Gratis levering på ordre over 1000 kr

Gratis returnering

Sikre betalinger

Generelle Salgsbetingelser

Disse generelle vilkår og betingelser (“vilkår og betingelser”) regulerer de vilkår og betingelser, hvorunder Stiga S.p.A. sælger til kunden (som defineret nedenfor), som har afgivet en ordre på køb (herefter “købsordre”) af haveredskaber, maskiner og udstyr, relateret tilbehør og reservedele (herefter "produktet" eller "produkterne") via en af STIGA’s følgende salgswebsteder: "https://www.stiga.com/dk/"("webstedet").

 

Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende for de produkter, som STIGA sælger via webstedet.

Ved at indsende købsordren anerkender kunden, at han/hun omhyggeligt har undersøgt og fuldt ud accepteret disse brugsbetingelser, som til enhver tid kan ses og downloades via linket på webstedet. STIGA anbefaler derfor at downloade, gemme eller udskrive de brugsbetingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor købsordren afgives.

Disse vilkår og betingelser gælder i det omfang, de ikke er i strid med nogen obligatoriske bestemmelser i gældende lovgivning.

1)      SÆLGER

Sælger er STIGA S.P.A., et selskab, der er behørigt stiftet og eksisterer i henhold til lovgivningen i Italien, aktiekapital Euro 50,000,000.02, fuldt indbetalt, skattekode og registreringsnummer 07684381002 med hjemsted på Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto (TV) (i det følgende benævnt "STIGA").

2)      KUNDE

Produkterne på webstedet udbydes kun til salg til kunder. I forbindelse med disse vilkår og betingelser betyder kunde en fysisk person, der:

a)       er mindst 18 år gammel,

b)      bor i et af landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og

c)       handler til ikke-professionelle formål og køber produktet som forbruger.

(i det følgende benævnt "kunden")

Ved at placere en købsordre via webstedet erklærer kunden, at han/hun opfylder ovennævnte krav.

3)      KØBSORDREBETINGELSER

STIGA accepterer købsordrer fra kunder, forudsat at produkterne kun sendes inden for Italiens nationale territorium.

STIGA er berettiget til at afvise en købsordre i følgende tilfælde:

a)       Hvis STIGA har rimelig grund til at antage, at kunden ikke opfylder kravene i punkt 2.

b)      Hvis STIGA har rimelig grund til at tro, at kunden ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser.

c)       Hvis det bestilte produkt ikke er tilgængeligt.

d)      Hvis STIGA ikke modtager tilladelse til at opkræve betaling for produktet.

e)      Hvis produktet, som kunden har bestilt, på tidspunktet for afgivelse af pågældende købsordre, er angivet til en forkert pris. Er kundens kreditkort allerede blevet belastet, vil STIGA udstede en tilbagebetaling til kundens kreditkortkonto.

4)      INDGÅELSE AF KØBS- OG SALGSKONTRAKTEN

En ordre afgivet af kunden er blot et tilbud om at købe et produkt, og STIGA kan frit enten acceptere eller afvise det, hvis en af omstændighederne i punkt 3 indtræffer.

Ved afgivelse af en købsordre på webstederne modtager kunden en automatisk e-mail fra STIGA, der bekræfter, at købsordren er modtaget “den automatiske e-mail”). Modtagelsen af den automatiske e-mail betyder ikke, at købsordren er blevet accepteret.

Købs- og salgskontrakten (“kontrakten”) kan først indgås, når STIGA har accepteret indkøbsordren via en e-mail til kunden, der bekræfter leveringen af produktet ("ordreafsendelses-e-mailen").

5)      PRIS OG BETALINGSMETODER

På webstedet er produkternes priser angivet i euro inklusive gældende moms i henhold til statslige regler (herefter “priser”). Priserne inkluderer ikke forsendelsesomkostninger, som er lig med:

 

Type levering

omkostning

Norm

DKK 50,00 for købsordre med en samlet værdi på under DKK 1100,00;

300 kr. på ordrer, der indeholder >100 Wh batterier (E440, E450, E475) og værdien er mindre end 3700 kr.

 

Betaling af prisen samt forsendelsesomkostningerne (herefter "betaling") foretages af kunden på det tidspunkt, hvor købsordren afgives.

Betaling kan ske ved hjælp af alle større kredit- og betalingskort, herunder accepteres: Visa Electron, Solo, Maestro, Switch, Mastercard, American Express, og indsamles af Adyen på STIGA's vegne. Kunden vil blive bedt om at angive betalings- eller kreditkortoplysninger, når købsordren afgives.

STIGA forbeholder sig retten til at ændre priserne på de produkter, der sælges på webstedet, til enhver tid og uden varsel. Prisændringer gælder ikke for produkter, for hvilke kunden allerede har modtaget ordreafsendelses-e-mailen.

6)      LEVERING

Såfremt STIGA behørigt har modtaget fuld betaling, overdrages ejerskabet af produkterne fra STIGA ved levering af produktet til kunden (herefter “leveringsdato”).

Kunden vil efter at have modtaget ordreafsendelses-e-mailen fra STIGA modtage oplysninger fra den kurer, der er udpeget til leveringen, via en passende kommunikationsvej (e-mail og/eller SMS) om den forventede leveringsdato og forsendelsens sporingsnummer.

Hvis produktet ikke er leveret inden for de af kureren angivne betingelser, kan kunden kontakte STIGA's kundeservice via e-mail denmark@support.stiga.com eller telefonisk på +45 43 43 77 66.

Det kan være, at enkelte komponenter skal samles på kundens bopæl efter levering.

7)      FORTRYDELSES- OG RETURRET

Annullering af købsordren før modtagelse af ordreafsendelses-e-mail

Før kunden modtager ordreafsendelses-e-mailen, står det til enhver tid frit for kunden at annullere købsordren. Hvis det er nødvendigt, kan kunden kontakte STIGA's kundeservice telefonisk på +45 43 43 77 66 eller via e-mail denmark@support.stiga.com   

 

Kundens fortrydelsesret efter kontraktindgåelse

Kunden kan inden for 14 dage fra leveringsdatoen trække sig fra kontrakten ved at sende skriftlig meddelelse til STIGA's kundeservice pr. e-mail til denmark@support.stiga.com eller telefoniske på +45 43 43 77 66. Kunden anmodes om at angive oplysninger om købsordren i meddelelsen om tilbagetrækning.

Fortrydelsen træder i kraft fra den dato, hvor meddelelsen sendes, og fra da af har kunden 14 dage til at returnere produktet til STIGA.

Kunden skal sikre, at produktet returneres korrekt, herunder den originale ubeskadigede emballage, brugsanvisninger, tilbehør, eventuelle separate genstande, gaver og enhver anden komponent.

Hvis kunden har overholdt alle ovenstående bestemmelser, er han/hun berettiget til at få fuld refusion af alle beløb, der er betalt til STIGA, inklusive alle forsendelsesomkostninger (medmindre kunden har valgt en anden forsendelsesmetode end den standard, der leveres af STIGA). STIGA anvender den samme betalingsmetode, som kunden anvendte til den oprindelige transaktion, medmindre sidstnævnte udtrykkeligt har aftalt andet.

STIGA refunderer kunden senest 14 dage efter at STIGA har modtaget produktet tilbage.

STIGA kan afvise det returnerede produkt og ikke refundere, hvis produktet ikke virker eller er beskadiget på grund af forkert brug af kunden, forsømmelse, skader eller ændring, forkert håndtering, forkert vedligeholdelse eller slitage.

En kurer, der er udpeget af STIGA, skal udføre afhentning af produktet i hjemmet for STIGA's regning. Kunden modtager fra STIGA det nummer, der er knyttet til returneringen.

8)      MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE OG GARANTI

Kunder skal på leveringstidspunktet kontrollere, at produktet svarer til den bestilte vare. Enhver manglende overensstemmelse, der konstateres ved levering (f.eks. emballage, der er blevet beskadiget eller manipuleret, beskadigede produkter, manglende varer osv.), skal noteres på leveringsdokumentet ved hjælp af udtrykkeligt forbehold og underskrives af kunden.

Alle produkter købt på webstedet er dækket af en juridisk garanti på 24 måneder fra leveringsdatoen.

Hvis det konstateres, at produktet ikke overholder kravene inden for garantiperioden, skal kunden underrette STIGA inden for 2 måneder fra opdagelsen af den manglende overensstemmelse ved skriftlig meddelelse til: denmark@support.stiga.com. Kunden skal angive købskvitteringsnummer og købsdato eller koden knyttet til købsordren over for kundeservice.

I tilfælde af produktets manglende overensstemmelse har kunden ret til at få produktet repareret eller udskiftet gratis eller, i tilfælde af utilgængelighed af det bestilte produkt, at bestille forskellige varer af samme art eller at blive refunderet for enhver prisforskel. Hvis ingen af de tidligere nævnte løsninger er mulige, er kunden berettiget til at opsige kontrakten og få fuld refusion, herunder forsendelsesomkostninger.

Medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning, gælder den juridiske garanti ikke i følgende tilfælde: i) produktet er blevet repareret eller ændret af en ikke-autoriseret person eller forhandler; ii) manglen skyldes forkert brug, opbevaring, vedligeholdelse eller installation af produktet eller manglende almindelig vedligeholdelse; iii) kunden har ikke fulgt instruktionerne i den relevante brugervejledning eller på webstedet; iv) normal slitage, forsætlig skade, uagtsomhed eller unormale opbevarings- eller arbejdsforhold.

9)      VAREMÆRKER OG OPHAVSRETTIGHEDER

Alle varemærker, herunder alle figurative og nonfigurative mærker og mere generelt alle de andre mærker, illustrationer, billeder og logoer, der findes på siden, er og forbliver STIGA's eksklusive ejendom og er alle beskyttet af ophavsret. Ingen del af ovennævnte mærker, illustrationer, billeder eller logoer må gengives, ændres eller bruges af nogen som helst grund og på noget medium uden forudgående samtykke fra STIGA. Webstedet og indholdet heraf (herunder E-shop-sektionen) må kun bruges til personlige og ikke-kommercielle formål.

Varemærker, firmanavne, billeder og logoer, der ejes af tredjeparter, som STIGA har forretningsforbindelser med, kan også være til stede på webstedets sider. Sådanne mærker er ligeledes beskyttet i henhold til gældende lovgivning.

10)  PRIVATLIV

Alle personlige oplysninger behandles med den største fortrolighed i overensstemmelse med direktiverne i fortrolighedspolitikken, som kan ses i den relative del af webstedet.

11)  GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Parterne accepterer udtrykkeligt, at rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt er underlagt lovgivningen i det land, hvor kunden er bosiddende.

Parterne er enige om at underkaste sig kundens eksklusive jurisdiktion ethvert krav eller spørgsmål, der opstår som følge af disse vilkår og betingelser.

12)  DIVERSE

Ansvarsfraskrivelse: STIGA er ikke ansvarlig, hvis de oplysninger, der stilles til rådighed på denne webstedet, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede. Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke påberåbes eller bruges som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, mere komplette eller mere opdaterede informationskilder. Enhver tillid til materialet på dette websted er på egen risiko.

Selvom STIGA konstant træffer foranstaltninger, der har til formål at sikre, at billederne på webstedet er en gengivelse, der er så tro som muligt mod de rigtige produkter, er det altid muligt, at der kan opstå uoverensstemmelser på grund af de tekniske egenskaber og kvaliteten af farveopløsningen på terminalen eller den skærm, som kunden bruger. Som følge af ovennævnte tekniske årsager garanterer STIGA ikke og påtager sig intet ansvar for den absolutte nøjagtighed af de grafiske gengivelser af de produkter, der vises på webstedet.

STIGA forbeholder sig retten til at ændre indholdet på dette websted til enhver tid, men har ingen forpligtelse til at opdatere nogen oplysninger på selve webstedet.

Force Majeure. STIGA er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser, herunder på grund af omstændigheder uden for STIGA's rimelige og forudsigelige kontrol (herefter "force majeure-hændelser"). Blandt andet anses force majeure-hændelser for at være: strejker, naturbegivenheder eller kriminelle handlinger, krig, embargoer, optøjer, brandstiftelser, oversvømmelser eller ulykker samt indblanding fra civile og militære myndigheder eller overholdelse af statslige love, regler og forskrifter. STIGA's forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser anses for at være suspenderet i den periode, hvor force majeure-begivenheder indtræffer.

Adskillelsesklausul. Hvis en bestemmelse i denne kontrakt af en domstol med kompetent jurisdiktion anses for ikke at kunne håndhæves, vil en sådan bestemmelse blive håndhævet i det maksimalt tilladte omfang, og de resterende bestemmelser i denne kontrakt forbliver i fuld kraft og virkning.

 

Gratis levering
For ordrer over 1.000 kr.

Gratis returnering
Inden for 14 dage

Betalinger

Sikre betalinger

Search engine powered by ElasticSuite
Mål havens størrelse
Tegn området i din have på kortet og find de mest passende produkter.
Zoom ind på din ejendom. Klik eller tryk for at tegne en sti rundt om din have for at måle området.