Konventionelle garanti

Denne konventionelle garanti gælder for alle STIGA mærkemotorer, som er installeret på STIGA Produkter af sortimentet Gå bagved, Kør på og Front-plæneklipper, som anført på følgende link købt mellem 1. januar 2022 og 31. december 2024 og registreret på den officielle STIGA hjemmeside www.stiga.com/dk/.

Denne garanti er beregnet til at være et supplement til de garantier, der er fastsat i obligatoriske lovbestemmelser, idet det forstås, at alle garantirettigheder, der kan leveres i henhold til gældende love eller bestemmelser fra tid til anden, der gælder i den stat, hvor købet blev foretaget, forbliver upåvirket. Det er fortsat underforstået, at ugyldighed, illegitimitet, ugyldighed eller ineffektivitet, helt eller delvist, af nogen af bestemmelserne i denne garanti i henhold til de gældende nationale love, ikke påvirker gyldigheden, legitimiteten og effektiviteten af de resterende bestemmelser i denne garanti.


1. DEFINITIONER

"Køber": den fysiske person, der har registreret STIGA-produktet, som det er installeret på, på hjemmesiden www.stiga.com/dk/.

"Købsdato": den oprindelige købsdato for STIGA-produktet fra den autoriserede videreforhandler, som defineret nedenfor, angivet på kvitteringen eller tilsvarende dokument

"Udtrykket": 12 måneder fra udløbet af den juridiske garanti eller fra udløbet af eventuelle yderligere officielle STIGA-konventionelle garantikampagner vedrørende STIGA-produkterne og leveret af STIGA-koncernen (eksklusive mulige konventionelle garantier, udvidelser eller prorogation af den juridiske garanti, der er anerkendt af tredjeparter);

"Garanti": denne konventionelle garanti;

"STIGA": garanten STIGA A/S Priorparken 878, 2605 Brøndby - Danmark - CVR-nr.: 89529719;

"Motorer": 4-takts benzinmotorer mærket STIGA og installeret på STIGA Produkter;

STIGA Product (s)”: STIGA-produkter fra Gå bagved-, Kør på- og Front-plæneklippersortimentet, som anført på følgende linke, hvor motorerne er installeret;

"Autoriseret forhandler": autoriseret STIGA-forhandler, hvorfra produktet er købt, og/eller det nærmeste autoriserede servicecenter som vist under www.stiga.com/dk/find-en-forhandler/

 

2. GARANTIVILKÅR

2.1 Garantiens emne og vilkår

STIGA garanterer motorerne fra produktions- og materialefejl i henhold til de vilkår, grænser og betingelser, der er anført nedenfor. Garantien for dette dokument skal gælde ved forekomst af følgende omstændigheder:

 1. de originale STIGA-motorer, der er installeret på STIGA-produkter, købt hos autoriserede STIGA-forhandlere eller via STIGA's officielle hjemmeside mellem den 1. januar  2022 og den 31. december 2023 og

 2. STIGA-produkter, der er registreret www.stiga.com/dk/produktregistrering/ senest 30 dage fra købsdatoen og

 3. Stiga-produkter, for hvilke det kan bevises, at den årlige vedligeholdelse er udført og

 4. til fordel for køberen.

Garantien for dette dokument gælder for hele perioden som defineret ovenfor. 

2.2 Indhold og udelukkelser af denne garanti

Garantien kan kun anvendes på motorerne, som defineret ovenfor, med undtagelse af alle de andre komponenter, herunder især komponenter produceret af tredjeparter, og samlet på STIGA-produkter. Sådanne komponenter er dækket af den juridiske garanti.

Hvis STIGA anerkender eksistensen af en skruestik eller defekt i motoren, der er gyldigt gjort krav på i overensstemmelse med dette dokument inden for denne garantis løbetid, vil det samme efter STIGA's eget skøn være begrænset til følgende alternative retsmidler:

 1. reparation uden beregning af motoren eller de dele af motoren, der er defekte eller

 2. udskiftning uden beregning af motoren eller de dele af motoren, der er defekte

 3. I tilfælde af at motortypen af den, der viser sig at være defekt, ikke er tilgængelig, vil STIGA udskifte den defekte motor (eller dele af den) med en lignende motor, der har samme værdi.

Interventioner, reparationer og udskiftninger, hvis de er omfattet af denne garanti, vil finde sted uden ekstra omkostninger for køberen.

Med forbehold af ovenstående er følgende i denne garanti udtrykkeligt udelukket: 

 1. Ikke originale STIGA-motorer eller motorer, der er købt hos en ikke-autoriseret STIGA-forhandler 

 2. Motorer, der anvendes til prøveudtagning og/eller visning eller installeret på STIGA-produkter, der anvendes til prøveudtagning og/eller display;

 3. Motorer, der er blevet ændret af brugeren eller af tredjeparter;

 4. Fejl som følge af normal brug;

 5. Fejl forårsaget af misbrug eller forkert brug af motoren og/eller stigaproduktet, som det er installeret på.

 6. Fejl forårsaget af ukorrekt eller utilstrækkelig vedligeholdelse, f.eks. fejl forårsaget af materialekorrosion, brug af aggressive rengøringsmidler eller inkompatible produkter, af reparationer udført af anden tredjepart end den autoriserede forhandler;

 7. Fejl som følge af ulykker og andre hændelser, der ikke skyldes fejl, der er dækket af denne garanti;

 8. Fejl forårsaget af skødesløs transport af produktet (ansvaret er af kureren);

 9. fejl, der var synlige eller let påviselige på købstidspunktet for STIGA-produktet

 10. ændringer som følge af miljømæssige, klimatiske eller andre forhold

 11. specifikke komponenter såsom, men ikke begrænset til, reservedele, der er udsat for slitage, såsom gummipakninger og ethvert tilbehør og alt, hvad der kan betragtes som normal slitage på grund af brug, såsom reb og startfjedre, stearinlys, filtre.

 12. aktiviteter, der ikke kan sammenlignes med reparationer under garanti, såsom men ikke begrænset til, installation og justering af udstyr, kontrol af korrekt funktion, brugsanvisninger og/eller andre rådgivnings-, pleje- og vedligeholdelsesinterventioner.

Denne garanti gælder udelukkende for køberen, da den skyldes registreringen på hjemmesiden www.stiga.com.

Dette dokument udgør den eneste ekstra garanti udstedt af STIGA på sine motorer, og enhver yderligere klausul, forlængelse eller implicit garanti udstedt af andre er udtrykkeligt udelukket. STIGA er ikke ansvarlig for skader af nogen art, da dets ansvar er begrænset til eksperimenter af de retsmidler, der udtrykkeligt er angivet i denne garanti, medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning. Navnlig er indirekte, følgeskader eller hændelige skader udelukket.

I tilfælde af garantiudskiftning af en motor:

 1. udskiftningsmotoren ikke nyder godt af en ny garanti i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet i dette dokument;

 2. den udskiftede motor bliver ejet af Stiga.

2.3 Ansøgningsprocedure

For korrekt at indgive et krav i henhold til denne garanti, skal følgende procedure følges under straf for fortabelse. Den korrekte udførelse af følgende procedure vil gøre det muligt at drage fordel af garantien, forudsat at manglen er anerkendt af STIGA i overensstemmelse med dette dokument.

For at indgive en klage over en skruestik og/eller defekt i motoren skal køberen inden for perioden kontakte en STIGA-autoriseret forhandler, levere det produkt, hvorpå den påståede defekte motor er installeret, under gode rengøringsforhold sammen med:

 1. kopi af regnskabsdokumentet for køb af produktet og/eller tilsvarende dokument, der angiver identifikationsreferencerne, typen og modellen for STIGA-produktet, købsdatoen, datoen for levering af produktet, køberens navn og produktets leveringssted

 2. dokument, der beviser registreringen af STIGA-produktet på STIGA's websted

 3. bevis for den årlige vedligeholdelse af produktet

 4. en detaljeret beskrivelse af manglen

 5. angivelse af, om der er et testamente til, at produktet kan gives tilbage, hvis garantien ikke blev anerkendt som effektiv.

For at kontrollere, at den i dette stykke omhandlede kravsprocedure udføres korrekt, vil datoen for levering af produktet til den autoriserede videreforhandler blive taget i betragtning.

Eksistensen af manglen vil blive verificeret af STIGA eller af det personale, der er udpeget af sidstnævnte. Garantiens effektivitet i henhold til og med henblik på dette dokument er derfor altid underlagt stiga' forudgående inspektion og godkendelse.

Hvis STIGA efter en klage, der er indgivet korrekt i henhold til dette dokument, anerkender manglens eksistens, vil STIGA-produktet blive udskiftet eller repareret efter STIGA's skøn i henhold til punkt 2.1 ovenfor

 
 
3. GÆLDENDE LOVGIVNING OG KOMPETENT JURISDIKTION

Denne garanti er underlagt lovgivningen i det land, hvor kunden har sit ophold. 

Enhver kontrovers, der opstår som følge af eller er forbundet med gyldigheden, fortolkningen, udførelsen af denne garanti, vil blive forelagt den kompetente domstols eksklusive jurisdiktion i det land, hvor kunden har sit ophold.


Search engine powered by ElasticSuite
Mål havens størrelse
Tegn området i din have på kortet og find de mest passende produkter.
Zoom ind på din ejendom. Klik eller tryk for at tegne en sti rundt om din have for at måle området.