Gratis levering på ordre over 1000 kr

Gratis returnering

INFORMATIV RAPPORT

 

Artikel 13 i forordning (EU) 2016/679 generel forordning om databeskyttelse

 

I henhold til artikel 13 i EU-forordning 679/2016 om den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR") ønsker de dataansvarlige, der er identificeret nedenfor, at informere dig som følger om behandlingen af dine personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med deltagelse i undersøgelsen "havetyper" (i det følgende benævnt "guiden").

1. Den dataansvarlige og databeskyttelsesrådgiveren:
De fælles dataansvarlige på grundlag af en aftale om medejerskab, der er udarbejdet i henhold til artikel 26 i GDPR, hvis væsentlige indhold er tilgængeligt for dig efter anmodning, der skal sendes til e-mailadressen: privacy.legal@stiga.com, er følgende virksomheder:
- det italienske advokatfirma Stiga S.p.A., med hjemsted i 31033 - Castelfranco Veneto (TV), Italien, via del Lavoro nr. 6, skattekode og momsnummer: 07684381002, e-mail privacy.legal@stiga.com;
- virksomheden i henhold til loven STIGA, STIGA A/S, med registreret kontor i Priorparken 878, 2605 Brøndby, e-mail: denmark@support.stiga.co;
Den databeskyttelsesansvarlige (DPO), der er udpeget af os i henhold til artikel 37 i GDPR, kan kontaktes på følgende adresse: Stiga S.p.A., DPO Office, via del Lavoro 6, 31033 - Castelfranco Veneto (TV), Italien eller via e-mail på dpo@stiga.com

 

2. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN:
Dine personlige data (såsom fornavn og efternavn, e-mailadresse, data vedrørende dit Stiga-produkt, billede af din have (valgfrit), land og by, Instagram-konto (valgfrit), data indeholdt i / vedrørende svarene på undersøgelsen) vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning til følgende formål:


2.1. Tillad og administrer din deltagelse i undersøgelsen
De personlige data, du giver, når du deltager i den offentliggjorte undersøgelse, vil blive behandlet for at muliggøre og administrere din deltagelse i den.
Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, som du giver os ved at fortsætte med din deltagelse i undersøgelsen. Samtykke er valgfrit og kan altid tilbagekaldes ved at skrive til privacy.legal@stiga.com, uden at det berører lovligheden af den behandling, der er udført før en sådan tilbagekaldelse (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR). 

2.2. Markedsføringsformål 
I tilfælde af at du giver dit specifikke samtykke, kan de dataansvarlige behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål, dvs. til at sende dig kommerciel og salgsfremmende kommunikation vedrørende produkter og tjenester, der tilbydes af Stiga, samt til dets begivenheder, kampagner, opdateringer om de nyeste teknologier og til at deltage i undersøgelser og markedsanalyser - gennem brug af nyhedsbreve, e-mails, papirpost, telefonkontakt, tekstbeskeder, instant messages, indlæg, kommunikation og indlæg på sociale netværk.
Retsgrundlaget for databehandling er dit samtykke (i henhold til artikel 6, første afsnit, litra a) i GDPR). Samtykke er valgfrit og kan altid tilbagekaldes ved at anmode os om at stoppe behandlingen til markedsføringsformål ved at skrive til: unsubscribe@stiga.com, eller, med henvisning til Stiga-nyhedsbrevet, ved at klikke på det relevante link i hver salgsfremmende e-mail, uden at det berører lovligheden af den behandling, der er udført før en sådan tilbagekaldelse. 
Manglende samtykke til markedsføringsformål vil på ingen måde påvirke muligheden for at deltage i undersøgelsen.

 

3.     DATABEHANDLINGSMETODER:
Behandlingen af personoplysninger sker hovedsageligt ved hjælp af computere eller telematiske midler i overensstemmelse med gældende lovgivning og under alle omstændigheder på en sådan måde, at deres sikkerhed og fortrolighed garanteres, og at uautoriseret videregivelse eller brug, ændring eller ødelæggelse forhindres.
Vi beder dig om at angive de data/svar, der er markeret som obligatoriske med en stjerne (*), da de er nødvendige for at deltage i og gennemføre undersøgelsen. Hvis du undlader at angive valgfrie data, har det dog ingen indflydelse på din deltagelse i undersøgelsen.

 

4.     MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER:
Med henblik på at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 2 ovenfor, vil dine personoplysninger blive videregivet (begrænset til deres respektive kompetenceområde) til personalet hos databehandlerne, der vil fungere som personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, og som er specifikt udpeget til dette formål.
Derudover kan dine personlige data blive videregivet til: 
- Leverandører af den teknologiske infrastruktur, der anvendes til gennemførelse af undersøgelsen og relaterede tekniske og organisatoriske tjenester (f.eks. leverandør af portal og it-applikation og relaterede brugere; gennemførelse og administration af undersøgelsen, webstedsadministration osv;) 
- parter, som vi har bedt om at producere og sende reklame- og markedsføringsmateriale;
- parter, der leverer tjenester i forbindelse med styring af virksomhedernes teknologiske infrastruktur og informationssystemer; 
Ved at skrive til privacy.legal@stiga.com kan du anmode om en liste over og oplysninger om de personer, der er udpeget som databehandlere i henhold til artikel 28 i GDPR.

 

5.    EKSTRA EU-OVERFØRSLER:

I forbindelse med de formål, der er beskrevet i punkt 2 ovenfor, kan dine personoplysninger overføres til lande uden for Den Europæiske Union, såsom USA og Storbritannien, hvor nogle af vores underleverandører og deres systemer, der bruges til at gennemføre undersøgelsen og relateret datahåndtering, er placeret.  Overførslen af data til lande uden for EU vil finde sted i fuld overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltningerne (såsom EU-Kommissionens beslutning om tilstrækkelighed af 28. juni 2021 for Storbritannien; vores underleverandørers overholdelse af EU-US Data Privacy Framework eller underskrivelse af de standardkontraktbestemmelser, der er nævnt i Europa-Kommissionens beslutning nr. 2021/914), foranstaltninger og rettigheder som fastsat i GDPR. Ved en simpel anmodning til privacy.legal@stiga.com vil du kunne modtage oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, der er vedtaget for at muliggøre lovlig overførsel af dine data, samt om midlerne til at opnå dem eller det sted, hvor de stilles til rådighed.


6.      PERIODE FOR OPBEVARING AF DATA:
Behandlede personoplysninger:
- til de formål, der er angivet i punkt 2.1.: de vil blive opbevaret i den tid, der er nødvendig for at administrere din deltagelse i undersøgelsen. Under alle omstændigheder vil data ikke blive behandlet i en periode, der overstiger 12 måneder efter afslutningen af undersøgelsen;
- Med henblik på 2.2: vil blive behandlet, indtil dit samtykke tilbagekaldes, eller du gør indsigelse mod direkte markedsføringsaktiviteter. 
Derefter vil dataene blive slettet eller må kun behandles efter vedtagelse af tekniske foranstaltninger, der ikke gør det muligt at spore din identitet.

 

7.     DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET:
Ved at skrive til privacy.legal@stiga.com vil du over for hver dataansvarlig kunne udøve de rettigheder, der anerkendes i artikel 15 til 22 i GDPR, herunder kort sagt retten til at få adgang til dine personlige data eller deres sletning eller begrænsning; anmode om at modtage eller overføre dine data til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 
Du kan også altid tilbagekalde dit samtykke, uden at det berører lovligheden af den behandling, der er foretaget før tilbagekaldelsen, og af grunde, der vedrører din særlige situation, gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der f.eks. udføres for at forfølge den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser. Du vil også altid kunne gøre indsigelse mod behandling af data, der udføres til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i forbindelse med sådan direkte markedsføring, hvor det udføres.
Den fulde liste over rettigheder kan findes på www.garanteprivacy.it
Vi minder dig om, at hvis du mener, at den behandling, der vedrører dig, overtræder bestemmelserne i GDPR, kan du altid indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden (www.garanteprivacy.it) eller, hvis det er anderledes, til databeskyttelsesmyndigheden i det medlemsland, hvor du normalt bor eller arbejder, eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted.

 

Gratis levering
For ordrer over 1.000 kr.

Gratis returnering
Inden for 14 dage

Betalinger

Sikre betalinger

Search engine powered by ElasticSuite
Mål havens størrelse
Tegn området i din have på kortet og find de mest passende produkter.
Zoom ind på din ejendom. Klik eller tryk for at tegne en sti rundt om din have for at måle området.