pro spuštění Client ID ze služby AMP Client ID. Mezi další možné hodnoty patří opt-out, inflight request nebo error retrieving a Client ID ze služby AMP Client ID.  sekund až 1 rok  odkaz
Cookies služby Google Universal Analyticss _GAC_<property-id> Obsahují informace pro uživatele v souvislosti s kampaní. Google AdWords conversion tags čtou tento soubor cookie, pokud je služba Google Analytics spojená s vaším účtem AdWords.  90 dnů  odkaz

* Nadále platí, že zatímco udělený souhlas, který se týká profilovacích cookies, se po uplynutí 12 měsíců od jeho obdržení považuje za neplatný, souhlasy udělené za účelem prokázání dodržení zákona můžeme evidovat po příslušnou dobu podle zákona o promlčení.

 

5 - Interakce se sociálními sítěmi a externími platformami

 

Na našich webových stránkách se používají sociální pluginy pro Facebook, Google, YouTube, Instagram, Pinterest a jiné, a to tak, že je zobrazena ikona pro každou z těchto sociálních sítí a jiných externích platforem.
Kliknutím na tyto ikony se připojíte na sociální sítě a jiné externí platformy. Pro připojení a informace získané přes naše webové stránky v každém případě platí nastavení soukromí uživatele, jež se týká příslušné sociální sítě nebo externí platformy; nemáme žádný vliv na rozsah údajů, jež sociální sítě a externí platformy získávají pomocí tohoto tlačítka.
Pokud chcete získat více informací o cookies a jiných údajích, jež jsou případně těmito sociálními sítěmi a jinými externími platformami získávány, seznamte se s příslušnými zásadami ochrany soukromí, které najdete na těchto odkazech:
Facebook
Google +
Youtube
Instagram
Pinterest
Prvním odhlášením ze stránek vašich sociálních sítí a externích platforem a vymazáním cookies, jež byly nastaveny, můžete zabránit tomu, aby o vás byly získávány informace během vaší návštěvy našich webových stránek.

 

6 - Jak nakládat s cookies

 

Všeobecné informace
Můžete se rozhodnout, zda chcete povolit, aby byly cookies instalovány nebo ne, pomocí nastavení vašeho prohlížeče.
Avšak když zakážete jeden nebo více souborů technických cookies, v důsledku toho mohou být některé funkce těchto stránek znemožněny (zejména cookies při prohlížení jsou nezbytné pro správné provádění základních funkcí webových stránek).
Můžete se svobodně rozhodnout zablokovat nastavení profilovacích cookies společnosti Stiga nebo zrušit dříve udělený souhlas, aniž by to pro vás mělo vliv na možnost navštívit naše webové stránky a dostat se k příslušnému obsahu.
Konfigurace prohlížeče, jež se týká této volby, můžete sledovat a upravovat v panelu nastavení vašeho prohlížeče. Vyberte si z níže uvedených prohlížečů ten váš a získejte informace, jak je možné změnit příslušná nastavení cookies.
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Pokud máte zájem o další informace týkající se této záležitosti, můžete je získat na této adrese: http://www.youronlinechoices.com

 

Cookies třetích osob a profilovací cookies
Pro použití cookies třetích osob a profilovacích cookies je nutný váš souhlas. Proto, když navštívíte naše webové stránky, se zobrazí upozornění (banner), že (i) naše webové stránky používají profilovací cookies, které patří nám nebo třetím osobám a že (ii) když zavřete toto upozornění kliknutím na tlačítko “SOUHLASÍM” budete pokračovat v prohlížení kliknutím na kteroukoliv položku webových stránek mimo toto upozornění nebo navštívíte jiné oblasti webových stránek, vyjádříte tím svůj souhlas s použitím těchto cookies.
Váš souhlas (pokud ho udělíte) budeme sledovat pomocí dedikovaného technického cookie. Z tohoto důvodu, když naše webové stránky v budoucnosti navštívíte znovu, se upozornění o používání cookies již nebude zobrazovat. Pokud se rozhodnete vymazat technické cookies, nezapomeňte, že ztratíme přehled o vašem souhlasu, a proto se při vaší příští návštěvě našich webových stránek upozornění o používání cookies znovu zobrazí.
Můžete se kdykoliv svobodně rozhodnout zablokovat nastavení cookies třetí osoby a profilovacích cookies nebo zrušit dříve udělený souhlas, aniž by to mělo vliv na vaši možnost navštívit tyto webové stránky a dostat se k příslušnému obsahu.
Pokud chcete získat více informací o tom, jak to můžete udělat, pozorně si přečtěte zásady cookies třetí osoby, ke kterým se dostanete pomocí odkazů, jež jsou uvedeny v tabulce výše.

 

7. Uplatnění vašich práv

 

V souvislosti se zpracováním, které je popsáno v těchto zásadách používání souborů cookie, v souladu s články 15 až 21 Nařízení (EU) 2016/679 (“GDPR”)můžete uplatnit kterékoliv z práv, jež jsou popsána v tomto článku. Jsou to zejména tato práva:


• Správa vašich informací - právo přístupu – článek 15 GDPR: právo získat od správce údajů potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud ano, právo mít přístup k osobním údajům a mít tyto informace (rovněž na základě získání jejich kopie):
a) účel zpracování;
b) kategorie příslušných osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou poskytnuty;
d) předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo kritéria použitá pro určení této doby;
e) existence práva požádat správce o provedení změny nebo výmazu osobních údajů, práva na omezení zpracování osobních údajů, jež se týkají subjektu údajů a práva vznést námitku proti takovému zpracování;
f) právo podat stížnost orgánu dohledu;
g) zdroj osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou získávány přímo;
h) existence automatického rozhodování, včetně profilování;


• Oprava nepřesných nebo neúplných informací - právo na opravu – článek 16 GDPR: právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo zápis nových údajů bez zbytečného odkladu;


• Výmaz - právo na výmaz – článek 17 GDPR: právo požádat správce o provedení výmazu vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu v případě, že:
a) osobní údaje již nejsou nezbytné v souvislosti s účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovány;
b) zrušíte váš souhlas a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní titul;
c) vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného důvodu;
d) osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
e) osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění zákonné povinnosti;
f) osobní údaje byly získané v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8, první odstavec GDPR.
Pokud chcete, abychom vaše informace již dále nepoužívali, můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Upozorňujeme, že pokud požádáte o výmaz vašich osobních údajů, vaše osobní údaje můžeme uchovávat a používat v rozsahu, který je nezbytný pro účely splnění našich zákonných povinností, splnění povinnosti plněné ve veřejném zájmu, při plnění úřední povinnosti uložené správci údajů nebo za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků. Například vaše informace můžeme uchovávat pro daňové účely, zákonná hlášení a pro plnění povinností souvisejících s auditem.


• Omezení zpracování - právo na omezení zpracování – článek 18 GDPR: právo žádat, aby správce omezil zpracování, pokud:
a) zpochybníte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost těchto osobních údajů ověřit;
b) zpracování je nezákonné a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků;
d) vznesl/a jste námitku proti zpracování podle článku 21 první odstavec GDPR a čeká se na ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.


• Přístup k údajům a přenositelnost údajů - právo na přenositelnost – článek 20 GDPR: právo na získání osobních údajů, ve strukturované formě, běžně používané a čitelné automatickým zařízením, jež se vás týkají a jež byla poskytnuta správci údajů, a právo na jejich přenos jinému správci údajů bez jakékoliv překážky, pokud je základem pro zpracování souhlas a zpracování se provádí automatickými prostředky. Dále právo žádat, aby vaše osobní údaje byly přímo předány správcem údajů jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné;


• Právo vznést námitku – článek 21 GDPR: právo vznést kdykoliv námitku proti aktivitám zpracování, jež se týká vašich osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu, včetně profilování, s výjimkou případu, kdy existují závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků.


• Stížnosti – právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů, zasláním oznámení italskému dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů - Italian Data Protection Supervisory Authority, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, e-mail: protocollo@pec.gpdp.it.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna kontaktováním společnosti Stiga a pověřence pro ochranu osobních údajů na kontaktních údajích, jež jsou uvedeny v předchozím bodu 1. Upozorňujeme, že před provedením dalšího úkonu na vaši žádost vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti.
Společnost Stiga se postará o vaši žádost a poskytne vám informace o aktivitách provedených na základě vaší žádosti bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od přijetí vaší žádosti.

Podle článku 12 GDPR je uplatnění vašeho práva jako subjektu údajů bezplatné. Avšak v případě prokazatelně neoprávněných nebo nepřiměřených požadavků může správce požádat o přiměřenou náhradu administrativních nákladů v souvislosti s vyřízením vašich požadavků nebo může splnění vaší žádosti odmítnout.