Ekstra Garanti for STIGA ePower-batteriprodukter

Denne konventionelle Garanti gælder for batterier, motorer og elektroniske dele, i alle STIGA-batteridrevne produkter (undtaget robotter) med delbare ePower 48V eller integrerede ePower-batteripakker, der er købt mellem 1. september 2023 og 31. december 2024 og er registreret på den officielle STIGA-hjemmeside www.stiga.com/dk.

Denne Garanti er beregnet til at være et supplement til de garantier, der gives i henhold til obligatoriske lovbestemmelser. Alle garantirettigheder, der gives i henhold til ufravigelige love eller bestemmelser fra tid til anden, forbliver upåvirkede. Der er underforstået, at ugyldighed, illegitimitet eller ineffektivitet, helt eller delvist, af nogen af bestemmelserne i denne Garanti i henhold til de gældende nationale love, ikke påvirker gyldigheden, legitimiteten og virkningen af de resterende bestemmelser i denne Garanti.

 

1. DEFINITIONER

"Køber” eller “Kunde": den fysiske person, som køber produkter til  personlig eller ikke-professionel brug, og som registreret de batteridrevne STIGA-produkter på hjemmesiden www.stiga.com/dk/.

"Købsdato": den oprindelige købsdato for det batteridrevne STIGA-produkt fra den autoriserede forhandler, som defineret nedenfor, angivet på kvitteringen eller tilsvarende dokumentation.

"Varighed": [36] måneder fra udløbet af den lovbestemte garanti eller fra udløbet af eventuelle yderligere officielle konventionelle STIGA-garantikampagner vedrørende batteridrevne STIGA-produkter eller batterier og leveret af STIGA-koncernen (eksklusive mulige konventionelle garantier, forlængelser eller forlængelse af den juridiske garanti, der tilbydes af tredjeparter) og op til en samlet garantiperiode (under hensyntagen til både juridisk og konventionel garanti) på max. 5 år fra det pågældende køb.

"Garanti": denne konventionelle garanti.

"STIGA": garantistilleren [Stiga S.p.A, med hjemsted i 31033 Castelfranco Veneto (TV), momsnummer 07684381002].

“Batteridrevne produkter”: STIGA batteridrevne plæneklippere, håndholdte redskaber og havetraktorer med ePower 48V delbare batterier, plænetraktorer og Gyro-aksialplæneklippere drevet af ePower integrerede batteripakker.

[SKU'er, der er berettigede til garantiforlængelsen: 2T2200481/ST2, 2T0660481/ST2, 2T0250481/ST1M, 2T0250481/ST1, 2T2205481/ST2, 2T0665481/ST2, 2T2800481/ST2, 2T1270481/ST2, 2F7062505/ST1, 2F7063605/ST1, 2F7064705/ST1, 294346068/ST2, 294386068/ST2, 294426068/ST2, 2L0431008/ST1, 2L0485808/ST1, 2L0482808/ST1, 298471058/ST1, 2L0431008/ST2, 2L0486008/ST1, 298471058/ST2, 298472058/ST1, 2L0487978/ST1, 2L0537978/ST1, 298473278/ST1, 294513998/ST1, 294519198/ST1, 2L0537978/UKS, 294513998/UKS, 294346068/UKS, 294386068/UKS, 294426068/UKS, 2L0432008/UKS, 2L0486008/UKS, 278500008/ST3, 278502108/ST3, 278502208/UKS, 279500008/ST1, PROMO_BL900EKIT, PROMO_BL900EKIT_U, 277430008/ST1, PROMO_CS700EKIT, PROMO_CS700EKIT_U, 278420008/ST3, PROMO_PR700EKIT, PROMO_PR700EKIT_U, 277710048/ST2, 279710048/ST2, 278100008/ST3, 278102108/ST3, 278102208/UKS, 277200008/ST2, PROMO_BC700EKIT, PROMO_BC700EKIT_U, 277210008/ST2, PROMO_BC700EBKIT, PROMO_BC700EBKIT_U, 279210008/ST1, PROMO_BC900EBKIT, PROMO_BC900EBKIT_U, 278300008/ST3, 278302108/ST3, 278302208/UKS, 279300008/ST1, PROMO_HT900EKIT, PROMO_HT900EKIT_U, 277710038/ST2, 279710038/ST1, 278720008/ST3, 278722108/ST3, 278722208/UKS, 277012008/ST1, 277014008/ST1, 277015008/ST1, 277017008/ST1, 277040008/ST1, 279050008/ST2, 277500008/ST2, PROMO_BL700EKIT, PROMO_BL700EKIT_U, 277300008/ST2, PROMO_HT700EKIT, PROMO_HT700EKIT_U, 279500008/ST2, 279210008/ST2, 279350008/ST2, 279710038/ST2, 2S1330101/ST1, 2S1330108/ST1, 2S1500101/ST1, 2S1500108/ST1,2T2200481/ST1, 2T0660481/ST1, 2T2205481/ST1, 2T0665481/ST1, 2T2200481/ST2S, 2T0660481/ST2S, 2L0485008/ST1, 2L0487878/ST2, 2L0537878/ST2, 298473278/ST2, 294507898/ST2, 294557898/ST2, 294513898/ST2, 294519098/ST1, 291503098/ST2, 294344068/ST2, 294384068/ST2, 294424068/ST2, 294344068/ST1, 294346068/ST1, 294384068/ST1, 294386068/ST1, 294424068/ST1, 294426068/ST1, 2L0431808/ST1, 2L0431908/ST1, 2L0433808/ST1, 2L0433908/ST1, 2L0483808/ST1, 2L0483908/ST1, 2L0431878/ST1, 2L0485878/ST1, 2L0485978/ST1, 2L0487878/ST1, 2L0487978/ST2, 2L0537878/ST1, 294506878/ST1, 294506878/STX, 294507878/ST1, 294556878/ST1, 294557878/ST1, 294507898/ST1, 294557898/ST1, 294512878/ST1, 294513898/ST1, 291502078/ST1, 291502078/STX, 291502108/ST2, 291503078/ST1, 292471078/ST1, 292472078/ST1, 291503178/ST1, 298471078/ST1, 298471178/ST1, 298473178/ST1, 298473378/ST1, 291503098/ST1, 2L0482008/ST1, 2L0482008/UKS, 294507898/ST3, 294507898/UKS, 278500008/ST1, 278500008/ST2, 278502108/ST1, 278502108/ST2, 278100008/ST1, 278100008/ST2, 278102108/ST1, 278102108/ST2, 277200008/ST1, 277210008/ST1, 278420008/ST1, 278420008/ST2, 278300008/ST1, 278300008/ST2, 278302108/ST1, 278302108/ST2, 278720008/ST1, 278720008/ST2, 278722108/ST1, 278722108/ST2, 277710038/ST1, 277710048/ST1, 277500008/ST1, 278200008/ST1, 278200008/ST2, 277300008/ST1]

“Batteri”: alle ePower 48V batterier i alle strømstyrker. Alle integrerede ePower-batteripakker i alle strømstyrker, der driver STIGA-plænetraktorer og Gyro-aksialplæneklippere.

“Elektroniske dele” og “motorer”: til STIGA plænetraktorer og Gyro: Transmissionsmotorer, knivmotorer, VMS (Vehicle Management System PCB), trækkraftregulator (PCB), parallelmoduler (PCB), knivmotorstyringer (ekstern), batteri (integreret), batteri (delbart) til batteridrevne plæneklippere: Elektriske transmissioner, knivmotorer, elektroniske kort (PCB), batteri (delbart) til håndholdte batteriværktøj og -snekastere: Motorer, elektroniske kort (PCB), batteri (delbart).
Det er underforstået, at følgende dele udtrykkeligt er ekskluderede fra denne Garanti: elektriske kontakter, elektrisk sele- og nøglemoduler, elektriske aktuatorer, display, batterioplader. 

"Autoriseret forhandler": autoriseret STIGA-forhandler, hvorfra produktet er købt, og/eller det nærmeste autoriserede servicecenter som vist under www.stiga.com/dk/find-en-forhandler

 

2. GARANTIVILKÅR

2.1 Garantiens varighed og vilkår

STIGA giver garanti på batterierne, de elektroniske dele samt motorerne i de batteridrevne produkter for produktions- og materialefejl i henhold til nedenstående vilkår, begrænsninger og betingelser. Denne Garanti er betinget af, at alle følgende krav er opfyldt:

STIGA's batteridrevne produkter købes hos en autoriseret STIGA-forhandler mellem 1. september 2023 og 31. december 2024; og
Det batteridrevne STIGA-produkt registreres på  www.stiga.com/dk/produktregistrering senest 30 dage fra Købsdatoen; og
Den årlige vedligeholdelse er udført af et autoriseret Stiga-servicecenter, og Køberen har dokumentation for dette.
Garantien gælder for hele perioden som defineret ovenfor og eksisterer udelukkende til fordel for Køberen.

2.2 Indhold og begrænsninger af denne Garanti

I tilfælde af at STIGA anerkender eksistensen af en fejl eller defekt i batteriet, de elektroniske dele eller motoren i de batteridrevne produkter, som er gyldigt påberåbt i overensstemmelse med dette dokument, vil STIGA efter eget skøn give Køberen en af følgende alternative udbedringsmuligheder:

Reparation uden beregning af det batteridrevne produkt eller de defekte dele deraf; eller
Erstatning uden beregning af det batteridrevne produkt eller de defekte dele deraf; eller
I tilfælde af, at den batteridrevne produkttype, der viser sig at være defekt, ikke er tilgængelig, vil STIGA udskifte det defekte batteridrevne produkt (eller dele af det) med et lignende batteridrevet produkt af samme værdi.
Udbedringer, reparationer og udskiftninger, hvis de er omfattet af denne Garanti, vil finde sted uden ekstra omkostninger for Køberen.

Garantien gælder ikke for: 

Specifikke komponenter ud over batteriet, elektroniske dele* eller motorer i det batteridrevne produkt, og ej heller til dele, der er udsat for normal slitage, såsom, men ikke begrænset til, klinger, hjul og pakninger og eventuelt tilbehør. Der er underforstået, at sådanne komponenter forbliver fuldt dækket af den juridiske Garanti
Uoriginale batteridrevne produkter fra STIGA, der er købt fra en ikke-autoriseret STIGA-forhandler 
Batteridrevne produkter, der er brugt som vareprøver og/eller udstillingsmodeller
Batteridrevne produkter, der er blevet ændret eller modificeret af Køberen eller tredje part
Fejl, der opstår ved normal brug
Fejl, der skyldes misbrug eller forkert brug af de batteridrevne produkter
Fejl, der skyldes ukorrekt eller utilstrækkelig vedligehold, f.eks. væsentlig rustdannelse, brug af aggressive rengøringsmidler eller på anden vis inkompatible produkter eller reparationer udført af tredje parter andre end Autoriserede Forhandlere
Fejl, der er forårsaget af uheld og andre episoder, som ikke er en følge af fejl omhandler i Garantien
Fejl forårsaget af uforsigtig håndtering af produktet under forsendelse (transportøren er ansvarlig)
Fejl, der var synlige eller let påviselige på det batteridrevne STIGA-produkts købstidspunkt
Fejl som følge af miljø-, klima eller andre forhold
Garantien tilkommer udelukkende Køberen, da den er resultatet af registreringen på hjemmesiden www.stiga.com/dk.

STIGA er derudover ikke ansvarlig i henhold til Garantien for skader af enhver art, da Stigas ansvar er begrænset til de retsmidler, der udtrykkeligt er angivet i Garantien, medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning. Især indirekte, følgeskader eller hændelige skader er fraskrevet.


* Det forstås hermed, at følgende dele anses for at være ekskluderede: elektriske kontakter, elektrisk sele, nøglemoduler, elektriske aktuatorer, display, batterioplader

I tilfælde af udskiftning af et batteridrevet produkt:

Et udskiftet batteridrevet produkt er ikke dækket af Garantien i dette dokument
Stiga overtager ejendomsretten til det defekte (udskiftede) batteridrevne produkt
2.3 Procedure for krav 

Korrekt udførelse af følgende procedure er påkrævet for at anvende Garantien, forudsat at defekten anerkendes af STIGA i overensstemmelse med dette dokument. Følges proceduren ikke, bortfalder retten til at gøre et krav gældende.

For at indgive et krav om fejl eller mangler i det Batteridrevne produkt, skal Køberen inden for Varigheden af Garantien kontakte en Autoriseret Forhandler, indlevere den påståede defekte defekte batteridrevne produkter i rengjort stand, sammen med:

Kopi af købsbeviset for køb af det batteridrevne produkt og/eller tilsvarende dokument der angiver købsreferencerne, type og model af det batteridrevne STIGA-produkt,  Købsdatoen, datoen for levering af produktet, Køberens navn og det batteridrevne produkts leveringssted

Et dokument, der beviser at det batteridrevne produkt er registreret på Stigas hjemmeside
Bevis for den årlige service af det batteridrevne produkt
En detaljeret beskrivelse af fejlen
Oplysninger om hvorvidt det batteridrevne produkt skal returneres til Køber såfremt Garantien ikke finder anvendelse
STIGA eller den Stiga har udpeget hertil afgør om der består en fejl eller mangel. Udbedringer eller udskiftninger under Garantien kræver derfor altid forudgående inspektion og godkendelse fra STIGA.

 

3. Gældende lovgivning og værneting

Alle rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Garanti er underlagt lovgivningen i Kundens bopæl. Enhver tvist eller spørgsmål, der måtte opstå omkring gyldigheden, fortolkningen eller gennemførelsen af Garantien, skal afgøres ved domstolen i Kundens værneting.

 

Search engine powered by ElasticSuite
Mål havens størrelse
Tegn området i din have på kortet og find de mest passende produkter.
Zoom ind på din ejendom. Klik eller tryk for at tegne en sti rundt om din have for at måle området.