Doprava zdarma nad 3 750 Kč

Vrácení zdarma

Bezpečné platby

Záruční podmínky

Naše produkty jsou vyráběny v souladu s nejvyššími standardy kvality a výkonu a naše záruční podmínky jsou vyjádřením důvěry v ně.


Záruka a servis po prodeji


Společnost Stiga poskytuje na své produkty Stiga záruku na vady materiálu a výrobní vady. Naše produkty jsou vyráběny v souladu s nejvyššími standardy kvality a je zaručeno, že neobsahují vadné díly nebo výrobní vady pro použití v domácnosti.
Záruka se vztahuje na všechny díly a práce provedené na vašem stroji, které spadají pod tyto záruční podmínky. Podmínkou je, aby opravy prováděl autorizovaný prodejce společnosti Stiga.
U sekaček s pojezdem a ručních zahradních strojů je za odevzdání a vyzvednutí stroje zodpovědný majitel a na tuto manipulaci se nevztahuje záruka.


Záruční doby
Záruční doba začíná dnem nákupu spotřebitelem.
Na všechny produkty, které lze zakoupit v internetovém obchodě, se vztahuje dvouletá záruční doba pro soukromé použití, pokud není uvedeno jinak.
U produktů, které používají profesionálové, je záruční doba 1 rok.
Záruční doba na akumulátory pro startování motoru je šest měsíců.
Záruční lhůty jsou platné od data nákupu a jsou zveřejněny v dokumentech Stiga na našich webových stránkách. Podmínkou záruky je, aby produkt byl používán v zemi kupujícího v souladu s doporučeními a návodem k použití a že je udržován v doporučených intervalech.
Pokud je výrobek vyměněn v záruční době, zůstává záruční doba v platnosti od data původního nákupu.


Výluky

Záruka společnosti Stiga se NEVZTAHUJE na následující:

– Spotřební díly, jako jsou řemeny, řetězy a nože (pokud k nim není přiložen doklad o mechanické závadě, která je pro společnost Stiga přijatelná).
– Již použité zboží.
– Závady, které lze podle názoru společnosti STIGA určitým způsobem nebo v určitém rozsahu přičíst následujícím skutečnostem:
běžné opotřebení;
nesprávné použití / náhodné poškození;
neprovedení úkonů popsaných v návodu k použití a v návodu k obsluze;
nedostatek přiměřené péče;
montáž dílů, náhradních dílů nebo dalších součástí, které nebyly dodány nebo schváleny společností STIGA;
kontaminované/staré palivo.
– Produkty, které jsou v současné době skladovány mimo ČR.
– Díly, které lze pravidelně opravovat v souladu s návodem k použití nebo vyměňovat, jako je olej, filtry, akumulátory, brzdové destičky, látkové sběrné vaky, pojistky a jiné spotřební díly, pokud nelze prokázat, že taková položka byla vyrobena vadně. Tyto díly mohou selhat v důsledku běžného opotřebení nebo zanedbání údržby.


Registrace produktu

Váš nový nákup musí být u společnosti STIGA zaregistrován vytvořením účtu MySTIGA a registrací nového nákupu online na adrese https://www.stiga.com/cz/registrace-vyrobku. Aby bylo možné v případě opravy potvrdit platnost záruky, je třeba opravně předložit originální doklad o koupi, pokud jste svůj výrobek nezaregistrovali na účtu MySTIGA. Tato záruka neplatí bez originálního dokladu o koupi.


Díly
Mějte na paměti, že nákup náhradních dílů je z této záruky vyloučen.
Ve výjimečných případech může společnost STIGA podle vlastního uvážení vyměnit díl, který je po instalaci autorizovaným prodejcem STIGA považován za vadný.


Odmítnutí odpovědnosti
Záruka se vztahuje pouze na vady produktů STIGA.
Nikdo není oprávněn poskytovat jménem společnosti STIGA implicitní nebo explicitní záruky, prohlášení nebo sliby, ani jakkoli měnit podmínky, ustanovení nebo omezení těchto záručních podmínek.
Společnost STIGA v žádném případě nepřebírá odpovědnost za specifické, náhodné nebo následné škody, pokud jsou způsobeny nesprávným nebo nevhodným používáním produktů.
Povinností společnosti STIGA podle této záruky je oprava nebo výměna vadných produktů, které splňují výše uvedené podmínky. O opravě nebo výměně rozhoduje výhradně společnost STIGA.
Záruka společnosti STIGA je poskytována nad rámec vašich zákonných práv.

Doprava zdarma 
Pro objednávky nad 3 750 Kč

Vrácení zdarma
do 14-ti dní

Platba

Bezpečné platby

Search engine powered by ElasticSuite
Určení velikosti zahrady
Nakreslete na mapě plochu své zahrady a najděte nejvhodnější produkty.
Zvětšete svůj majetek. Kliknutím nebo klepnutím nakreslete cestu kolem vaší zahrady a změřte oblast.